تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت


اگر کاری بر خلاف دستور آمر انجام دهد و به طور کلی تقصیری مرتکب شود که خسارتی به آمر برسد مسئول پرداخت خسارت است .

حق العمل کار

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب و دستور دیگری معلاملاتی را کرده و در مقابل اجرتی دریافت می دارد. حق العمل کاری با وکالت و نمایندگی فرق دارد زیرا در وکالت و نمایندگی نماینده یا وکیل به نام موکل یا آمر خود عمل می کند ولی در حق العمل کاری اغلب حق العمل کار نام آمر را کتمان می کند و حتی طرف معامله نمی داند که معامله برای کیست و فقط حق العمل کار را در مقابل خود می شناسد.
حق العمل کار و دلال هر دو واسطه انجام معلاملات می باشند منتهی بین عمل دلال و حق العمل کار فرق بسیار موجود است. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیکر وظیفه ای ندارد و جز بااجازه مخصوص نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا انکه طرف معامله قرار بگیرد و دلال هیچگونه تعهدی نسب به اجرای معامله ندارد. و همچنین حسن انجام تعهدات طرفین. با انجام معامله عمل دلال پایان میابد در صورتی که حق العمل کار طرف معامله بوده و مسئول انجام تعهداتی می باشد که بنام خود تقبل کرده است.
در مقابل آمر نیز مسئول است که حاصل معامله را به او واگذار کند. حق العل کار دو تعهد مستقیم دارد یکی نسبت به طرف مقابل معامله و دیگر مقابل آمرکه باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد. حق العمل کار فوایدی نیز دارد از جمله اینکه تاجر خارجی که به وضع محل در کشورهای دیگر آشنایی ندارد می تواند به این ترتیب معاملات خود را به وسیلهٔ تاجری که در محل مستقر است و بصیرت کافی دارد انجام دهد.
وظایف حق العمل کار عبارت است از:

حق‌العمل‌کاری در قانون تجارت

حق‌العمل‌کاری در قانون تجارت (2)

حق‌العمل‌کاری(کمیسیون)، قراردادی است که آمر(به عنوان یکی از طرفین قرارداد) با حق‌العمل‌کار منعقد می‌نماید. در واقع حق‌العمل‌کار کسی است که موظف می‌شود به نام خود ولی به حساب فرد دیگر(آمر) معاملاتی را به انجام رساند. انعقاد این قرارداد ممکن است دلایل متعددی داشته باشد برای مثال ممکن است آمر نخواهد نام او در معامله افشا شود، تخصص انجام آن معامله را نداشته باشد، علی‌رغم سرمایه‌ی زیاد به مشتری دسترسی نداشته یا مشتری‌یابی برایش به صرفه نباشد و … پس در نتیجه با انعقاد قرارداد با تاجری دیگر(با عنوان حق‌العمل‌کار) انجام معاملات را به او سپرده و خودش در معامله شرکت نخواهد کرد.

حال می‌خواهیم کمیسیون و ویژگی‌های آن را بررسی نموده و به تفاوت‌های این قرارداد با دیگر نمایندگی‌ها تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت مانند دلالی بپردازیم؛ هم‌چنین جزئیات قرارداد حق‌العمل‌کاری را به تفصیل مطرح کنیم.

تعریف حق‌العمل‌کاری در قانون تجارت

ماده ۳۵۷ قانون تجارت، حق‌العمل‌کاری(کمیسیون) را این‌گونه تعریف می‌کند: حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت که در قرارداد کمیسیون، انجام ‌معامله‌ی مد نظر آمر به‌طور کامل به حق‌العمل‌کار سپرده شده و وی در ازای انجام معامله به نام خود، حق‌العمل یا حق السعی دریافت خواهد کرد.

هم‌چنین لازم به ذکر است که حق‌العمل‌کاری طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت، معامله‌ و عملی تجاری خوانده شده است. پس از آن جایی که این عمل، عمل تجاری ذاتی است مانند برخی دیگر از اعمال، لازم نیست توسط موسسات انجام شده تا تجاری تلقی شود؛ البته باید توجه داشت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در صورتی تاجر به حساب می‌آید که شغل معمول خود را حق‌العمل‌کاری قرار داده باشد.

از ویژگی‌های حق‌العمل‌کاری آن است که از عقود جایز به حساب می‌آید که بر اساس آن، طرفین قرارداد حق فسخ دارند.

هم‌چنین باید توجه کرد که حق‌العمل‌کار نسبت به اموال آمر، ید امانی دارد.

از دیگر ویژگی‌ها اصیل بودن طرفین معامله است؛ یعنی حق‌العمل‌کار نسبت به معامله‌ی انجام شده مسئولیت دارد و در واقع طرف اصلی معامله‌ی تجاری(که از طرف آمر به انجام رسانده)، خود او می‌باشد یعنی در حق‌العمل‌کاری، آمر هیچ تعهدی نسبت به طرف قرارداد و معامله نداشته و این حق‌العمل‌کار است که باید مسئولیت انجام تعهدات قرارداد را به عهده بگیرد چرا که قرارداد به نام او منعقد گشته است.

اگر نیاز به نوشتن لایحه توسط وکیل دارید لطفا با شماره 09124857572 تماس بگیرید .

ماهیت حق‌العمل‌کاری

از نظر ماهیت حق‌العمل‌کاری باید بیان کرد که این قرارداد از انواع نمایندگی بوده که به نام «نمایندگی قراردادی» شناخته می‌شود که در واقع نمایندگی یک قرارداد و رابطه‌ای حقوقی است که بر اساس آن فرد نماینده، عملی را انجام می‌دهد و سود و زیان آن متوجه آمر خواهد بود.

تفاوت حق‌العمل‌کاری با سایر نمایندگی‌ها(وکالت، دلالی و حق‌العمل‌کاری امور گمرکی)

تفاوت حق‌العمل‌کاری با وکالت در آن است که حق‌العمل‌کار بر خلاف وکیل، به نام خود معامله را انجام می‌دهد در نتیجه مسئولیت تعهد قرارداد نیز بر عهده‌ی خود اوست در‌حالی که وکیل این‌گونه نیست.

هم‌چنین حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده و وکالت ممکن است معوض یا مجانی باشد.

در حق‌العمل‌کاری سود و زیان معامله مانند وکالت، متوجه آمر است با این تفاوت که حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله نمی‌تواند خود را کنار کشیده و او را با آمر مواجه کند.

تفاوت حق‌العمل‌کاری با دلالی آن است که دلال خودش طرف معامله نبوده و صرفا طرفین معامله را به یکدیگر معرفی نموده و آن ها را راضی به انعقاد قرارداد می‌کند؛ درحالی که طبق آن‌چه گفته شد حق‌العمل‌کار، خودش طرف معامله است.

تفاوت حق‌العمل‌کاری با حق‌العمل‌کاری امور گمرکی نیز از آن قرار است که حق‌العمل‌کار در امور گمرکی ماهیت وکالتی داشته و به نوعی وکیل محسوب می‌شود که حق‌العمل‌کار این‌گونه نمی‌باشد.

شرایط انعقاد قرارداد حق‌العمل‌کاری

به‌طور کلی قانون‌گذار شرایط معین و مشخصی را برای انعقاد این قرارداد ذکر نکرده است اما در ماده ۳۵۸ قانون تجارت تصریح می‌کند که به جز استثنائاتی که ذکر شده، دیگر مقررات مربوط به حق‌العمل‌کاری مانند وکالت است؛ در نتیجه می‌توان برخی گزار‌ه‌ها را نتیجه گرفت که علاوه‌بر قواعد عمومی انعقاد قراردادها، شرایط ذیل برای انعقاد قرارداد حق‌العمل‌کاری وجود دارد:

آمر به حق‌العمل‌کار اعطای اختیار در زمینه‌ی معامله را تفویض می‌کند و در تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت مقابل، حق‌العمل‌کار مبلغی را به عنوان اجرت(حق‌العمل‌) دریافت می‌دارد که این اجرت، منوط به سود و زیان آمر نیست مگر این که حق‌العمل‌کار در انجام معالمه‌، افراط و تفریط کرده باشد که مستوجب جبران خسارت خواهد بود.

از آن جایی که حق‌العمل‌کاری، قراردادی معاوضی است پس حق‌السعی مذکور، ضروری بوده و اصولا به صورت درصدی از ثمن، تعیین می‌شود.

شرایط انعقاد قرارداد به وسیله‌ی حق‌العمل‌کار

حق‌العمل‌کار در زمان انجام معامله باید شرایط زیر را دارا باشد:قصد انشاء

قصد نیابت(قصد انعقاد عقد از طرف آمر)

نکاتی جانبی در زمینه‌ی حق‌العمل‌کاری

حق‌العمل‌کار موظف به بیمه کردن اموال آمر نمی‌باشد مگر آن که آمر این عمل را شرط کرده باشد.

در صورت تقصیر حق‌العمل‌کار، وی موظف است کلیه‌ی خسارات مربوط را به آمر بپردازد. برای مثال اگر مال‌التجاره را به قیمت کمتری نسبت به آن چه آمر معین کرده بوده به فروش برساند، موظف است مابه التفاوت را بپردازد البته باید توجه داشت که اگر بتواند احراز کند که از ضرر بیشتری جلوگیری نموده و این که امکان اطلاع به آمر را نیز نداشته، مسئولیت این مابه‌التفاوت تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت از گردن او برداشته می‌شود.

حق‌العمل‌کار موظف است که معامله را طبق نظر آمر به انجام رساند و اگر مخالف نظر او عملی را انجام دهد، مستحق حق‌العمل‌ تعیین شده نبوده و استحقاق اجرت المثل پیدا می‌کند.) اجرت المثل، میزان اجرتی است که دیگر افراد طبق عرف و شرایط مکان، زمان و …به صورت نوعی دریافت می‌کنند.)

حق‌العمل‌کار موظف است آمر را در جریان اقدامات خود قرار داده و اگر مأموریتی برای او پیش آمد سریعا به اطلاع آمر برساند.

در پایان لازم به ذکر است که حق‌العمل‌کاری در دنیای امروز مخصوصا در معاملات بین‌المللی کاربرد بسیاری داشته و افراد می‌توانند با اطلاع دقیق از قوانین و شرایط آن به خوبی و بدون نقص از این قرارداد بهره ببرند؛ باید توجه داشت که قانون‌گذار در قانون تجارت از ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ اختصاصا به قرارداد حق‌العمل‌کاری پرداخته و تمامی ملزومات این عقد را به صراحت بیان کرده است.

حق العمل کاری چیست و حق‌العمل‌کار چه وظایفی دارد؟

حق العمل کاری چیست

حق‌العمل کاری یکی از مهم‌ترین اصطلاحات دنیای تجارت و همچنین حسابداری است و در انجام معاملات کاربرد دارد. در این مطلب برای شما از حق‌العمل کاری خواهیم گفت، به وظایف حق‌العمل‌کار اشاره کرده و تمام موارد قانونی مرتبط با حق‌العمل کاری که لازم است بدانید را شرح خواهیم داد.

حق‌العمل کاری به چه معناست؟

حق‌العمل یعنی حقی که در برابر انجام کاری دریافت می‌شود. به‌طور دقیق‌تر حق‌العمل کاری همان چیزی است که بین عموم مردم با عنوان «کمیسیون» مشهور است و مزدی است که شخص بابت به فروش‌رساندن کالا، از صاحب کالا دریافت می‌کند. حق‌العمل کاری یکی از اصطلاحات حسابداری است و آشنایی با آن بسیار کاربردی و مفید خواهد بود.

حق‌العمل کاری در قانون تجارت

در ماده 357 قانون تجارت حق‌العمل کار به این شکل تعریف شده است: «حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.»

حق‌العمل کاری قراردادی است که بین دو طرف و با رضایت آن‌ها بسته می‌شود. طبق این قرارداد، حق‌العمل‌کار به نام خود اما به حساب طرف دیگر که آمر نامیده می‌شود، خرید کرده یا معامله‌ای را انجام می‌دهد.

برای عقد این قرارداد و سپردن این وظایف به حق‌العمل‌کار، دلایل مختلفی وجود دارد؛ برای مثال ممکن است آمر تمایلی به افشای نامش در معامله نداشته باشد، شاید هم دارای تخصص لازم برای انجام آن معامله نباشد یا نتواند مشتری مناسب را پیدا کند. در این شرایط، او به انعقاد قرارداد با فرد دیگری به‌عنوان حق‌العمل‌کار رو می‌آورد و انجام معاملات را به او می‌سپارد. به پولی که حق‌العمل‌کار در ازای انجام این معامله دریافت می‌کند، حق‌العمل یا حق‌السعی گفته می‌شود.

از آنجایی که قرارداد به نام حق‌العمل‌کار منعقد می‌شود، او طرف اصلی معامله محسوب شده و مسئولیت انجام تعهدات با اوست و آمر هیچ‌گونه تعهدی نسبت به طرف قرارداد و معامله نخواهد داشت.

آیا حق‌العمل کار، وکیل است؟

حق‌العمل کاری با وکالت متفاوت است. در حق‌العمل کاری معامله به نام حق‌العمل‌کار انجام شده و او مسئول اجرای تعهدات است، اما وکالت به این شکل نیست و وکیل در ازای انجام تعهدات مسئولیتی ندارد.

نکته مهم این است که در حق‌العمل کاری درست مثل وکالت، سود و زیان معامله متوجه آمر است اما حق‌العمل‌کار نمی‌تواند خود را کنار کشیده و طرف معامله را با آمر مواجه کند.

آیا حق‌العمل کار، تاجر است؟

در ماده 2 قانون تجارت، اقسام مختلف معاملات تجارتی تعریف شده است. حالا بند 3 ماده 2 قانون تجارت را با هم مرور کنیم: «هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.» پس طبق این تعریف، حق‌العمل کاری نوعی عمل تجاری محسوب شده و حق‌العمل‌کار نیز تاجر به حساب می‌آید.

البته در ماده 1 قانون تجارت اینطور ذکر شده که: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.» بنابراین حق‌العمل‌کار نیز در صورتی تاجر محسوب شده که شغل معمولی خود را حق‌العمل کاری قرار داده باشد.

آیا حق‌العمل کار، دلال است؟

شاید تا به اینجای این متن، واژه‌های «دلال» و «دلالی» برای شما تداعی شده باشد؛ اما صبر داشته باشید. در ادامه قرار است برای شما از تفاوت حق‌العمل کاری با دلالی نیز صحبت کنیم.

در حالی که کلیات این دو شغل با یکدیگر مشابه است، اما لازم است بگوییم که حق‌العمل کاری و دلالی با یکدیگر تفاوتی مهم دارند. دلال، دو طرف یک معامله را با یکدیگر آشنا کرده و به‌نوعی سیم رابط بین دو سر معامله است؛ در این شرایط معامله به نام طرفین قرارداد انجام می‌شود و دلال نیز حق کمیسیون خود را دریافت می‌کند. این در حالی است که حق‌العمل‌کار معامله را به نام خود انجام داده و آمر نقش مستقیمی در انجام معامله ندارد. در نتیجه حق‌العمل‌کار، دلال نیست و این دو با یکدیگر متفاوتند.

چه کسی می‌تواند حق‌العمل‌کار باشد؟

در قانون تجارت، شرط و قوانین خاصی برای حق‌العمل کاری در نظر گرفته نشده است. هر فردی که به انجام فعالیت‌های تجاری تمایل داشته و مهارت و توانایی انجام این کار را داشته باشد، می‌تواند حق‌العمل‌کار باشد. حق‌العمل‌کار برای انجام این کار نیاز به دریافت مجوز و پروانه فعالیت ندارد.

وظایف و مسئولیت‌های حق العمل‌کار چیست؟

· انجام دستورات آمر

· انجام معامله به نام خود (در صورت دستور آمر)

· ذی‌نفع نبودن در معامله

· رعایت امانت در حق آمر

· اطلاع‌رسانی کامل به آمر

· رعایت حفظ اطلاعات

· بیمه اموال موضوع معامله (در صورت دستور آمر)

اگر حق‌العمل‌کار در جریان معاملات قصوری را مرتکب شود، موظف است کلیه خسارات را به آمر پرداخت کند. برای مثال ممکن است محصول را به قیمتی پایین‌تر از مبلغی که آمر مشخص کرده بوده به فروش برساند؛ در این شرایط حق‌العمل‌کار موظف به پرداخت مابه‌التفاوت است.

حق‌العمل‌کار گمرک کیست؟

حق‌العمل‌کار گمرک مشابه با حق‌العمل‌کار اما کمی متفاوت با آن است. حق‌العمل‌کار گمرک برخلاف حق‌العمل‌کار، برای فعالیت نیازمند پروانه مخصوصی است که باید از گمرک ایران دریافت کند. علاوه بر این، حق‌العمل‌کاری امور گمرکی ماهیات وکالتی دارد و حق‌العمل‌کار گمرک شخصی است که در شرکت‌های بازرگانی استخدام شده و با وکالت از جانب آنها، امور گمرکی را انجام می‌دهد.

فعالیت به‌عنوان حق‌العمل‌کار گمرک و دریافت پروانه مخصوص، نیازمند شرایط خاصی است. حق‌العمل‌کاری گمرک قوانین جداگانه خود را دارد که در کتاب قانون امور گمرکی به‌طور کامل توضیح داده شده است.

‌برای اطلاع از تمام موارد قانونی مربوط به حق‌العمل کاری نیز می‌توانید از ماده 357 تا ماده 376 قانون تجارت که به قرارداد حق‌العمل کاری پرداخته است را مطالعه کنید.

حق العمل کاری

حق العمل کاری یکی از انواع معاملات تجاری است که در آن حق العمل کار در مقابل آمر متعهد می شود تا به نام خود و به حساب آمر معامله ای را انجام دهد و در حقیقت خود طرف معامله با شخص ثالث قرار گیرد . شخص حق العمل کار در سود و زیان معامله ای که با شخص ثالث انجام داده است شریک نیست اما مستحق حق العملی است که در قرارداد توافق شده است .

برای مشاوره حق العمل کاری

برای مشاوره حق العمل کاری

عناوین اصلی این مقاله

فرض کنید برای بازاریابی ، فروش و پخش محصولات خود به فردی نیاز دارید تا خود شخصا و مستقیما با خریدار در ارتباط نباشید ، یا زمانی که برای خرید سهام در بورس ، به شرکت های کارگزاری بورس مراجعه می کنید ، در حقیقت یک قرارداد حق العمل کاری منعقد کرده اید .

حق العمل کاری یکی از انواع معاملات تجارتی است که قانون تجارت از آن نام برده است و ضوابط و حقوق و تکالیف طرفین را مشخص کرده است . در همین راستا ما در این مقاله به معرفی حق العمل کاری پرداخته و پس از بیان ویژگی های آن به بررسی حقوق و تکالیف حق العمل کار خواهیم پرداخت .

حق العمل کاری چیست

حق العمل کاری یعنی فردی از طرف شخص دیگر مامور به انجام معامله شود و در قبال آن حق العمل و کمیسیون وی را بپردازد که البته با دلالی تفاوت دارد ( دلال به نام و حساب دیگری مامور به انعقاد معامله ای است ) . حق العمل کاری یکی از انواع معاملات تجارتی است در باب هفتم از قانون تجارت به بررسی آن پرداخته و شرایط و ضوابط آن را بیان کرده است .

ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار را اینگونه تعریف کرده است : " حق‌العمل‌ کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( ‌آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌ دارد . "

به عبارت دیگر ، حق العمل کار به جای آمر طرف معامله با فرد دیگری قرار می گیرد و حق العمل خود را دریافت می کند و کاری به سود و زیان معامله ای که با شخص ثالث انجام داده است ندارد . باید توجه داشت که " به نام خود " در ماده 357 به این معنا است که حق العمل کار در معامله با طرف دیگر ، یعنی شخص ثالث اصیل محسوب می شود و اراده ی او است که عقد را به وجود می آورد .

نتیجه این وضعیت آن است که حق العمل کار است که در برابر طرف دیگر معامله مسئول است و آمر مسئولیتی ندارد ، حتی اگر شخص ثالث از سمت طرف معامله به عنوان حق العمل کار مطلع شود و یا از ابتدا بداند که وی حق العمل کار است ، باز هم نمی تواند به آمر مراجعه کند .

مثال این موضوع کارگزاری بورس است که در معاملات آن ها ، کارگزاران بورس در عمل حق العمل کار اند و در واقع طرف معامله با آن ها از ماموریت حق العمل کاری آن ها مطلع است و باز هم خود کارگزاری بورس است که در برابر وی طرف معامله و اصیل است .

به حساب آمر بودن ، یعنی نفع و ضرر حاصل از معامله ی حق العمل کار با شخص ثالث ، به آمر می رسد و مستقیما وارد دارایی وی می شود ، در نتیجه آمر در صورتی که حق العمل کار درمطالبه ی حقوق ناشی از قرارداد خود با شخص ثالث کوتاهی کند ، می تواند شخصا به شخص ثالث مراجعه کند .

این مسئله موضوع ماده 530 قانون تجارت است که بیان می کند : " مال‌التجاره‌ هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است. " پس اگر حق العمل کار ورشکسته شود ، آمر می تواند مستقیما به شخص ثالث مراجعه کند و مال التجاره خود را دریافت کند .

ویژگی های حق العمل کاری

حق العمل کاری مانند سایر عقود ویژگی هایی دارد که برخی در قانون و برخی دیگر با توجه به ماهیت و ویژگی آن مشخص می شود . این ویژگی ها عبارت اند از :

معاوضی است : بر اساس آنچه که در ماده 357 قانون تجارت بیان شده است ، حق العمل کاری از یکی طرف انجام معامله توسط حق العمل کار و از طرف دیگر پرداخت حق العمل توسط آمر را ، الزام می کند .

عمل تجاری ذاتی است : با توجه به ماده 2 تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت قانون تجارت ، حق العمل کاری یکی از اعمال تجارتی محسوب می شوند که به خودی خود ، نه به اعتبار انجام دهنده آن ها ، معامله تجارتی هستند و کسی که شغل معمولی خود را حق العمل کاری قرار دهد تاجر محسوب می شوند بنابراین نتیجه ی این موضوع این است که در این اعمال علم کامل طرفین به ارکان معامله ضروری است .

عهدی است : بر اساس نظریات حقوقدانان ، معامله عهدی ، آن است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر و یا طرفین در مقابل هم نموده است که این تعریف یکی از ویژگی های بارز حق العمل کاری را بیان می کند .

لازم است : قانون تجارت درباره لازم یا جایز بودن حق العمل کاری صحبتی نکرده است ، اما با توجه به مصلحت طرفین عقد به نظر می رسد که عقدی لازم است چرا که با نگاه به ساختاری که این عقد دارد نمی توان آن را جایز دانست و بایستی طرفین را به انجام تعهدات خود بیشتر ملزم کرد .

حقوق و تکالیف حق العمل کار

حق العمل کار به عنوان طرف معامله حق العمل کاری وظایف و حقوقی در جهت اجرای صحیح معامله دارد ، این حقوق و تکالیف در مواد 359 – 356 قانون تجارت بیان شده است .

به طور کلی حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود بگذارد و زمانی که در حال انجام ماموریت خود است باید فورا آمر را مطلع کند .

اگر آمر به حق العمل کار دستور دهد ، وی مکلف به بیمه کردن اموال موضوع مورد معامله است اما در صورتی که دستور ندهد ، تکلیفی ندارد .

اگر ترس خراب شدن مال التجاره وجود داشته باشد این اختیار را دارد که با اطلاع دادستان محلی که مال التجاره در آنجا است ، آن را به فروش برساند و اگر منافع مالک اینطور ایجاب می کند تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت ، حق العمل کار مکلف به این کار است .

اگر حق العمل کار مال التجاره را به قیمتی کمتر از آنچه که آمر معین کرده است به فروش برساند ، تفاوت قیمت را خودش باید به آمر بپردازد مگر این که ثابت کند که ضرری بزرگتر از تفاوت قیمت به وجود آمده در پیش بوده و او با این کار از آن جلوگیری کرده است و آن زمان اجازه گرفتن از آمر ممکن نبوده است .

اگر کاری بر خلاف دستور آمر انجام دهد و به طور کلی تقصیری مرتکب شود که خسارتی به آمر برسد مسئول پرداخت خسارت است .

اگر مال التجاره را به قیمت کمتر از آنچه که آمر دستور داده است ، بخرد و یا بیشتر از قیمت توافقی بفروشد ، با این که سود بیشتری برای آمر تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت به دست آورده است حق استفاده از سود بیشتر را ندارد و باید آن را به آمر تحویل دهد .

همه مخارجی که حق العمل کار کرده که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده ، باید به او پس داده شود و حتی می تواند مخارج انبارداری و حمل نقل را نیز به حساب او بگذارد .

اگر معامله به دلیل عملی یا اتفاقی از طرف آمر ، اجرا نشود ، به حق العمل کار اجرت المثل تعلق می گیرد .

حق العمل کار در مقابل آمر حق حبس دارد ، یعنی می تواند تا زمان دریافت مطالبات خود ، اموال موضوع معامله یا قیمتی که دریافت کرده و باید به آمر تحویل دهد را پیش خود نگه دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد حق العمل کاری و شرایط آن​ در کانال تلگرام ثبت و تغییرات شرکت ها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرارداد حق العمل کاری و شرایط آن پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ حق العمل کاری چیست ؟

✔️ حق العمل کاری قراردادی است که در آن یک طرف به اسم خود و به حساب طرف دیگر معامله این انجام می دهد که در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است .

2- ✔️ آیا حق العمل کار همان دلال است ؟

✔️ حق العمل کاری و دلالی با هم تفاوت دارند به این صورت که در دلالی به نام و حساب دیگری معامله ای را انجام میدهد اما مقاطعه کار به نام خود که در مقاله بیان شده است .

3- ✔️ حق حبس حق العمل کار یعنی چه ؟

✔️ یعنی حق العمل کار می تواند تا زمان دریافت حق العمل خود ، کالا یا پولی که باید به آمر تحویل دهد را نزد خود نگه دارد که در مقاله به آن پرداخته شده است .

معرفی و دانلود کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

عکس جلد کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

برای دانلود قانونی کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت نوشته‌ی یوسف پات و زهرا باباجانی، قوانین حقوقی حق‌العمل کاران را به طور مفصل شرح داده است. حق‌العمل‌ کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند.

کتاب حاضر به بررسی مقایسه حق‌العمل کاری در قانون تجارت با حق‌العمل کاری در لایحه جدید قانون تجارت می‌پردازد. حق‌العمل‌ کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگر حق‌العمل‌ کار به نام خود کار را انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد.

حق‌العمل کار صرفاً واسطه در انعقاد قرارداد نیست، بلکه باید وی را واسطه در اجرای قرارداد از طرف آمر نیز پنداشت. به تعبیر دیگر، حق‌العمل کار مدیون و متعهد نیست بلکه مسئول است. انجام معامله در سمت حق‌العمل کاری و همچنین اقدام به نام حق‌العمل کار، سبب ایجاد مسئولیت جهت اجرای حقوق و تعهدات متعلق به آمر را می‌شود. جهت شناخت و شناسایی ماهیت حق‌العمل کاری، ضرورتاً بایستی اجزاء و عناصر متشکله قرارداد یاد شده و همچنین اوصاف آن مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیت‌های حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود. این کتاب به تفسیر تمامی قوانین حق‌العمل کاری پرداخته است.

در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری درباره‌ی حقوق حق العمل کار در برابر آمر می‌خوانیم:

به موجب ماده 357 قانون تجارت عوض فعالیت‌های حق‌العمل کار، حق‌العمل می‌باشد. بنابراین یکی از حقوق حق‌العمل کار در برابر آمر مطالبه حق‌العمل می‌باشد.

قانون‌گذار به موجب ماده 369 قانون تجارت اجرای تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت معاملات منعقد شده را شرط استحقاق حق‌العمل کار به مطالبه‌ی حق‌العمل می‌داند. این ماده مقرر می‌دارد: «وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.»

بنابراین به موجب ماده مذکور در مواردی هم که عدم اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد، حقالعمل کار استحقاق دریافت حقالعمل تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت را خواهد داشت چرا که آمر خود مسبب عدم اجرای معامله شده و در واقع به ضرر خود اقدام کرده است. لذا تاوان این اقدام را نباید حق‌العمل کار بپردازد. مثلاً آمر می‌بایستی بر طبق قرارداد خود با حق‌العمل کار در موعد معینی جنسی را به او بدهد و یا پولی را به او برساند اما به این تعهد خود وفا نکند و باعث عدم انعقاد معامله از سوی حق‌العمل کار بشود. در این مورد چون آمر مقصر است، حق‌العمل کار محروم از حق‌العمل نخواهد بود.

اما مراد و مقصود از اجرای معامله مصرح در ماده 369 قانون تجارت چیست؟ آیا منظور این است که معامله‌ی معهود بر طبق قرارداد حق‌العمل کاری توسط حق‌العمل کار اجرا و انجام شده باشد؛ یعنی معامله‌ای که حق‌العمل کار موظف به اجرای آن بوده است، انجام شده باشد؟ یا فراتر از این مطلب، بایستی طرف معامله نیز تعهدات قراردادی خود با حق‌العمل کار جامه عمل بپوشاند، بدین مفهوم که مثلاًٌ ثمن معامله و یا عین مورد معامله را به حق‌العمل کار تسلیم نماید و در واقع به اجرای معامله فی مابین بپردازد تا حق‌العمل کار مستحق دریافت حق‌العمل گردد؟

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
فصل دوم: ماهیت حق‌العمل کاری در قانون تجارت
فصل سوم: آثار حق‌العمل کاری در قانون تجارت با حق‌العمل کاری در قانون جدید تجارت
فهرست منابع و مآخذاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.