سرمایه گذاری با مبالغ اندک


سرمایه‌گذار باید پولی را سرمایه‌گذاری کند که قدرت از دست دادنش را داشته باشد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری خانواده

بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح خانواده) یکی از محصولات بیمه عمر انفرادی شرکت بیمه دی است که در نوع خود و با توجه به شرایط و ویژگی‌های طرح، محصولی بی‌نظیر و منحصر به فرد می باشد.

در این بیمه‌نامه اعضای درجه یک خانواده (مرد، زن، پدر، مادر، فرزند) بدون محدودیت در تعداد بیمه‌شده‌ها، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند و بیمه‌گر تعهد می‌نماید در ازای دریافت حق‌بیمه، در صورت تحقق خطرات و پوشش‌های مندرج در بیمه‌نامه برای هر یک از بیمه‌شده‌ها، نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

در بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح خانواده) یکی از بیمه‌شده‌ها، بیمه‌شده اصلی می‌باشد و سایر بیمه‌شده‌ها، بیمه‌شده تبعی می‌باشند. بیمه‌شده اصلی و بیمه‌گذار می‌توانند یکسان باشند و یا اینکه متفاوت باشند. ملاک محاسبه مدت بیمه‌نامه، سن بیمه‌شده اصلی می‌باشد و با فوت هر یک از بیمه‌شده‌های بیمه‌نامه حتی بیمه‌شده اصلی، بیمه‌نامه همچنان ادامه خواهد یافت.

پوشش اصلی بیمه نامه
پوشش اصلی بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح خانواده)، “پوشش فوت به هر علت” سرمایه گذاری با مبالغ اندک می‌باشد که در صورت فوت هر یک از بیمه‌شده‌ها، به استفاده‌کنندگان مشخص شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. مبلغ این پوشش از 10.000.000 ریال تا حداکثر 5.000.000.000 ریال می‌باشد، البته سرمایه فوت هر یک از بیمه‌شده‌های تبعی نمی‌تواند از سرمایه فوت بیمه‌شده اصلی بیشتر باشد.

علاوه بر پوشش فوت به هر علت در بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح جامع)، شرکت بیمه دی از محل حق‌بیمه‌هایی که بیمه‌گذار پرداخت می‌نماید، پس از کسر هزینه‌های بیمه‌ای و بیمه‌گری، مبلغی را سرمایه‌گذاری می‌نماید که این مبلغ با عنوان اندوخته بیمه‌نامه در زمان فوت بیمه‌شده اصلی و یا در پایان مدت قرارداد قابل پرداخت خواهد بود. هم‌چنین بیمه‌گذار می‌تواند از محل این مبلغ با توجه به شرایط بیمه‌نامه، وام دریافت نماید و یا درصد مشخصی از آن را برداشت نماید.

پوشش های اضافه
در بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح خانواده)، علاوه بر پوشش اصلی، شرکت بیمه دی اقدام به ارائه پوشش‌های بیمه‌ای دیگری نیز نموده است که در نوع خود منحصر به فرد بوده و در صورت درخواست بیمه‌گذار، پس از بررسی شرایط توسط بیمه‌گر قابل ارائه می باشند.

پوشش فوت ناشی از حادثه
در صورتی که هر یک از بیمه‌شده‌ها (اصلی/تبعی) بر اثر حادثه فوت نماید، بیمه‌گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت به هر علت، مبلغ سرمایه فوت حادثی را نیز پرداخت می‌نماید این پوشش برای هر یک از بیمه‌شده‌ها معادل 1 تا 3 برابر سرمایه فوت به هر علت و حداکثر تا 5.000.000.000ریال می‌باشد.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه
در صورتی که هر یک از بیمه شده‌ها (اصلی/تبعی) در طول مدت قرارداد، بر اثر حادثه دچار نقص‌عضو و از‌کار‌افتادگی دائم شود، بیمه‌گر با توجه به درصد نقص عضو و از کار افتادگی و مطابق با شرایط مندرج در بیمه‌نامه، مبلغی را به عنوان سرمایه نقص‌عضو پرداخت می‌نماید. حداکثر سرمایه قابل درخواست در این پوشش برای هر یک از بیمه‌شده‌ها، معادل 100 درصد سرمایه فوت حادثه می‌باشد.

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه
در صورتی که هر یک از بیمه‌شده‌ها(اصلی/تبعی) به علت وقوع حادثه، دچار آسیب و صدمه بدنی شده و به بیمارستان مراجعه نماید، بیمه‌گر هزینه‌های بیمارستانی وی را پرداخت خواهد نمود. تعهد بیمه‌گر در جبران هزینه‌های بیمارستانی بیمه‌شده، معادل 10درصد سرمایه فوت حادثی سال وقوع خسارت و حداکثر تا 200.000.000 ریال می‌باشد.

پوشش بیماری‌های خاص
در صورتی که هر یک از بیمه‌شده‌ها (اصلی/تبعی) دچار امراض خاص و یا بیماری‌های صعب‌العلاج شوند، بیمه‌گر مطابق با شرایط بیمه‌نامه و با توجه به مدارک و مستندات پزشکی ارائه شده توسط بیمه‌گذار، مازاد هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی پرداخت‌شده توسط سایر بیمه‌گران را پرداخت می‌نماید. تعهد بیمه‌گر در جبران هزینه‌های مشمول این پوشش برای هر یک از بیمه‌شده‌ها، معادل 30% سرمایه فوت به هر علت سال وقوع خسارت و حداکثر تا 300.000.000 ریال در هر سال می‌باشد.

امراض و بیماری‌های خاص مشمول این پوشش عبارتند از: انواع سرطان‌ها، سکته قلبی، سکته مغزی، عمل جراحی قلب باز، پیوند اعضای اصلی بدن

پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر از‌کارافتادگی کامل و دائم بیمه‌گذار/ بیمه‌شده اصلی (ناشی از حادثه یا بیماری)
این پوشش در بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری (طرح خانواده)، بر اساس درخواست بیمه‌گذار و تایید بیمه‌گر می‌تواند به بیمه‌گذار یا بیمه‌شده اصلی تعلق بگیرد. امکان ارائه پوشش برای بیمه‌گذار و بیمه‌شده همزمان و باهم وجود ندارد.

در این پوشش، در صورت وقوع از کار افتادگی، بیمه‌گذار از شروع سال بیمه‌ای بعدی، از پرداخت حق‌بیمه معاف شده و شرکت بیمه دی حق بیمه‌های بیمه‌نامه را پرداخت خواهد نمود بدون این‌که تغییری در شرایط بیمه‌نامه ایجاد شود.

پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر فوت بیمه‌گذار / بیمه‌شده اصلی
این پوشش در بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری (طرح خانواده)، بر اساس درخواست بیمه‌گذار و تایید بیمه‌گر می‌تواند به بیمه‌گذار یا بیمه‌شده اصلی تعلق بگیرد. امکان ارائه پوشش برای بیمه‌گذار و بیمه‌شده همزمان و باهم وجود ندارد.

در این پوشش، در صورت وقوع فوت، بیمه‌گذار از شروع سال بیمه‌ای بعدی، از پرداخت حق‌بیمه معاف شده و شرکت بیمه دی حق بیمه‌های بیمه‌نامه را پرداخت خواهد نمود بدون این‌که تغییری در شرایط بیمه‌نامه ایجاد شود.

پوشش دریافت مستمری در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه‌گذار/بیمه‌شده اصلی، ناشی از بیماری یا حادثه
بر اساس اين پوشش چنانچه بیمه‌گذار/بیمه‌شده اصلی در خلال مدت بيمه‌نامه بر اثر حادثه و یا بیماری ازکارافتاده دائم و کامل گردد، بیمه‌گذار از ابتدای سال بیمه‌ای جدید به میزان 1 تا 3 (به انتخاب بیمه‌گذار در زمان صدور بیمه‌نامه) برابر آخرین حق‌بیمه پرداختی سال بیمه‌ای که در آن دچار ازکارافتادگی شده است، مستمری دریافت خواهد کرد مشروط بر این که پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر از‌کارافتادگی کامل و دائم اخذ شده باشد.

مزایا
انطباق با الگوها و استانداردهای جهانی بیمه‌های عمر
رفع دغدغه‌های مالی خانواده در نبود سرپرست خانواده
تامین مستمری برای دوران بازنشستگی
تامین سرمایه جهت مقاصد خاص
یک بیمه‌نامه برای تمام اعضای خانواده با امکان بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای یکسان
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منظم مبالغ اندک
سرمایه‌گذاری با تضمین سود بلندمدت و روز‌شمار بدون توجه به شرایط اقتصادی جامعه مثل تحریم‌ها، رکود اقتصادی …
دریافت سود مشارکت در منافع به صورت سالانه علاوه بر سود تضمین‌شده
امکان دریافت وام از محل اندوخته سرمایه‌گذاری از پایان سال دوم بیمه‌ای بدون نیاز به وثیقه و ضامن
امکان برداشت از محل اندوخته بیمه‌نامه از پایان سال دوم بیمه‌ای
امکان واریز مبالغ متفرقه و مازاد بر حق‌بیمه سالانه به اندوخته بیمه‌نامه
امکان بازخرید بیمه‌نامه در هر زمان از قرارداد و دریافت ارزش بازخرید
برخورداری از معافیت مالیاتی (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث)
سهولت در پرداخت حق‌بیمه با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت
فراهم‌نمودن شرایط برای ایجاد تغییرات در بیمه‌نامه در طول مدت قرارداد
امکان دریافت بیمه درمان تکمیلی انفرادی
شرایط بیمه‌نامه
سن بیمه‌شده: بدو تولد تا 65 سال
تعداد بیمه‌شده‌ها: بدون محدودیت و برای بستگان درجه یک
مدت بیمه‌نامه: 5 تا 30 سال (حداکثر تا 70 سالگی بیمه‌شده‌ اصلی)
حداقل مبلغ حق‌بیمه: بر اساس شرایط اقتصادی بیمه‌گذار و بخشنامه‌های داخلی بیمه دی
روش پرداخت حق‌بیمه: یکجا، سالانه، شش‌ماهه، سه‌ماهه، دو‌ماهه، ماهانه
سرمایه فوت به هر علت بیمه‌نامه: از 10.000.000 ریال تا 5.000.000.000 ریال
ضریب افزایش سالانه حق‌بیمه: 0، 5، 10، 15، 20 درصد
ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، 5، 10، 15، 20 درصد

سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر

سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر

به نظر شما سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر برای بلندمدت گزینه مناسب تری است؟ البته این که سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر مناسب تر است به خود شما بستگی دارد و نمیتوان به صورت کلی گفت که بورس بهتر است یا بیمه عمر برای بلندمدت سوددهی بیشتری دارد ولی می توان گفت که مزایا و معایب هر کدام به چه صورت است و چشم انداز سرمایه گذاری در کدام روشن تر است تا شما به عنوان سرمایه گذار و مخاطب یک دید کلی در خصوص این موضوع پیدا کنید تا بتوانید راحت تر و سریع تر سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر را تجربه کنید و بدانید که کدام یک از آن ها برای شما مناسب تر است و یا اصلا هیچ کدام نمی تواند گزینه مناسبی برای شما باشد!

سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر

در حال حاضر بازار سرمایه رونق خوبی دارد، به صورتی که بسیاری از افراد سرمایه های زیادی در داخل بورس دارند و باید دید روند آتی بورس به چه سمت و سویی کشیده خواهد شد. در مقابل بازار بیمه عمر آنقدرها هم داغ نیست و به دلیل عدم آشنایی کافی مردم با بیمه عمر و مزایای آن، متقاضیان زیادی نسبت به بورس ندارد.

البته این طور به نظر می آید که تنها دانش مردم کشور ما نسبت به بیمه عمر کم است، به این خاطر که در حال حاضر در تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته جهان، بیشتر مردم از خدمات بیمه عمر برای خود استفاده می کنند. ولی به نظر شما سرمایه‌ گذاری در بورس بهتر است یا بیمه عمر؟ مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس و بیمه عمر را می دانید؟ در ادامه این مطلب ابتدا به توضیح کوتاهی در مورد بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس مزایا و معایب سرمایه گذاری در این بازار را بازگو خواهیم کرد و همین روند را در مورد بیمه عمر نیز تکرار می کنیم و نتیجه گیری خواهیم کرد، پس به هیچ عنوان ادامه این مقاله راهنما را از دست ندهید؛

۱) سرمایه گذاری در بازار بورس

در بازار بورس میتوان سرمایه گذاری های مختلفی انجام داد؛ از معاملات آنلاین و لحظه ای در بازارهای گوناگون گرفته است تا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که هر کدام می توانند سود خوبی به همراه داشته باشند. البته باید در نظر داشته باشید که سرمایه گذاری در بورس مستلزم داشتن وقت و دانش بورسی نسبتا بالایی است که باعث میشود همه افراد نتوانند موفق باشند. اگر دوست دارید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید، باید حواستان باشد که برای فعالیت در بورس جدا از داشتن پول باید انرژی و زمان زیادی را در راستای یادگیری انواع تحلیل ها و الگوهای آماری به صورت روزانه صرف کنید تا بتوانید از این طریق سرمایه گذاری در این بازار، سود مناسبی را کسب کنید.

شما برای معامله سهام و سایر اوراق بهادار باید ابتدا برای دریافت کد بورسی با احراز هویت‌ غیرحضوری یا حضوری اقدام کنید که شرایط این کار را در لینک بالا می توانید ملاحظه کنید. به صورت کلی میتوان این طور گفت که بورس محل مناسبی برای افراد عجول، پراسترس و بی حوصله نمی باشد. چنانچه برای پولتان ارزش قائل هستید و ویژگی هایی که گفتیم را دارید، بهتر است برای ورود به بورس اقدامی نکنید. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان دارد سهمی را امروز خریده اید، فردا با افت ارزش سهم به دلیل انتشار اخبار مختلفی که در خبرگذاری ها درج می شود روبرو شود، پس باید صبر و حوصله سرمایه گذاری در بورس را داشته باشید و تحت تاثیر هیجانات بازار قرار نگیرید.

به عنوان مثال اخبار پیرامون قرارداد برجام، اخبار مربوط به انتخاب ریاست جمهوری کشورهای آمریکا و ایران، اخبار مربوط به قوانین اتخاذ سرمایه گذاری با مبالغ اندک شده بازار بورس، اخبار مربوط به صندوق های etf و … همگی از آن دسته اخبارهایی بودند که در زمان خود موجبات نوسانی شدن و تغییرات قیمتی در سهام هایی که به این اخبارهای مرتبط بوده اند را فراهم می کردند و باعث کاهش و یا افزایش قیمت سهام شرکت های مرتبط می شدند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس جدا از درآمد مناسب که می تواند برای شما به همراه داشته باشد، می تواند سرمایه شما را نیز نابود کند. البته در سال های اخیر که صندوق های سرمایه گذاری هم فعالیت های خود را آغاز کرده اند، گزینه های به مراتب کم ریسک تری برای سرمایه گذاری به حساب می آیند.

شیوه کار صندوق های سرمایه گذاری بدین شکل است که شما با توجه به پول تان واحدهای سرمایه گذاری آن ها را می خرید و صندوق ها این تضمین را به شما می دهند که مبلغ مشخصی را به عنوان سود به صورت ثابت به شما پرداخت کنند. این شیوه هیچ گونه ریسکی ندارد، به این خاطر که احتیاجی به مدیریت سرمایه در بورس نخواهید داشت و دیگر نیازی نیست که هر روز ساعت ها وقت صرف چک کردن سهام گوناگون نمایید تا بتوانید روند آن ها را در روزها و ماه های آتی پیش بینی کنید. بنابراین سرمایه گذاری در بورس برای افراد ریسک گریز که سرمایه گذاری در بانک ها و بیمه های عمر را ترجیح می دهند نیز گزینه های مناسبی جهت سرمایه گذاری دارد.

مزایای سرمایه گذاری در بورس ایران

قابلیت سرمایه گذاری با مبالغ اندک : برای سرمایه گذاری در بازار بورس ایران می توانید با ۵۰۰ هزار تومان و حتی مبالغ بسیار پایین تری به ترتیب برای خرید سهام در بورس و خرید عرضه اولیه در بورس اقدام کنید و فعالیت خود را در این بازار آغاز نمایید.

سودآوری در بورس : شما با سرمایه گذاری در بازار بورس می توانید هم نوسان گیری کنید و هم از سود سالیانه سهام شرکت های مختلف که در انتهای سال مالی بین سهامداران خود توزیع می کنند، استفاده کنید و به کسب درآمد بپردازید.

شفافیت و امنیت سرمایه گذاری : زمانی که در بورس سرمایه گذاری می کنید، اطلاعات شرکت ها به صورت پیوسته در سایت کدال قرار خواهد گرفت و شما می توانید کاملا شفاف و واضح شرکت مورد نظر خود را مورد بررسی قرار دهید و برای ثبت سفارش خرید و فروش روی آن نماد اقدام کنید.

ارزش سرمایه شما در برابر تورم حفظ میشود : چنانچه آگاهانه و با استفاده از مبانی تحلیل تکنیکال و همین طور تحلیل بنیادی برای خرید و فروش سهام در بورس اقدام کنید، مطمئنا ارزش سرمایه شما در طول زمان در برابر تورم حفظ خواهد شد و حتی می توانید از تورم پیشی بگیرید و سود خوبی نیز این طریق به دست آورید.

محدودیت مکانی و زمانی برای سرمایه گذاری ندارید : هر زمان و در هر مکانی می توانید به پنل معاملاتی خود در کارگزاری مورد نظر وارد شوید و برای خرید و فروش و یا مدیریت سرمایه خود در بورس اقدام کنید و البته این کار با استفاده از اینترنت و در طول ساعاتی که بازار بورس در طول روز و هفته فعال است، قابل انجام است.

قابلیت نقد شوندگی : یکی از تفاوت های مهمی که بین سرمایه گذاری در بورس و بیمه عمر مطرح است، همین قابلیت نقدشوندگی بالای بازار بورس می باشد. در واقع اگر سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده باشید، سرمایه شما خیلی زود به فروش رفته و طی یک الی دو روز کاری به حساب بانکی شما واریز خواهد شد.

حمایت قانونی : شما در بازار سرمایه از لحاظ قانونی امنیت مناسبی دارید! بورس یک بازار قانونی است و سازمان بورس معمولا بر معاملات آن نظارت دارد! لذا اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف، اجازه فعالیت در آن را نخواهند داشت!

مشارکت در اداره شرکت : از دیگر مزایای بورس این است که چنانچه جزو سهامداران عمده یک شرکت باشید، به اندازه سهمتان مالک هم به حساب می آیید و این بدین معنی است که می توانید در تصمیم گیری های مربوط به نحوه اداره شرکت، انتخاب مدیران و … هم به اندازه سهمی که از شرکت دارید، مشارکت کنید.

معایب سرمایه گذاری در بورس ایران

 • همواره می بایست مراقب وجود رانت های اطلاعاتی در بازار سرمایه باشید.
 • سرمایه گذاری در بازار بورس به مهارت بالایی نیازمند است و باید با آگاهی کامل برای ورود به این بازار اقدام کرد و یا با سرمایه های اندک برای شروع سرمایه گذاری در این بازار تخصصی اقدام کرد.
 • امکان دارد سرمایه گذاران بر اساس شایعات تصمیمی بگیرند و این موضوع بی تردید بر ارزش سهام گوناگون و سود و زیان بورس موثر خواهد بود.
 • در بورس رابطه ریسک و بازه وجود دارد، از همین روی احتمال ضررهای سنگین در کنار سودهای شیرین نیز وجود دارد. لذا امکان دارد در طول زمان سرمایه اولیه شما با کاهش بسیار شدیدی روبرو شود.
 • میزان رشد و افت قیمت سهام شرکت ها در سرمایه گذاری با مبالغ اندک بورس را نمی توان به صورت دقیق پیش بینی کرد، از همین روی نمی توان میزان سود احتمالی بورس را بیان کرد.
 • سرمایه گذاری در بورس زمانی می تواند مناسب باشد که دولت و سفته بازان، این بازار را به حال خود رها کنند تا سهام های مختلف بر اساس تحلیل های مخلتف پیش بروند و نه جهت گیری های مخلتف و تاثیرگذاری اخبار روی عوام که اخیرا بسیار شاهد آن بودیم و بازار بورس لطمه بسیار شدیدی از این دخالت های ناآگاهانه دریافت کرد و می توان گفت که اعتماد مردم به بازار بورس به کمترین میزان خود رسیده است!

۲) سرمایه گذاری در بیمه عمر

چند سالی است که با تبلیغات گسترده شرکت های بیمه، دید به مراتب مثبت تری به بیمه عمر شکل گرفته است و تعداد افرادی که به انتخاب بیمه عمر روی آورده اند، رفته رفته در حال افزایش است، ولی تعداد افرادی که برای پرداخت منظم اقساط بیمه عمر خود اقدام می کنند نامشخص است. اینکه فردی می آید و بیمه عمر را انتخاب می کند، ولی بعد از پرداخت چند قسط به دلایل گوناگون ادامه نمی دهد، در خیلی چیزها ریشته دارد که در حال حاضر موضوع مقاله ما نیست.

در حال حاضر با توجه به وجود بیمه سلامت همگانی، انتخاب بیمه عمر و پوشش هایی که دارند باید با دقت بیشتری انجام شود تا بجای سرمایه گذاری، متوجه ضرر نشوید. پوشش هایی که برای یک فرد جوان که بیماری سخت یا مشکلی ندارد با پوشش هایی که برای یک فرد دارای بیماری انتخاب می شود، به صورت کامل فرق می کند.

بیایید فرض را بر این بگذاریم که شما بیمه سلامت دارید، جوان هم هستید و هیچ مشکلی هم ندارید؛ در این صورت به انتخاب پوشش های فوت، بیماری و امراض خاص احتیاج نخواهید داشت. البته که استثنا نیز وجود دارد و این موضوع را به صورت کلی اینچنین گفتیم و در واقع این موضوع به خود شما بستگی دارد که چه پوششی را انتخاب کنید. چنانچه با این طرز فکر به سمت بیمه عمر حرکت کردید که کل مبلغ پرداختی تان در بیمه عمر سرمایه گذاری می شود و بعد از مثلا ۳۰ سال N میلیون مبلغ به شما تعلق می گیرد، پیشنهاد می کنم که فکر انتخاب بیمه عمر را از سر خود بیرون کنید!

بیمه عمر بهتره یا بورس

چرا که بیمه عمر با تحت پوشش قراردادن شما مبلغی از سرمایه شما را طی زمان قراردادتان بابت پوشش های بیمه ای و هزینه ای که روی دوش شرکت بیمه گذار می گذارید، کسر می کند که اگر مجموع مبلغ آن را بدانید، مطمئنا طرف بیمه عمر نخواهید رفت و لذا این سرمایه گذاری برای شما صرفه اقتصادی نخواهد داشت. میتوان این طور گفت که بیمه عمر جدا از بحث سرمایه گذاری، بیشتر روی گذران زندگی اطرافیان وابسته به شما پس از فوت شما متمرکز است و اینکه فکر کنید هر مبلغی پرداخت کنید، دقیقا چند برابرش را دریافت خواهید کرد، کاملا اشتباه است.

مزایای سرمایه گذاری در بیمه عمر

امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی : مثل بورس، در بیمه عمر هم این توانایی را دارید که با کمترین مبلغ، در طرح های گوناگون سرمایه گذاری نمایید. حتی با ماهانه ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان نیز می توانید سرمایه گذاری مطمئن و قانونی را در بیمه عمر تجربه کنید.

معاف از قوانین مالیاتی : در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مالیات بر ارث و همچنین مالیات بر درآمد دیده نمی شود.

امکان عقد قرارداد برای بلند مدت : سرمایه گذاری در بیمه عمر یک سرمایه گذاری بلندمدت به حساب می آید که مدت آن می تواند بین ۵ تا ۳۰ سال باشد. این یکی از موارد ویژه در مقایسه بیمه عمر با بورس محسوب می شود. البته شما قبل از ۵ سال هم می توانید بیمه خود را بازخرید کنید، ولی این کار صرفه اقتصادی ندارد و هیچ وقت توصیه نمی شود که کسی بخواهید قبل از سال پنجم برای این کار اقدام کند.

سودآوری بیمه عمر : شرکت های بیمه یا سود تضمینی دارند که توسط بیمه مرکزی ایران تضمین شده است یا سود مشارکت در منافع دارند که از تجمیع حق بیمه هایی که در هاوینگ های گوناگون، سرمایه گذاری میشود، قابل دستیابی است. لذا ۸۵ درصد این سود به بیمه گذاران تعلق خواهد گرفت، ولی باید در نظر داشته باشید که به علت نوسانات اقتصادی، نرخ دقیقی از پیش برای این سودآوری تعیین نشده است، بنابراین نرخ این نوع سودآوری در بیمه عمر، به شرایط اقتصادی روز کشور بستگی خواهد داشت.

پوشش های بیمه ای : با عضویت در طرح های بیمه ای شما صرفا سرمایه گذاری نکرده اید، بلکه پوشش های بیمه ای متنوعی نیز به شما تعلق خواهد گرفت که می توانید در شرایط گوناگون آن ها را مورد استفاده قرار دهید.

تسهیلات : در اکثر شرکت هایی که بیمه عمر ارائه می دهند، این توانایی را دارید که بعد از گذشت دو سال تا ۹۰ درصد از اصل پول و سود خودتان را وام بدون ضامن و ضوابط بانکی بگیرید. حتی در بعضی از این شرکت ها، بیمه شوندگان قادرند حتی با گذشت تنها یک سال از پرداخت حق بیمه، از این وام برخوردار شوند.

حق فسخ و حق برداشت : بعد از سرمایه گذاری در بیمه عمر، این توانایی را دارید که قرارداد خود را فسخ کنید و سرمایه خود را تمام و کمال دریافت نمایید. البته باید در نظر داشت که زمان فسخ قرارداد و نوع طرح بیمه ای در مبلغ بازخرید موثر خواهد بود.

برخورداری از حمایت قانونی : مثل سرمایه گذاری در بورس، بیمه عمر هم قانونی است. بیمه مرکزی، بیمه عمر را ضمانت می کند، بنابراین چنانچه شرکت بیمه ای ورشکست و یا منحل شود، بیمه مرکزی باید پاسخگوی تمامی بیمه شوندگان باشد.

معایب سرمایه گذاری در بیمه عمر

 • پوشش های بیمه ای محدودیت های سقفی از پیش تعیین شده دارند.
 • درصد سودآوری در بیمه عمر، همزمان با رشد تورم افزایش پیدا نخواهد کرد. نرخ سوددهی بیمه در قرارداد تعیین شده است، بنابراین به عنوان بیمه گذار، نمی توانید به صورت مستقیم کاری کنید که سود شما بیشتر شود!
 • سرمایه شخص بیمه گذار به صورت مستقیم در حساب شخصی شخص قرار ندارد، لذا در صورت تمایل به فسخ قرارداد، باید روند اداری خاصی و بعضا سختی را پشت سر بگذارید تا به پولتان برسید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در پایان می توان این طور نتیجه گرفت که اگر شما شخص ریسک پذیری هستید و به این موضوع علاقه دارید که در بازارهای مختلف سرمایه گذاری های گوناگونی را تجربه کنید و در تمامی بازارهای مالی حضور فعال داشته باشید، توصیه ما این است که اگر بین بیمه عمر و بورس باید یکی را انتخاب کنید، گزینه مناسب تر برای شما بازار بورس خواهد بود، به شرطی که صبر و حوصله بازار بورس و روند های قیمتی بعضا خسته کننده را داشته باشید.

ولی چنانچه شغل خطرناکی دارید و از طرف دیگر فرصت و یا دانش کافی برای بررسی صورت حساب های مالی و تحلیل های مختلف در بازار بورس را ندارید و همچنین شخصی نیستید که ریسک پذیری بالایی داشته باشید اما باید بین بازار بورس و بیمه عمر یکی را انتخاب کنید، توصیه ما این است که سرمایه گذاری در بیمه عمر می تواند برای شما مناسب تر باشد، بنابراین بهتر است یک بیمه عمر افتتاح کنید تا هم به عنوان پشتوانه سلامتی شغلی و زندگی شما باشد و هم به عنوان یک منبع پس انداز برای آینده فرزندانتان بتوانید روی آن حساب کنید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به این سوال که سرمایه گذاری در بورس یا بیمه عمر برای آینده ما بهتر و سودآورتر است پاسخ دادیم.

اگر دوست دارید بدانید بهترین سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ در ایران چیست؟ این مطلب شما را به صورت رایگان راهنمایی می کند.

اگر همچنان بین بیمه عمر یا بورس مانده اید، سوال یا ابهام خود را در بخش دیدگاه ها بنویسید تا شخصا در اسرع وقت پاسخ دهم.

بهترین فرصت سرمایه گذاری با کسب بیشترین و بالاترین سود

بهترین فرصت سرمایه گذاری

بهترین فرصت سرمایه گذاری با کسب بیشترین و بالاترین سود

معرفی بهترین فرصت سرمایه گذاری با کسب بالاترین سود

روش های مختلف سرمایه گذاری وجود دارد که چنگی به دل نمی زنند. با توجه به اینکه واحد پول کشور ما ریال است، و دائما ارزش پول کاهش می یابد، اگر شما قرار باشد اول فرودین مثلا 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کنید و آخرین روز اسفند ماه همان سال، 120 میلیون تومان برداشت کنید (در واقع 20% سود کسب کرده اید) سودی نصیب تان نشده است. زیرا 100 میلیون تومان اول فروردین، ارزشش به مراتب بالاتر از 120 میلیون تومان پس از یک سال، خواهد بود.

سرمایه گذاری به ریال و برداشت به ریال، خیلی عاقلانه نیست. این را من نمیگویم. شواهد میگویند. احتمالا خودتان همچین چیزی را تجربه کرده اید. مثلا پولی را سرمایه گذاری کرده اید. پولی که با آن میشد هنگام سرمایه گذاری یک پراید خرید. پول شما در بانک می ماند. پس از چند سال (احتمالا 4 سال با احتساب بهره مرکب) دو برابر می شود. اما بعد از 4 سال شما نمیتوانید یک پراید بخرید. درست است پول شما 2 برابر شده. اما قیمت کالاها بیش از 2 برابر شده است. سرمایه گذاری شما زمانی ارزشمند است که اصل پول و سود پول شما روی همدیگر، بیش از تورم باشد. نه اینکه پس از کلی صبر، با اصل پول و سود پول تان روی همدیگر نتوان چیزی را خرید، که هنگام سرمایه گذاری می توانستید آن را بخرید. ارزش پول شما به اضافه ی سود پول شما در مدت سرمایه گذاری می بایستی بالاتر از رشد تورم باشد. وگرنه شما در سرمایه گذاری شکست خورده اید.

سرمایه گذاری روی خرید اتومبیل چطور است؟ فراموش نکنید، خرید یک اتومبیل یک سرمایه گذاری محسوب نمی شود، بلکه یک هزینه محسوب میشود. یک اتومبیل به اندازه یک فرزند بیمار هزینه دارد. اینکه قیمت اتومبیل با وجود گذشت زمان بالا می رود، فقط در ایران اینگونه است. طبیعی ست قیمت هر چیزی پس از استفاده و فرسودگی، می بایستی کمتر و کمتر شود. نه بیشتر و بیشتر. شاید خرید اتومبیل برای شما رفاه و آسودگی به همراه بیاورد، اما قطعا سرمایه گذاری مطلوبی محسوب نمیشود.

بهترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ای محسوب میشود که ارزش سرمایه شما به مرور افزایش یابد، سرعت بالا رفتن ارزش سرمایه شما از سرعت رشد تورم بیشتر باشد. به اصل سرمایه خدشه ای وارد نشود. در واقع مهمترین اصل هنگام سرمایه گذاری، حفظ اصل پول و اصل سرمایه است. از طرفی سرمایه گذاری شما قابلیت نقد شدن، ظرف کوتاه مدت را داشته باشد. یعنی اینکه برای فروش و نقد کردن سرمایه مان، زمان زیادی معطل نشویم. گاهی اوقات بعضی از سرمایه گذاری ها، بیش از 5 سال طول کشیده که نقد شوند.

سرمایه گذاری روی ملک چگونه است؟ قطعا یکی از بهترین گزینه ها و قطعی ترین روش های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی ملک و زمین و ویلا و… است. در کشور عزیزمان ایران، قیمت ملک هرگز در درازمدت کاهش نیافته که افزایش یافته است. و سرمایه گذاری روی املاک و مستغلات یکی از بهترین و ارزشمندترین سرمایه گذاری های قابل اطمینان محسوب میشوند. اما یک نکته وجود دارد. آنهم اینه کسی که 200 میلیون تومان سرمایه دارد نمیتواند در زمینه ملک و املاک و مستغلات سرمایه گذاری کند. و قطعا باید دنبال روش های دیگری برای سرمایه گذاری باشد. هم اکنون با کمتر از 2 میلیارد تومان اصلا و ابدا نمیتوان روی خرید و سرمایه گذاری ملک حساب باز کرد. با سرمایه کمتر از 10 میلیارد تومان اصلا نمیشود به فکر خرید مغازه بود. در واقع سرمایه گذاری های ارزشمند، پول های زیاد می خواهند. با مبالغ کم نمیتوان به سرمایه گذاری های درست و حسابی اندیشید.

بورس چطور؟ آیا سرمایه گذاری در بورس ارزشمند است؟ به این مقوله به طور کامل در مقالات بعدی خواهیم پرداخت.

بهترین فرصت سرمایه گذاری با سرمایه اندک و کسب بیشترین و بالاترین سود کدام است؟

اگر بتوان به ریال سرمایه گذاری کرد و به دلار سود و اصل پول را برداشت کرد، می توان گفت این یک روش سرمایه گذاری کاملا هوشمندانه است. به شرط حفظ اصل پول، سرمایه گذاری به ریال و برداشت پول به دلار یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری با هر مقدار سرمایه است. تبدیل پول مان به پولی که نه تنها از ارزش آن کاسته نمیشود، بلکه به مرور زمان به ارزش آن اضافه میشود و همچنین کسب سود از هر مقدار سرمایه گذاری. این روش برای سرمایه گذاری عالی ست. از طرفی سواد آنچنانی نیز نمیخواهد. ساز و کار آن را به شما خواهیم گفت. یکی از بهترین روش ها برای این کار سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. معامله در ارز دیجیتال و کسب سود از آن نیازمند سواد تخصصی در این حوزه است. این حوزه نیز مانند تمامی حوزه ها دارای سود و زیان است. اگر وارد آن شوید و از آن سر در نیاورید، احتمالا تمامی سرمایه تان را از دست بدهید. اما اگر اصول آن را بیاموزید، می توانید در آن با هر میزان سرمایه کار کنید و کسب درآمد کنید.

راه دیگری نیز وجود دارد. هستند تشکیلات مطمعنی، که مدت هاست در این زمینه فعالیت می کنند. آنها می توانند با هر میزان سرمایه شما، خرید و فروش ارز انجام دهند. و شما را در سود حاصله شریک کنند. سود حاصله به قدری هست که جواب شما و معامله گران سرمایه پذیر را بدهد. یکی از این تشکیلات eBank است. این مجموعه هر مقدار سرمایه ای که داشته باشید را ابتدا به ساکن به دلار تبدیل می کند. مثلا شما 200 میلیون تومان پول نقد دارید. امروز دلار 31000 تومان است. عملا سرمایه شما میشود 6452 دلار. مجموعه سرمایه پذیر eBank ابتدا پول شما را تبدیل به دلار 31000 تومانی می کند. قرارداد شما با این مجموعه به دلار و یک ساله است. پس از پایان قرارداد شما 6452 دلار دریافت می کنید. ممکن است پس از یک سال ارزش دلار بسیار بالا رفته باشد. در نتیجه ارزش پول شما افزایش می یابد. از طرفی ماهیانه 12% از کل سرمایه گذاری تان (معادل 774 دلار که میشود تقریبا 24.000.000 تومان) سود دریافت می کنید. 12% سود ماهیانه به مدت 12 ماه سودی ست بسیار عالی. مجموعه eBank همین سود را برای خودش ایجاد می کند. در واقع با معاملاتی که انجام میدهد هم خودش به سود قابل توجه دست می یابد و نیز 12% سود قطعی به سرمایه گذاران میدهد. سرمایه گذاران می توانند پس از یک سال دوباره تمدید قرارداد نموده یا اصل پول خود را دریافت کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با 09125281952 تماس بگیرید.

سرمایه گذاری با مبالغ اندک

چطور می توان روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کرد؟

فضای کار اشتراکی و مزیت های آن

راه اندازی مجتمع استارتاپی و نوآورانه در تهران

چطور می توان روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کرد؟

استارت آپ در حقیقت نوعی از شرکت است که نوپا می‌باشد و با یک ایده اولیه کار خود را شروع می‌کند؛ ولی با سرعت رشد کرده و سریع به درآمد می‌رسد. از معروف‌ ترین استارت آپ های دنیا می‌توان به گوگل ، مایکروسافت و اپل اشاره کرد. استارت آپ با یک ایده ناب و خلاق شکل می‌گیرد.

آیا ایده منحصربه‌فرد به‌ تنهایی می‌تواند ضامن موفقیت یک استارت آپ باشد؟

خیر. ایده قدم اول است و پس‌ازآن راهی طولانی برای رسیدن به مقصد موفقیت وجود دارد، درنتیجه قدم‌های بعدی نیز مؤثر هستند.

یکی از این قدم‌های مهم، سرمایه‌گذاری است تا با استفاده از سرمایه و فراهم آوردن امکانات لازم بتوان ایده ذهنی را به مرحله تجاری شدن سرمایه گذاری با مبالغ اندک و درآمدزایی رساند.

نحوه سرمایه گذاری در استارت آپ ها باید به روش مناسبی صورت پذیرد تا ایده اولیه به ثمر برسد و کارآفرین و سرمایه‌گذار به سود زیادی دست پیدا کنند. در این مقاله سعی کرده‌ایم نکاتی مهم در مورد سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها و شیوه‌های مختلف حمایت از استارت آپ ها را به شما معرفی کنیم.

سر تیترهای این مقاله به‌این‌ترتیب به شما ارائه می‌شوند:

 • سرمایه استارت آپ از کجا تأمین می‌شود؟
 • انواع سرمایه‌گذارها
 • نکاتی برای سرمایه‌گذاران در استارت آپ

سرمایه استارت آپ از کجا تأمین می‌شود؟

سرمایه‌گذاری شخصی:

در موارد معدودی برخی از کارآفرینان، سرمایه لازم برای ادامه کار را دارند و یا به دلیل اینکه ایده اشان کم سرمایه است نیازی به حمایت مالی ندارند.

روش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها وجود دارد، مثل، سرمایه شخصی، کمک مالی از دوستان و آشنایان، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان یا خرد، وام‌های بانکی، سرمایه‌گذاری جمعی و …

شاید بهترین گزینه این باشد که یک سرمایه‌گذار بزرگ در استارت آپ سرمایه‌گذاری کلان کرده و خیال کارآفرین از تأمین منابع مالی آسوده باشد و دغدغه فراهم کردن پول لازم برای هزینه‌های کسب وکار را نداشته باشد؛ اما واقعیت چیزی غیرازاین است.

اکثر استارت آپ ها با سرمایه‌گذاری شخصی شروع به کار می‌کنند. معمولاً سرمایه‌گذاران بر روی ایده‌هایی که هنوز اجرایی نشده است ریسک نکرده و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

به روش سرمایه‌گذاری از جیب خود کارآفرین، سرمایه‌گذاری شخصی می‌گویند. البته لزومی ندارد که حتماً پول خود کارآفرین باشد، وی می‌تواند روی کمک دوستان و خانواده خود هم حساب باز کند. در این روش خبری از سرمایه‌گذاران نیست. سرمایه شخصی می‌تواند هزینه‌های اولیه مثل ایجاد وب‌سایت یا خرید مواد اولیه را پوشش دهد.

درصورتی‌که کارآفرین سرمایه بیشتری داشته باشد حتی برای تبلیغات و بازاریابی نیز نیازی به گذاشتن وقت و جذب سرمایه‌گذار ندارد و تمام تمرکز خود را در اجرا و عملی کردن ایده خود می‌گذارد.

در اکثر مواقع استارت آپ هایی که با سرمایه شخصی پیش می‌روند زودتر به موفقیت می‌رسند. البته این نکته را باید در نظر بگیرید که فرآیند استفاده از سرمایه شخصی کمی کند است؛ زیرا در اغلب اوقات افراد به‌اندازه‌ای سرمایه ندارند که تمام‌کارها را بتوانند با سرعت پیش ببرند و امکانات لازم را برای خود و تیمشان فراهم کنند.

همچنین سرمایه شخصی همیشه به‌صورت نقد نیست و گاهی شامل دارایی‌های افراد مانند ماشین، خانه، طلا و … می‌باشد که تبدیل کردن آن به پول نقد پروسه‌ای زمان‌بر است و به‌صورت آنی در دسترس قرار نمی‌گیرد.

اگر کارآفرینی از سرمایه شخصی خود استفاده کند، به این دلیل که هزینه‌های اساسی استارت آپ را خود به عهده گرفته و تا جای مورد قبولی کار را پیش برده، می‌تواند برای ادامه راه از سرمایه‌گذار کمک بگیرد و درواقع در جلب اعتماد سرمایه‌گذار برای یک استارت آپ آماده یا حتی نیمه آماده موفق خواهد بود.

اینکه شما یک ایده خام پیش روی سرمایه‌گذار نمی‌گذارید و تا بخشی از راه را با حساب شخصی خود رفته‌اید می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذار را بالا ببرد.

تا زمانی که شما روی ایده خود زمان نگذارید و زحمت نکشید و کار خود را باور نکنید دیگران نیز شمارا باور نخواهند کرد و این خود مانعی برای جذب سرمایه‌گذار است. سرمایه گذاران تمایل دارند تلاش کارآفرین برای محقق شدن ایده را ببینند و این را نشانه‌ای برای موفقیت حتمی استارت آپ می‌دانند.

سرمایه بیرونی:

گاهی سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها از طریق سرمایه گذاری با مبالغ اندک منابع بیرونی انجام می‌شود. منابع بیرونی همان قرض است که کارآفرین پس از مدتی باید آن را به صاحب حقیقی یا حقوقی‌اش برگرداند. استفاده از سرمایه بیرونی کار راحتی است و با سرعت بالایی همراه است زیرا معمولاً افراد یا مؤسساتی هستند که این کار را برای شما انجام دهند (مثل مؤسسات مالی و یا بانک‌ها).

اگر کارآفرینی برای پیشبرد اهداف استارت آپی خود تن به قرض و وام می‌دهد باید آن را درست و به‌جا هزینه کند و آن را در فعالیت‌های پیش‌پاافتاده هدر ندهد و درواقع قرض خود را درزمینه کسب درآمد بیشتر هزینه کند. (به‌عنوان‌مثال اگر قصد راه اندازی رستوران را دارد با پول قرض گرفته شده، گاز و فر و تجهیزات آشپزخانه‌ای که میلیون‌ها تومان هزینه دارند را تهیه کند و هر چه سریعتر کسب و کار خود را راه بیاندازد و با پول وام حقوق افراد تیم را پرداخت نکند).

شراکت در سهام:

سرمایه‌گذار با متقبل شدن بخشی از هزینه‌ها و حمایت مالی از استارت آپ در سهام آن شریک می‌شود. به نسبت پولی که سرمایه‌گذاری می‌شود، سهام استارت آپ به نام سرمایه‌گذار می‌شود.

سرمایه‌گذاران خیلی به این شیوه تمایلی ندارند زیرا ممکن است ایده با موفقیت روبه‌رو نشود و سهام استارت آپ نتواند سرمایه هزینه شده آنان را جبران کند ولی در مقابل کارآفرینان از این روش استقبال زیادی می‌کنند زیرا مجبور نیستند بدهی خود به حامی مالی اشان را در کوتاه‌مدت و یا به‌صورت قسطی پرداخت کنند و همین مسئله باری از روی دوششان کم می‌کند.

زمانی که سرمایه‌گذار در سهام شریک می‌شود جزئی از تیم شده است و کارآفرین می‌تواند از وی به‌عنوان یک نیروی متخصص و باتجربه استفاده کند. این روش معایبی هم دارد و آن اینکه کارآفرین مجبور است تا انتهای کار با شخص یا اشخاص دیگری سهیم باشد و استقلال خود در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه را محدود کند و گاهی ممکن است اختلاف‌هایی در این زمینه بروز کند که ادامه کار را برای طرفین مشکل کند.

البته شراکت در سهام معمولاً در استارت آپ هایی انجام می‌گیرد که دارای پروژه طولانی‌مدت هستند و برای طی مسیر خود نمی‌توانند با گرفتن وام و قرض هزینه‌های خود را پرداخت کنند.

انواع سرمایه‌گذارها

سرمایه‌گذاران با توجه به روش و فاز سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • فرشتگان سرمایه‌گذار: این سرمایه‌گذاران معمولاً در فازهای اولیه (مرحله هسته) به حمایت مالی از استارت آپ ها می‌پردازند. میزان سرمایه گذاری در این مرحله از لحاظ رقمی خیلی بالا نیست.
 • شتاب‌دهنده‌های استارت آپ: این سرمایه‌گذاران نیز در فازهای اولیه شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند و علاوه بر سرمایه، امکانات، محل کار، مشاوره، متخصص و … را نیز برای استارت آپ ها فراهم می‌آورند. آن‌ها در قبال سرمایه‌گذاری خود در سهام استارت آپ شریک می‌شوند.
 • شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر: این شرکت‌ها در سرمایه گذاری با مبالغ اندک فازهای بالاتر شروع به سرمایه‌گذاری با مبالغ بالا می‌کنند. این شرکت‌ها باید دارای سایت باشند و معمولاً زمینه‌های موردعلاقه خود برای سرمایه‌گذاری را در سایتشان منتشر می‌کنند. کارآفرینان نباید به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که فاقد سایت هستند اعتماد کنند.

نکاتی برای سرمایه‌گذاران در استارت آپ

 • پیش از انجام سرمایه‌گذاری باید استارت آپ و عملکرد و ایده اولیه آن کاملاً بررسی شود. یک سرمایه‌گذار باید بداند در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند و بهتر است از بین استارت آپ های مختلف آن تیمی را انتخاب کند که نسبت به آن دانش یا حتی تخصص دارد. (برای مثال، دندان‌پزشکان بر روی تکنولوژی‌های جدید دندانپزشکی سرمایه‌گذاری می‌کنند)
 • در سرمایه‌گذاری باید سابقه کارآفرین و یا تیم استارت آپ کاملاً بررسی شود و سپس برای سرمایه‌گذاری اقدام شود. اینکه چه مدت از شروع کار استارت آپ می‌گذرد؟ چرا بنیان‌گذاران تابه‌حال سرمایه موردنیاز خود را فراهم نکردند؟ آیا تابه‌حال از سرمایه شخصی یا دوستان و آشنایان در استارت آپ خود هزینه کرده‌اند یا خیر؟ و … می‌تواند نکات قابل‌تأملی باشند که معنای مهمی پشت آن نهفته است. سابقه بنیان‌گذاران و ارتباط دانش و تخصص آن‌ها با اهداف استارت آپ نکته مهم دیگری است که باید برای حمایت از استارت آپ ها به آن توجه کرد. البته لازم نیست پشت هر ایده‌ای یک دانشمند باشد اما افراد غیرمتخصص با دانش اندک هم نمی‌توانند تضمین خوبی برای موفقیت یک ایده باشند.
 • سلامت کار و شفافیت مسیر و اهداف، بسیار حائز اهمیت است. پیش از انجام سرمایه‌گذاری باید تمام جزییات استارت آپ کاملاً بررسی شود و هیچ نکته تاریک و مبهمی باقی نمانده باشد. اگر کارآفرینان در این زمینه کوتاهی کردند و تمایلی به باز کردن موضوعات نداشتند و یا رفتارهای ضدونقیض از خود نشان دادند باید به صحت گفته‌های آنان شک کرد و زمان بیشتری برای تحقیق و بررسی انجام داد. جلب اعتماد برای طرفین سرمایه‌گذار و کارآفرین از نکات کلیدی و اساسی در یک استارت آپ است.
 • یک سرمایه‌گذار در صورت داشتن سرمایه کافی می‌تواند روی طیف وسیع و متنوعی از استارت آپ ها سرمایه‌گذاری کند. ممکن است دراین بین چند ایده به‌صورت غیرقابل‌باوری رشد کرده و به موفقیت دست پیدا کنند که این امر می‌تواند ضرر احتمالی از شکست ایده یا ایده‌های دیگر را تا حد زیادی جبران کند. البته از اصول سرمایه‌گذاری این است که باید پول مازاد سرمایه‌گذاری شود، یعنی برای سرمایه‌گذاری، خانه، ماشین و لوازم ضروری زندگی فروخته نشود. زیرا در اینصورت با از بین رفتن سرمایه، زندگی فرد به کلی مختل می‌شود.

سرمایه‌گذار باید پولی را سرمایه‌گذاری کند که قدرت از دست دادنش را داشته باشد.

 • باید بررسی کرد بازاری که استارت آپ قرار است در آن فعالیت و درآمدزایی کند به چه میزان بزرگ و یا قابل‌توجه است. این رونق بازار نه‌تنها در زمان حال بلکه برای آینده هم باید موردتوجه قرار بگیرد. کارآفرین باید سرمایه‌گذار را قانع کند که ایده کسب‌وکارش می‌تواند در حال و آینده برای بازار جذاب باشد و مشتری‌های بی‌شماری را کسب کند. شاید ایده با خود، بازار جدیدی به وجود بیاورد که تا پیش‌ازاین نبوده است. معمولاً سرمایه‌گذاران به حمایت مالی از استارت آپ های نوآور و خلاق تمایل نشان می‌دهند. شناسایی پتانسیل بازار فروش ایده از اصول مهم پیش از سرمایه گذاری است.
 • سرمایه‌گذار باید یک ویژگی را در کارآفرین به‌وضوح ببیند و این ویژگی عملگرا بودن است. به این معنی که حرف‌های سرمایه گذاری با مبالغ اندک او فقط در حد حرف نبوده، بلکه روی ایده کارشده و تبدیل به کسب‌وکار شده باشد. اگر کارآفرین در مرحله‌ای باشد که محصولش در بازار مورداستفاده قرارگرفته است، سرمایه‌گذاران با فراغ بال به حمایت از استارت آپ ها می‌پردازند. یک ایده محصول شده خیلی جلوتر از ایده در سر و یا در دفتر کار مانده است.
 • درصورتی‌که استراتژی سرمایه‌گذار با کارآفرین همسو باشد امکان همکاری بین این دو خیلی بهتر پیش خواهد رفت و سرمایه‌گذار را درگیر روند کار می‌کند.
 • نباید این نکته را فراموش کرد که گاهی حس ششم سرمایه‌گذار نسبت به کارآفرین، استارت آپ و روند آن می‌تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار بگذارد. برقراری روابط مثبت و صادقانه می‌تواند در جذب سرمایه گذار مفید واقع شود.

نکاتی که در این مقاله ذکر شد هم برای کارآفرینان استارت آپی و هم برای سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها را دارند بسیار مفید است. تلاش برای ساختن یک رابطه مالی دوطرفه می‌تواند طرفین معامله را به سود زیادی برساند.

کار با پول چگونه است ؟ روش چند برابر کردن پول چیست؟

چگونه با پول کار کنیم؟ روش های کار با پول

کار با پول چگونه است؟ شاید عنوان این مقاله برای نسل‌های گذشته کمی عجیب بود زیرا در گذشته مردم عادت داشتند برای پول کار کنند. البته این عادت هنوز هم با بسیاری از افراد همراه است و آن‌ها هنوز هم کار با پول را فرانگرفته‌اند. در دنیایی که هرروز شاهد توسعه تکنولوژی‌های جدید و تغییرات زیاد در سبک زندگی انسان‌ها هستیم، تکیه داشتن روی یک شغل برای کسب درآمد که با زمان هم ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، اصلاً راهکار مناسبی برای موفقیت نخواهد بود.

با پول خود چه کنیم ؟ چند برابر کردن پول ممکن است برای بسیاری یک رویای محال و دست‌نیافتنی باشد. اما اگر فرد ریسک‌پذیر و باهوشی باشید، می‌توانید بعد از چند سال میزان سرمایه‌ی خود را چند برابر کنید.

روش های کار با پول

در این مقاله قصد داریم تا تکنیک‌های کار با پول را باهم مرور کنیم. شاید وقت آن رسیده که کمی ریسک بیشتری در زندگی متحمل شوید و آینده خود را زودتر از قبل بسازید.

استراتژی داشته باشید

استراتژی در واقع این است که ما چه کاری انجام بدهیم تا نتایج بهتری کسب کنیم، یا به عبارتی نیروهای ارتش خود را چگونه طراحی کنیم تا در جنگ با رقیبان یا مشکلات پیروز شویم. اول از همه اگر می خواهید بدانید با پول خود چه کنید باید اطلاعات کافی نسبت به مسائل مربوط به آن داشته باشید، به عنوان مثال: چقدر پول دارید، چه قدر زمان دارید تا آن را افزایش دهید و آیا پولتان در همین الان در دسترس هست و موضوعاتی از این قبیل.

پس‌انداز باید طبق برنامه صورت پذیرد

عادت به پس‌انداز کردن پول بدون کار با پول از قدیم با انسان‌ها همراه بوده است. ثروتمندترین افراد نیز ازجمله رازهای کسب ثروت خود را پس‌انداز معرفی نموده‌اند. اما پس‌انداز افراد ثروتمند کمی تفاوت دارد. بایگانی پول‌های نقد برای طولانی‌مدت در بانک‌ها به‌منظور کسب سود ناچیز آن‌ها چیزی جز کاهش شدید ارزش پول نقد شما به همراه نخواهد داشت. بانک‌ها همیشه درصدهای بسیار پایین‌تری نسبت به نرخ تورم سود پخش می‌کنند. این را به‌راحتی می‌توانید از میزان نرخ سود آن‌ها در وام‌هایشان متوجه شوید. ازاین‌رو برای کار با پول خود باید پس‌انداز اصولی انجام دهید.

اگر دنبال یک وام مناسب با سود کم هستید، می‌توانید مقداری از پول خود را برای دریافت این وام در بانکی ذخیره نموده و نقدینگی خود را برای سرمایه گذاری در کارهای دیگر افزایش دهید. حتی می‌توانید به جای پس‌انداز پول نقد، آن‌ها را به‌صورت طلا و سکه پس‌انداز کنید تا در گذر زمان ارزش پول شما کاهش نیابد. به همین راحتی می‌توانید هم پول خود را پس‌انداز نمایید و هم ارزش افزوده برای آن ایجاد کنید.

کار با پول را آموزش ببینید

متأسفانه در دروسی که ما در سال‌های زندگی خود در مدرسه و دانشگاه آن‌ها را گذرانده‌ایم، هیچ حرفی درباره پول و کار با پول نبود. ازاین‌رو افراد جامعه به پول مانند کالایی نگاه می‌نمایند که تنها می‌توان با آن به خرید رفت و سایر کالاهای موردنیاز را برای گذران زندگی تهیه کرد. درواقع این دیدگاه اصلاً درست نیست. قابلیت‌های زیادی در پول نهفته است که هر کس با آموزش ترفندهای کار با پول می‌تواند از این قابلیت‌ها استفاده نماید. آموزش یکی از روش‌های سرمایه گذاری در بازارهای مختلف (سرمایه گذاری در خودرو، سرمایه گذاری در سکه، سرمایه گذاری در بورس و ..) هم می‌تواند شرایط را در زندگی شما بهتر و بهتر نماید.

ویژگی های بلاک چین لایه 1

ویژگی های یک تریدر موفق

بازار اجاره خودرو

یکی از بازارهای بسیار پرسود که با مبالغ متوسط هم می‌توان به آن ورود نمود، بازار اجاره خودرو است. حتماً تعجب کردید. بله، این بازار به دلیل ناآگاهی مردم و افراد جامعه از آن کاملاً بکر مانده است و بسیاری از افراد تصور می‌نمایند که سود آن در برابر هزینه‌های جاری خودروهای امروزی چشم‌گیر نخواهد بود. اما در همین بازار کنونی ایران افرادی که یک پراید برای اجاره دادن به سایرین در اختیار دارند، سالیانه بیشتر از یک کارمند درآمد داشته و به‌راحتی می‌توانند ارزش افزوده زیادی برای پول‌های و کار با پول خود ایجاد کنند. قبل از ورود به این بازار حتماً باید برخی نکات آن را فرابگیرید.

اینکه کدام خودروها بیشتر برای اجاره دادن مناسب است، چه قواعدی را در هنگام بستن قرارداد باید رعایت نمایید و اصلاً خودرو خود را برای چه و به چه کسی اجاره دهید. سخت شدن برخی از این مراحل برای شروع کار یکی دیگر از دلایلی است که خیلی‌ها سراغ آن نرفته‌اند.

سرمایه گذاری خطرپذیر (کسب و کارها)

یکی دیگر از روش‌های کار با پول در بازار امروز ایران سرمایه گذاری در کسب و کارهای سودده است. البته خیلی از افراد با مفهوم واقعی سرمایه گذاری در کسب‌وکارهای مختلف آشنا نبوده و ازاین‌رو این حرفه را کاری کاملاً پر ریسک می‌پندارند. سوالاتی مانند از کجا معلوم این کسب‌وکار رونق داشته باشد و به سوددهی مناسب برسد، نشان از این ناآگاهی آن‌ها دارد. زیرا اصلاً قرار نیست شما در کسب‌وکاری هزینه کنید که هنوز به سوددهی نرسیده و تنها یک ایده خالص است. هزاران نفر در بازار وجود دارند که با داشتن یک مغازه تجاری کوچک سودهای بزرگی برای خود ایجاد می‌کنند.

همین افراد به دنبال سرمایه‌هایی هستند که کسب‌وکار خود را ارتقاء داده و آن را بزرگ‌تر نمایند. چنین کسب‌وکارهایی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری هستند. این تکنیک یکی از کم ریسک‌ترین روش‌های کار با پول است. یکی از روش‌های که سرمایه‌داران پول‌ها راکد خود را در آن هزینه می‌نمایند، رونق دادن به کسب‌وکارهای سودده است. البته برای ورود به این حرفه نیز باید با نکاتی از قبیل روش بستن قرارداد و انتخاب کسب‌وکار مناسب آشنا شوید.

چه نوع سرمایه گذاری و کار با پول خوب است؟

اگر می خواهید که در کمتر از یک سال 200% سود کنید، بهتر است با یک کار کم ریسک و سود کم شروع کنید. ابتدا سعی کنید پولی را بابت ریسک کردن زیاد از دست ندهید. بعد از دریافت سود کم، آن را در یک کار کم ریسک و با سود بالا سرمایه گذاری کنید و پول اولیه خود را دوباره با کمترین میزان ریسک برای دریافت سود کم سرمایه گذاری کنید. این روند را تکرار کنید تا تقریبا 80% سود خالص بدست بیاورید.

حال وقت آن است که پول هایی که بدست آورده اید را با ریسک بالا وارد بازار کنید و منتظر بمانید تا در زمان کم بازگشت سرمایه و سود بالایی را به شما بدهند.

یک مثال عملی …

فرض کنید 10 میلیون تومان پول دارید که میخواهید در زمان کمتر از یک سال آن را تبدیل به 20 میلیون تومان بکنید. به نظر شما با توجه به چرخۀ بالا چگونه از پول خود و کار با پول استفاده کنیم ؟

ابتدا با خرید و فروش، ارائه خدمات بدون هزینه اضافی و … و تکرار این روند پول خود را به 13-14 میلیون تومان برسانید. حال باید با 3-4 میلیون تومانی که دارید کاری را انجام دهید که ریسک و سود بالایی داشته باشد. مثلا: بورس گزینه خوبی است چرا که در هر روز میتواند به پول شما 5% سود اضافه کند.

با زمانی که در اختیار دارید قطعا اگر باهوش عمل کنید میتوانید افزایش چشمگیر پول خود را شاهد باشید و به خواسته ی خود که 200% سود است برسید.

کسب و کار در شبکه های مجازی

یکی دیگر از روش‌های کار با پول نه‌فقط در ایران بلکه در سرتاسر جهان، سرمایه گذاری روی کسب‌وکارهای مجازی است. برای درک این مطلب تنها کافی است با مدیران یکی از شبکه‌های مجازی که دنبال کننده‌های زیادی دارد صحبت کنید. بسیاری از افراد تنها با چند ماه وقت و صرف یک هزینه متوسط در صفحه‌ها و شبکه‌ای مجازی اکنون دو برابر بک کارمند معمولی درآمد داشته و حتی برای کسب این درآمد نیاز به ‌صرف وقت هم ندارند. دقیقاً همان اصلی که باید آن را در کار با پول به ذهن داشته باشید و. از آن پیروی نمایید.

هزینه ساخت و مدیریت یک صفحه در اینستاگرام یا سایر شبکه‌های مجازی عدد بسیار ناقابلی است. اما همین هزینه کم می‌تواند سودهای بسیار جذابی را برای شما رقم بزند. البته ما فرض می‌کنیم که شما مدیر پیجی باشید که تعداد دنبال کننده خیلی زیادی نداشته و در مقایسه با سایر کانال‌ها در میان رده متوسط‌ها قرار بگیرید. کانال‌های بزرگ که دیگر تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده‌اند که می‌توانند به‌اندازه سود یک شرکت تجاری بزرگ کسب درآمد نمایند.

خرید و فروش سهام در بورس (کار با پول)

یکی دیگر از روش‌های پرطرفدار کار با پول که در چند سال گذشته سوددهی بسیار بالایی برای کاربران به دنبال داشته است، خرید فروش سهام شرکت‌های مختلف است. شما برای سرمایه گذاری در این بازار و ورود به بازار بورس دو روش مختلف در اختیار دارید. اگر تجربه کافی در این بازار نداشته و یا فرصت کسب آموزش و روش‌های سرمایه گذاری در آن را ندارید می‌توانید به‌صورت غیرمستقیم در این بازار ورود کنید. برای سرمایه گذاری غیرمستقیم می‌توانید سرمایه خود را به صندوق‌های سرمایه گذاری سپرده و با این تکنیک از افزایش سود در این بازار برای خود ارزش افزوده ایجاد نمایید.

صندوق‌های سرمایه گذاری مختلفی در بازار سرمایه‌ایران وجود دارند که بسته به نوع صندوق شما می‌توانید در آن‌ها درآمد ثابت یا درآمد ناشی از سود به دست آورید. در روش دوم سرمایه گذاری در سهام هم که روش مستقیم است، شما نیاز به آموزش‌های لازم برای تشخیص سهام‌های پربازده خواهید داشت. روش دوم کار با پول در این بازار به نسبت می‌تواند سوددهی بیشتری برای شما رقم بزند. اما نیاز خواهد داشت تا شما قبل از هر کاری با مشاورین و متخصصین این بازار جهت راهنمایی و آموزش‌های لازم در ارتباط باشید.

میزان ریسک را در نظر بگیرید

اگر فرد ریسک‌پذیری باشید، به‌طور بالقوه استعداد چند برابر کردن پول به وسیله کار با پول در شما وجود دارد. البته برای به‌دست آوردن ثروت و چند برابر کردن پول باید به میزان سرمایه‌ی خود توجه داشته باشید. هر چه ثروت و میزان پول کمتر باشد، راحت‌تر می‌توانید آن را چند برابر کنید. برای مثال تبدیل ۲ هزارتومان به ۴ هزارتومان کار راحتی است. اما برای تبدیل ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان کار سخت‌تر می‌شود.

به هر میزان که پول اولیه بیش‌تر باشد، چند برابر کردن آن سخت‌تر می‌شود. پس شما باید ریسک‌پذیرتر باشد. اما ریسک‌پذیری به این معنا نیست که هر خطری را به جان بخرید. در این صورت ممکن است همان سرمایه‌ی اولیه را نیز از دست بدهید. اما اگر بخواهید به شرایط فعلی بسنده کنید، تغییری در میزان سرمایه‌ی شما ایجاد نمی‌شود.

خرید و فروش در بازار سکه و طلا

خریدوفروش سکه و طلا همیشه جزء یکی از تکنیک‌های اصلی کار با پول بوده است. در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد که برای ورود به این بازار نیاز به سرمایه زیادی داشته باشید. اما درواقع برای حضور در این بازار محدودیت مالی نخواهید داشت و با سرمایه‌های بسیار اندک تا خیلی بزرگ را می‌توان وارد بازار سکه و طلا کرد. سکه‌های یک گرمی و چند گرمی و یا طلای آب‌شده در قطعه‌های کوچک هم در این بازار قابل معامله می‌باشند.

فارغ از مقدار سرمایه‌ای که برای سرمایه گذاری در این بازار در اختیار دارید، نرخ رشدی که شما در کار با پول در این بازار برای خود به وجود خواهید آورد، اهمیت زیادی خواهد داشت. طلا از طرفی به‌عنوان مهم‌ترین پشتیبان مالی در جهان شناخته‌شده و جامعه انسانی اطمینان زیادی روی آن دارد.

ازاین‌رو امکان از بین رفتن و ریسک سرمایه خود را نیز در طولانی‌مدت در این بازار به صفر می‌رسانید. البته برای ورود به این بازار پیشنهاد می‌کنیم که حتماً با دید بلندمدت به آن نگاه کنید و از نوسانات زودگذر بازار چشم‌پوشی نمایید. البته یکی از روش‌های عالی کار با پول و کسب سود هم استفاده از نوسانان بازار سکه و طلا است که البته نیاز به تخصص و تجربه دارد و برای افراد تازه‌کار می‌تواند ریسک‌هایی در بر داشته باشد. وگرنه شناخت ارزش ذاتی طلا و مقایسه قیمت‌های داخلی آن با قیمت‌های جهانی می‌تواند روش مناسبی برای تشخیص زمان مناسب برای خریدوفروش این کالای پرارزش باشد.

برای سرمایه گذاری طولانی‌مدت در بازار طلا نیز توصیه می‌کنیم به جای طلای زینتی که درصد کارمزد زیادی دارد، از طلای آب‌شده استفاده کنید که هم کارمزد بسیار اندکی داشته و هم خریدوفروش آن نیز در مکان‌های مطمئن‌تری صورت می‌پذیرد.

رکود و تورم را در نظر بگیرید

چند برابر کردن پول و کار با پول بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی یک جامعه به شکست منتهی می‌شود. تصور کنید که شرایط اقتصادی در وضعیت تورم است و قیمت اجناس هرروز در حال افزایش است. شما در چنین شرایطی یک ملک را باقیمت بالا خریداری می‌کنید. بعد از مدتی اقتصاد به سمت وضعیت رکود حرکت می‌کند. در شرایط جدید قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا، کم می‌شود. اگر بخواهید در شرایط رکود ملک خود را بفروشید، قطعاً سرمایه‌ی شما کمتر از قبل می‌شود. بهترین راه‌حل برای چند برابر کردن پول در شرایط تورم، فروش ملک است.

سپس در شرایطی که اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه گذاری با مبالغ اندک می‌توانید یک ملک باقیمت مناسب خریداری کنید. در شرایط تورم میزان تقاضا افزایش می‌یابد. اضطراب ناشی از افزایش قیمت‌ها، بسیاری را به فکر خرید ملک یا کالا می‌اندازد. گاهی فشار ناشی از خرید به‌گونه‌ای است که باعث افزایش خودکار قیمت‌ها می‌شود. اگر فرد مطلعی باشید و بتوانید قبل از تورم شرایط آتی اقتصاد را پیش‌بینی کنید، می‌توانید قبل از تورم یک ملک خریداری کنید. سپس در شرایط تورم آن را باقیمت چند برابر بفروشید. با این کار میزان سرمایه‌ی شما چند برابر می‌شود و خودش نوعی کار با پول بینظیر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.