شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند


انواع بارهای وارد بر ساختمان

در طراحی سازه ها مساله ای که بسیار اهمیت دارد محاسبه و پیش بینی نیروهایی است که بر آن سازه وارد می شود. چرا که انتخاب المان های سازه مانند تیرآهن ها بستگی به مقدار نیروهای وارد بر ساختمان دارد. در این صورت است که می توان المان مناسب را انتخاب کرد. در این مقاله به معرفی انواع نیروهای وارد بر ساختمان خواهیم پرداخت.

انواع نیروهای وارد بر ساختمان

در طراحی سازه ها مساله ای که بسیار اهمیت دارد محاسبه و پیش بینی نیروهایی است که بر آن سازه وارد می شود. چرا که انتخاب المان های سازه مانند تیرآهن ها بستگی به مقدار نیروهای وارد بر ساختمان دارد. در این صورت است که می توان المان مناسب را انتخاب کرد.

در مهندسی عمران به نیروهایی که بر یک سازه وارد می شود بارهای وارد بر آن سازه می گویند. به طور کلی بارهایی که بر ساختمان وارد می شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 • نیروهای خارجی: همانطور که از نام آن مشخص است نیروهایی هستند که از خارج سازه بر آن وارد می شوند.
 • نیروهای داخلی: در اثر وارد شدن نیروی خارجی در عناصر سازه، در آن ها نیروی داخلی ایجاد می شود.

وظیفه اصلی در هر سازه انتقال نیروهای وارد شده بر آن به فونداسیون و در نهایت زمین است. به مسیری که نیرو طی میکند تا به زمین منتقل شود مسیر انتقال بار یا نیرو گفته می شود. در هر ساختمان در اثر وارد شدن نیروی خارجی این نیرو از طریق دال به تیرفرعی، از تیر فرعی به تیراصلی و از تیراصلی به ستون و سپس به فونداسیون و زمین منتقل می شود. با وارد شدن نیروهای خارجی در المان های سازه مانند دال و تیرفرعی و تیراصلی و ستون و پی نیروهای داخلی ایجاد می شود. چنانچه نیروی داخلی که در المان سازه ایجاد می شود از مقاومت آن بیشتر باشد آن المان دچار آسیب می شود. بنابراین مهم است تا نیروهای وارد شده بر هر عضو سازه با دقت محاسبه شود.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

انواع نیروهای خارجی وارد بر ساختمان

نیروهای خارجی که بر ساختمان وارد می شود را از سه جهت می توان تقسیم بندی کرد. منشا نیرو، جهت اعمال نیرو و سرعت اعمال نیرو.

نیروهای خارجی بر اساس منشا نیرو

نیروهای خارجی وارد شده بر ساختمان بر اساس منشا را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

 • نیروهایی که منشا طبیعی دارند مانند برف، باران، وزن اسکلت ساختمان (نیروی جاذبه)، باد، زلزله و ..
 • نیروهایی که از طریق انسان به ساختمان وارد می شوند مانند وسایل و افراد داخل ساختمان، ضربه و انفجار و .

نیروهای خارجی بر اساس جهت اعمال نیرو

نیروهای وارد شده بر ساختمان از نظر جهت اعمال نیرو به دو گروه تقسیم بندی می شوند.

 • نیروهایی در جهت قائم مانند بارهای زنده و مرده و برف
 • نیروهای در جهت افق مانند زلزله و باد و .

نیروهای خارجی بر اساس سرعت اعمال نیرو

این دسته از نیروها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

 • بارهای استاتیکی: این نیروها به آرامی به ساختمان وارد می شوند و مقدار آن ها در زمان ثابت است مانند بارهای مرده بارهای دینامیکی: این نیروها به صورت ناگهانی و متغیر به ساختمان وارد می شوند که از مهمترین آنها می توان زلزله را نام برد.

نیروهای استاتیکی از آنجا که در واحد زمان تغییر نمی کنند بنابراین شتاب صفر دارند. از آنجایی که این نیرو شتاب صفر دارد در سازه اینرسی ایجاد نمی کند و سازه بدون اعمال نیرو به موقعیت ثانویه منتقل می شود اما نیروهای دینامیکی چون سریع و متغیر در واحد زمان هستند با اینرسی همراه هستند. مثلا در زمان زلزله فونداسیون ساختمان حرکت میکند اما سقف ساختمان تمایل دارد که حالت قبلی خود را حفظ کند. یعنی ساختمان شتاب می گیرد. این شتاب به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اما می توان به راحتی دریافت که هر چه وزن ساختمان کمتر باشد اثر نیروی زلزله نیز بر آن کمتر است.

انواع بارهای خارجی بر ساختمان

از مهمترین بارهای خارجی وارد بر ساختمان می توان بارهای مرده، بارهای زنده، بار برف، باد و زلزله را نام برد.

بارهای مرده:

بارهای مرده بارهای استاتیکی هستند که ناشی از وزن اجزای ساختمان می باشند و در طول عمر ساختمان مقدار و محل آن ها ثابت و بدون تغییر است. این بارها ناشی از وزن اجزای ساختمان مانند تیرها، ستونها، دیوارها، تاسیسات، نما و . هستند.

بارهای زنده:

بارهای زنده ناشی از بارهای متحرکی هستند که درون سازه رفت و آمد می کنند. مقدار و محل این بارها نامشخص است. به عنوان نمونه می توان افرادی را نام برد که وارد ساختمان می شوند. ممکن است در زمانی 1 نفر وارد ساختمان شود و در شرایطی دیگر به دلیل برگزاری مراسم 50 نفر در ساختمان حضور داشته باشند. این بارها ماهیت تصادفی دارند و محاسبه مقدار دقیق آنها غیر ممکن است اما می توان به کمک برخی تحقیقات و کارهای آماری به صورت تقریبی مقدار این بارها را مشخص کرد. بارهای زنده می توانند استاتیکی یا دنیامیکی باشند. به عنوان مثال افرادی که به درون ساختمان رفت و آمد می کنند نمونه ای از بارهای استاتیکی هستند.

بار برف:

برف از جمله بارهایی هست که به صورت عمودی بر ساختمان وارد می شود. به این نوع بار، بارهای ثقلی نیز گفته می شود. محاسبه مقدار نیروی وارد شده به دلیل بارش برف بر سازه اهمیت دارد چرا که ممکن است در شرایطی باعث تخریب سازه شود.

بار برف سنگین روی ساختمان

تصویر شماره 1 – بار برف سنگین روی ساختمان

نیروی باد:

بار از جمله بارهایی ست که به صورت جانبی به ساختمان وارد می شود. مقدار و جهت این نیرو قابل پیش بینی نیست و در طول زمان می تواند تغییر کند. بنابراین باد را می توان جز بارهای دینامیکی در نظر گرفت. مقدار نیرویی که از طرف باد بر ساختمان وارد می شود به سرعت باد، جهت باد، شکل سازه، ارتفاع ساختمان و شرایط محیط اطراف ساختمان بستگی دارد.

شبیه سازی اثر باد بر ساختمان

تصویر شماره 2 – شبیه سازی اثر باد بر ساختمان

نیروی ناشی از زلزله

زلزله از مهمترین و هراس انگیزترین نیروهایی است که ممکن است بر ساختمان وارد شود. کاملا مشخص است که ماهیت این بار دینامیکی و متغیر با زمان است و در همه جهات می تواند بر سازه نیرو وارد کند. ساختمان ها باید بگونه ای طراحی شوند که توانایی تحمل نیروهای ناشی از زلزله را داشته باشند.

نیروی باد و زلزله هر چند هر دو دنیامیکی هستند اما تفاوت هایی نیز باهم دارند. از جمله اینکه نیروی ناشی از باد تغییرات کمی دارد و جهت آن نیز به سرعت تغییر نمیکند. اما نیروی ناشی از زلزله در بازه ی زمانی کم با نوسانات زیاد به سازه وارد می شود. یکی دیگر از تفاوت های نیروی باد و زلزله این است که بارگذاری باد از نوع نیرو است اما در زلزله این نوع بازگذاری از نوع جابجایی می باشد.

تخریب ساختمان در تایوان بر اثر زلزله

تصویر شماره 3 – تخریب ساختمان در تایوان بر اثر زلزله

انواع نیروهای داخلی وارد بر اعضای ساختمان

نیروی محوری

نیروهای محوری (Axial load) در امتداد محور طولی اجسام و به صورت عمود بر سطح مقطع آنها وارد می شود. این نیروها کششی یا فشاری هستند. در اثر اعمال نیروهای محوری جسم می تواند دچار افزایش یا کاهش طول شود. افزایش طول در اثر نیروی کششی و کاهش طول به دلیل نیروی فشاری ایجاد می شود. علاوه بر تغییر طول بر اثر نیروهای محوری سایر ابعاد جسم نیز تغییر می کند.

نیروی برشی

نیروهای برشی (shear force)نیروهای غیر هم جهتی هستند شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که به بخشی از عضو در یک جهت و به بخش دیگر در جهت مخالف نیرو وارد می کنند. به عنوان نمونه ای از نیروی برشی می توان نیروی اعمال شده به یک تکه کاغذ برای پاره کردن آن اشاره کرد.

نیروی خمشی

هنگامی که با دو دست خود یک میله را خم میکنیم به آن نیروی خمشی وارد کرده ایم. اعمال این نیرو باعث خم شدن (Bending) المان می شود.

نیروی خمشی وارد بر تیرآهن

تصویر شماره 4 – نیروی خمشی وارد بر تیرآهن

نیروی پیچشی

گشتاوری ست که باعث تاب خوردگی المان می شود. در مقاطعی که دایره ای شکل نیستند پیچش (Torsion) با اعواجاجی به نام تاب خوردگی همراه است.

کویل چیست؟

جالب است بدانید این قطعه از خانواده سیستم تزریق و احتراق خودرو می باشد و وظیفه اصلی آن تامین ولتاژ بالا برای شمع موتور و ایجاد جرقه احتراق در سیلندر است،کویل برق ورودی خودرو 12 ولت را با استفاده از مدار و سیم پیچی مخصوص به ولتاژهای بالا حدود 10000 ولت میرساند،کویل ها دارای انواع مدل و شکل هستند،کویل تکی ،کویل دوتایی،کویل چهار تایی ،خودروساز با توجه به سیستم برق خودرو و مکانیزم احتراق یکی از مدل های کویل را انتخاب و نصب خواهد کرد.

اجزای کویل

اصول کار کویل ماشین بر مبنا و پایه ی القای جریان الکتریکی بوده که بین سیم پیچ های درون ان انجام می شود. سیم پیچ هم قطعه ای متشکل از سیم است که این سیم بلند به دور یک محور با فاصله های برابر و بدون اتصال حلقه ها پیچیده می شود. دو سیم پیچ و مغزی درونی هم اساس کار کویل ماشین هستند. سیم پیچ اولیه با دور پایین به دور سیم پیچ ثانویه با دور بالا قرار دارد و جریان الکتریکی وارد شده به سیم پیچ اولیه باعث القای الکتریکی در سیم پیچ ثانویه می شود و سیم پیچ ثانویه ولتاژ را تا چندین هزار برابر افزایش می دهد. و قطعه ای به نام دلکو وظیفه دارد تا با مهار کردن این ولتاژ باعث می شود تا هر شمع در زمان درست جرقه بزند. قطعه ای پلاتینی درون دلکو قرار دارد که ولتاژ خروجی از کویل ماشین را کنترل می کند. کویل ماشین که توسط شرکت های خودرو سازی تولید می شوند، به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول کویل های ساده ای هستند که از یک شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند استوانه و دلکو تشکیل شده که وظیفه مرتب کردن جرقه ها را دارد و بیشتر در خودروهای کاربراتوری استفاده می شوند.
دسته دوم به مانند کویل پراید و کویل پژو که از یک کویل مجزا به مانند حالت قبلی ، اختلاف پتانسیل مصرفی مناسب برای شمع ها گرفته می شود. ( در خودروهای انژکتوری ) البته اساسی ترین مشکل این مدل کویل خودرو این است که در پی خرابی می تواند صدمات جدی ای به موتور ماشین وارد نماید.
دسته سوم کویل پژو ۲۰۶ و کویل پژو ۲۰۷ و تندر۹۰ از این دسته کویل ماشین هستند که برای هر سیلندر و شمه یکی از این کویل ها در نظر گرفته شده است و در صورت خرابی هر کویل ، نیازی به تعمیر دیگری نیست.

در ماشین های کاربراتوری، یکی از راه تست وایر ، تست شمع ، و سیستم جرقه زنی اتصال سر وایر به بدنه خودرو با استفاده از یک شمع یا پیچ گوشتی است هر چند این کار می تواند باعث ایجاد شوک و خراب شدن سیستم برق خودرو شود، ولی برای پیدا کردن سریع خرابی لازم است اجرا گردد. در خودروهای انژکتوری برای جلوگیری از آسیب ECU بهتر، لازم است از انجام این کار خود داری کنید و به جای آن از چراغ مخصوص این کار استفاده کنید. به منظور تست استاندارد کویل ، میتوان از اهم متر استفاده کرد که بطور کلی ایراد سر هر سیم پیچ نمایان شود.

انواع شمع ساختمان

شمع ساختمان از انواع فونداسیون عمیق است که در برخی که امکان استفاده از فونداسیون سطحی وجود ندارد به کار گرفته می شود. ممکن است در مواردی جنس خاک به گونه ای باشد که نتواند بارهای وارد شده را تحمل کند یا امکان خاک برداری سطحی وجود نداشته باشد در این موارد از شمع برای اجرای فونداسیون استفاده می شود. همچنین در سازه های دریایی نیز استفاده از شمع بسیار رایج است. شمع ها از نظر شکل ظاهری المانی طویل با سطح مقطع به شکل دایره یا چند ظلعی هستند که درون زمین کار گذاشته می شوند. از نظر جنس شمع می تواند از چوب، فولاد یا بتن ساخته شده باشد. همچنین شمع ها به ویژه شمع های بتنی می توانند به صورت پیش ساخته و یا در جاساز مورد استفاده قرار بگیرند. برای فرو کردن شمع های پیش ساخته در زمین از نیروی مکانیکی استفاده می شود. ماشینی که به آن شمع کوب می گویند با ضربات مکانیکی شمع را به درون زمین فرو می برد.

شمع ساختمان

فونداسیون پایینی ترین قسمت ساختمان است که کل بنا بر روی آن قرار می گیرد. در واقع فونداسیون با زمین یا خاک تماس مستقیم دارد و نیروهای وارد شده از طرف سازه را به زمین منتقل می کند.

از نظر نوع می توان فونداسیون ها را به دو دسته ی سطحی یا عمیق تقسیم بندی کرد.

در فونداسیون سطحی که احتمالا آن را در بیشتر ساخت و سازه ها دیده ایم یک لایه سطحی از خاک برداشته شده و وزن سازه به یک لایه ی کم عمق منتقل می گردد.

اما در مواردی ممکن است به دلیل سست بودن خاک مانند آنچه در زمین های ماسه ای مشاهده می شود زمین قابلیت تحمل بارهای وارد شده را نداشته باشد همچنین ممکن عملیات خاکبردای امکان پذیر نبوده یا هزینه های بالایی داشته باشد. در این موارد یکی از راه هایی که پیشنهاد می شود استفاده از فونداسیون عمیق است که یکی از رایج ترین انواع آن شمع است.

pile foundation

تصویر شماره ۱ - شمع ساختمان

آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:

شمع چیست؟

یک شمع، المانی نسبتا طویل و ستون مانند است که در عمق خاک به صورت عمودی قرار می گیرد و وظیفه ی انتقال بار سازه به اعماق پایین خاک را بر عهده دارد.

انواع شمع ها

شمع ها را بسته به اینکه از چه متریالی برای ساخته شدن آن ها استفاده شده باشد می توان به گروه های مختلفی تقسیم بندی کرد. رایج ترین موادی که برای ساخت شمع به کار برده می شوند عبارتند از چوب، فولاد و بتن.

شمع چوبی

چوب از جمله موادی ست که به طور سنتی برای ساخت شمع استفاده می شده است. برای این کار عموما چوب کاج یا بلوط که از سختی کافی برخوردار هستند به کار برده می شوند. شمع های چوبی شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند به شکل یک مخروط ناقص هستند. از مزیت آن ها می توان به ارزان و سبک بودن و همچنین در دسترس بودن اشاره کرد. اما این نوع از شمع تحمل بار بالایی نداشته و در معرض آسیب های محیطی قرار دارند.

شمع چوبی ساختمان

تصویر شماره ۲ - شمع چوبی

شمع فولادی

برای ساخت شمع های فولادی دو گزینه وجود دارد. یا از تیرآهن های بال پهن (تیرآهن هاش ) استفاده می شود و یا از لوله های فولادی.

تیرآهن هاش نوعی مقطع فولادی است که سطح مقطع آن به شکل حرف H انگلیسی ست. این تیرآهن دارای طول بال و جان تقریبا برابر است و از استحکام و ظرفیت باربری بالایی برخوردار است.

برای آشنایی بیشتر با انواع تیرآهن هاش و همچنین استانداردهای ساخت آن پیشنهاد میکنیم مقاله ی "تیرآهن هاش چیست" را مطالعه فرمایید.

لوله های فولادی که به عنوان شمع استفاده می شوند می توانند ته باز یا ته بسته باشند. در برخی موارد پس از آنکه لوله در زمین کار گذاشته شد داخل آن نیز با بتن پر می شود.

ازمزیت های شمع های فولادی می توان به امکان متصل کردن آن به هم اشاره کرد. به این ترتیب می توان شمع هایی با طول بالا را به وجود آورد. البته در اتصال تیرآهن ها به یکدیگر باید دقت داشت تا مطابق با استانداردهای تدوین شده این کار انجام شود و وصله ظرفیت کامل بال و جان را منتقل نماید.

از دیگر مزایایی شمع های فولادی می توان می گفت که در حین فرو رفتن در زمین چنانچه با مانعی مانند سنگ های کوچک برخورد کنند می توانند آن ها را خرد کرده و به راه خود ادامه دهند.

یکی از مواردی که در خصوص شمع های فولادی مطرح است امکان خوردگی و یا پوسیدگی آن هاست. باید به این مورد توجه داشت که چنانچه میزان دست خوردگی خاک کم باشد مقدار اکسیژن موجود در خاک از عمق دو متر به پایین تر چندان زیاد نیست و مشکلی از جهت خوردگی برای شمع فولادی به وجود نمی آورد. در سازه های دریایی نیز در محل های جذر و مد پتانسیل بالایی برای خوردگی شمع ها وجود دارد که در این موارد می توان از حفاظت کاتدی برای محافظت از شمع ها استفاده نمود.

Driven-Steel-Pile

تصویر شماره ۳ - شمع فولادی

شمع بتنی

شمع های بتنی به اشکال مختلف مانند مربع، دایره، چند ظلعی و . به دو صورت پیش ساخته یا بتن ریزی در محل آماده می شوند.

شمع بتنی پیش ساخته

همانطور که از نام این شمع ها مشخص است این شمع ها در محل کارگاه ساخته شده و سپس به پروژه منتقل می شوند. برای نصب این شمع ها آن ها را با کمک چکش به درون زمین می کوبند. برای جلوگیری از آسیب دیدن شمع ها معمولا یک کلاهک فلزی بر روی آن ها قرار می دهند. همچنین لازم است تا نیروهای وارد شده از طرف چکش نیز در زمان طراحی در نظر گرفته شود. این نیرو باعث می شود تا مقادیر بیشتری از آرماتور مصرف شود که همین نیز هزینه ساخت تیر را بالاتر خواهد بود.

شمع بتنی پیش ساخته

تصویر شماره ۴ - شمع بتنی پیش ساخته

شمع بتنی درجاریز

برای ساخت این شمع ها ابتدا زمین را قطع و تا عمق مورد نظر حفاری می کنند. سپس شبکه ای از آرماتورهای آماده شده درون حفره فرده برده می شود. در انتها درون حرفه با بتن پر می شود.

شمع بتنی در جاریز

تصویر شماره ۵ - شمع بتنی درجا ریز

شمع کوب

همانطور که گفته شد برای کار گذاشتن شمع ها باید آن ها را به وسیله ضربات محکم به درون زمین فرو کرد. برای این کار از یک ماشین مکانیکی به نام شمع کوب استفاده می شود که وزنه بسیار سنگینی دارد و به صورت عمودی به شمع ها ضربه می زند. ماشین شمع کوب به این صورت عمل می کند که به وسیله نیروی هیدرولیک یا دیزل وزنه را تا بالاترین نقطه بالا برده و سپس آن را رها می کند. با رها شدن وزنه نیروی بسیار زیادی به شمع وارد می شود و به درون زمین فرو می رود.

وزن چکش شمع و قدرت آن به گونه ای در نظر گرفت می شود که با هر ضربه شمع حداقل 3 میلیمتر در زمین فرو برود. برای این منظور وزن چکش شمع کوب از 1360 کیلوگرم کمتر نخواهد بود.

انواع شمع خودرو و عملکرد آنها

شمع خودرو - همراه یدک 24

انواع شمع خودرو: در موتور خودرو های بنزینی و کلا موتور هایی که بر اساس سیکل اتو کار می‌کند برای احتراق سوخت نیاز به جرقه است که مخلوط هوا و سوخت منفجر شود این جرقه توسط شمع ها ایجاد می شود‎، جای قرار گیری شمع در سر سیلندر است.

بدون جرقه، ماشین شما روشن نمی شود , حرکت نمی‌کند. و از آنجایی که سلامت شمع مستقیماً با عملکرد موتور مرتبط است، به همین دلیل است که شمع‌های نامرغوب منجر به مشکلاتی می‌شود، خواه این مشکل در راه‌اندازی در حالت سرد خودرو و یا شتاب‌گیری ضعیف خودرو احساس می شود. علاوه بر این بدون شمع شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند خودرو با کیفیت و سالم شما نمی توانید از حداکثر قدرت خودرو خود استفاده کنید و همچنین مصرف سوخت بسیار بالاتر را تجربه می‌کنید که هیچکس این را نمی‌خواهد.

تاریخچه ی شمع خودرو

اولین بار از این قطعه توسط اتین لونوار در سال 1860 دزر یک موتور احتراق داخلی گازی استفاده شد. اما حق اختراع شمع توسط نیکلا تسلا فردریک ریچارد سیمز ورابرت بوش به ثبت رسیده است.

اما اولین مخترعی که برای اولین بار از شمع خودرو به صورت تجاری استفاده کرد یکی از مهندسان شرکت رابرت بوش بود و تحولی اساسی در موتور های احتراق داخلی داد.

تاریخچه شمع خودرو - همراه یدک 24

اجزای انواع شمع خودرو

عایق چینی

این عایق از جنس اکسید آلومینیوم با یک لایه‌ لعاب شیشه‌ای که به عنوان پوشش خارجی. این لایه‌ خارجی به رنگ سفید است روی شمع دیده می‌شود و از جذب آلودگی توسط عایق جلوگیری می‌کند و منافذ آن را کامل می‌پوشاند. عایق به شمع در برابر فشارها و حرارت بالایی که با آن مواجه است استحکام لازم را می‌دهد. عایق در برخی از شمع‌ها قابلیت جدا کردن دارد که به این نوع شمع‌های دو تکه کفته می‌شود.

بدنه‌ شمع خودرو

بدنه‌ی شمع خودرو از جنس فولاد است که شمع را روی سیلندر محکم نگه می‌دارد وجود . و در بین بدنه و سرسیلندر از واشری جهت عایق‌بندی و جلوگیری از نفوذ مخلوط سوخت و هوا به بیرون از سیلندرها استفاده می‌شود.

ترمینال شمع خودرو

بالاترین قسمت بدنه‌ شمع و بخشی که از عایق بیرون می‌زند ترمینال شمع است. این بخش به وایر متصل می‌شود و ترمینال شمع در برابر زنگ‌زدگی مقاومت بالایی دارد.

پایه‌ شمع خودرو

این بخش از شمع خودرو که رزوه نیز نامید می‌شود به سر سیلندر متصل شده و روی آن بسته می‌شود به طوری که با محفظه‌ احتراق هم سطح باشد. در صورت بلند یا کوتاه بودن بیش از حد این پایه، شمع دچار خودسوزی می‌شود.

الکترود مثبت

این بخش که الکترود مرکزی شمع خودرو نیز نامیده می‌شود در وسط چینی واقع شده و از آلیاژ‌های فولادی مانند فولاد-نیکل، فولاد-کروم یا فولاد-منگنز ساخته می‌شود. این الکترود در معرض حرارت بالایی قرار دارد و به همین دلیل از آلیاژی ساخته می‌شود که در برابر حرارت مقاومت لازم برخوردار باشد. گاهی این الکترود دو تکه ساخته می‌شود و در بین این دو تکه از یک مقاومت با جنس شیشه‌ای مخصوص استفاده می‌شود که طول عمر شمع را بالا می‌برد. به تازگی در شمع‌ها از الکترود مرکزی با جنس مس پوشیده شده از نیکل کروم استفاده می‌شود که علاوه بر مقاومت حرارتی بالا، رسانای الکتریسیته‌ خوبی است. بین الکترود مثبت و عایق چینی یک فاصله‌ هوایی وجود دارد که فضای انبساط الکترود را فراهم می‌کند. الکترود مثبت، الکتریسیته را از ترمینال تا محفظه‌ احتراق منتقل می‌کند.

الکترود منفی

این الکترود که الکترود کناری نیز نامیده می‌شود به بدنه‌ یا پایه‌ شمع وصل است. جنس آن آلیاژ نیکل-کروم است و به شکل زائده‌ای انتهای پایه و در اطراف الکترود مثبت دیده می‌شود. تعداد الکترود منفی در انواع مختلف شمع متفاوت است.

فاصله بین دو الکترود مثبت و الکترود منفی را گپ یا شکاف جرقه می‌گویند که بسیار دقیق اندازه‌گیری و تنظیم می‌شود. این فاصله براساس نیاز‌های موتور متفاوت است و در مناسب بودن شمع برای موتور نقش مهمی دارد. اما به طور کلی، هرچه فاصله‌ گپ بیشتر باشد جرقه‌زنی بهتر صورت می‌گیرد.

اجزای شمع خودرو - همراه یدک 24

نحوه عملکرد شمع خودرو

شمع خودرو از اجزا مختلفی تشکیل شده است بعد از اینکه کویل ولتاژ برق را زیاد کرده آن را به شمع منتقل می کندو پس از این اتفاق جریان بین دو الکترود شمع که یکی مثبت و دیگری منفی است افزایش یافته و ساختار گاز های درون سیلندر را تغییر می دهد با افزایش ولتاژ گاز های موجود در محفظه یونیزه می شوند و رسانای جریان الکتریکی شده و در محفظه ایجاد احتراق می‌کند شمع ها به طور معمول به ولتاژی حدود 12000 تا 25000 ولت یا بیشتر احتیاج دارندتا احتراق به طور صحیح انجام شود

انواع شمع خودرو

شمع های خودرو دارای انواع زیادی هستند که هر کدام برای نوع خواصی از موتور خودرو ساخته شده اند انواع تقسیم‌بندی شمع ماشین بر اساس فاکتورهای مختلف‌ تقسیم بندی می‌شوند که همین مساله تنوع آن‌ها را زیاد تر کرده است. این فاکتورها عبارتند از؛

کد حرارتی

جنس الکترود

تعداد الکترود

انواع شمع از نظر کد حرارتی

کد حرارتی شمع خودرو در واقع میزان حرارت موجود در شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند آن در آخرین مرحله‌ کارش و مقاومت آن در برابر این حرارت است. این دما باید به حدی باشد که ایجاد احتراق پیش از موعد نکند. یعنی شمع بتواند تا زمان یونیزه‌ شدن کامل گازها دما را کنترل کند. البته این توان باید در حدی بالا هم باشد که مانع از رسوب شدن مخلوط گاز و سوخت روی الکترود شود.

این شاخص که بازه‌ حرارتی شمع خودرو نیز نامیده می‌شود همزمان بیان کننده‌ میزان حرارتی که شمع خودرو از داخل سیلندر به بدنه‌ موتور منتقل می‌کند است. عوامل زیادی در تعیین کد حرارتی شمع تاثیرمی‌گذارند. مهم‌ترین آن‌ها ابعاد پایه‌ شمع است. ساختار الکترود مثبت و قدرت هدایت حرارتی آن نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار این فاکتور است. شمع‌ها براساس این فاکتور به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛

شمع سرد

این شمع‌ها که از نوع پایه کوتاه هستند، حرارت را با سرعت بیشتر منتقل کرده و از دست می‌دهند و به دلیل پایه‌ کوتاه‌تر، کمتر در معرض دمای حاصل از احتراق هستند. این شمع‌ها برای موتورهای با دمای بالا مناسبند و گرمای حاصل از جرقه‌زنی و احتراق را با سرعت بیشتری کاهش می‌دهند.

شمع نیمه‌گرم

این دسته از پایه‌های بلندتری نسبت به شمع سرد برخوردارند و توان انتقال حرارت کمتری دارند و پایه‌ بلندتر آن‌ها، درگیری حرارتی‌شان را با محفظه‌ احتراق و دمای حاصل از جرقه‌زنی بالا می‌برد. این شمع‌ها برای خودروهایی که موتورهایی با درجه حرارت حد وسط دارند استفاده می‌شوند.

شمع گرم

این شمع‌ها پایه‌ بلندتری نسبت به دو نوع قبلی دارند و حرارت را کمتر منتقل کرده و بیشتر در معرض گرمای احتراق هستند و در نتیجه گرمتر می‌شوند. این شمع‌ها برای موتورهای با دمای پایین مناسبند تا با حفظ گرما، مانع از تشکیل رسوبات ناشی از احتراق روی الکترودهای خود شوند.

اگر شمع خودرو با کد حرارتی مناسب برای خودرو انتخاب نشود می‌تواند مشکلات زیادی برای خودرو ایجاد می‌کند.. این مشکلات عبارتند از:

خود احتراقی، پیش احتراق یا احتراق خود به خود

این مشکل می‌تواند منجر به عملکرد عکس موتور شود. به این معنی که پیش از بالا آمدن پیستون، احتراق رخ داده و در نتیجه پیستون به جای تلاش برای بالا بردن تراکم سوخت و هوا، با گازهای ناشی از احتراق پیش از موعد درگیر می‌شود که مشکلات زیادی برای موتور ایجاد می‌کند.

انواع شمع از نظر تعداد الکترود منفی

تعداد الکترودهای منفی که متصل به پایه هستند و اطراف الکترود منفی قرار می‌گیرند می‌تواند متفاوت باشد و از یک تا ۴ متغیر است. شمع‌هایی با تعداد الکترود منفی بیشتر از یک را چند الکترودی می‌نامند که بر اساس تعداد الکترودها دو، سه و چهار زمانه خطاب می‌شوند. البته که این شمع‌ها قابل استفاده در هر خودرویی شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نیستند و باید از سوی سازنده استفاده از آن‌ها تاکید یا توصیه شود. طول عمر شمع‌های چند الکترودی نسبت به تک الکترودی‌ها بیشتر است، زیرا تعدد قطب‌های منفی باعث تاخیر در خوردگی آن‌ها می‌شود. اما این شمع‌ها معایب و مزایای دیگری نیز دارند.

اما این شمع ها گران قیمت‌تر از شمع‌های تک الکترودی هستند. گپ در آن‌ها قابل تنظیم نیست و در صورت خرابی باید تعویض شوند. مناسب برای هر موتور و خودرویی نیستند

و مزیت آن این است که احتراق کامل توسط آن‌ها صورت می‌گیرد و انتشار شعله نیز به خوبی انجام می‌شود. بازده یا کد حرارتی بالایی دارند. قادر به روشن کردن خودرو در هوای سرد به راحتی و سریع هستند. خوردگی الکترودها در این شمع‌ها یکنواخت و هم‌زمان است و با سرعت کمتر از نوع تک الکترودی پیش می‌رود.

انواع شمع خودرو از نظر ساختار و جنس الکترود مثبت

شمع‌ها از نظر ساختار الکترود مثبت به دو دسته‌ سوزنی و معمولی تقسیم می‌شوند. در شمع‌های سوزنی نوک الکترود مثبت به شکل سوزن است و شمع‌های معمولی الکترود مثبت با سر گرد دارند.

شمع‌های معمولی

الکترود مثبت در این شمع‌ها از جنس نیکل است. سر گرد و تخت الکترود مثبت آن‌ها دقت جرقه‌زنی را پایین آورده در نتیجه کیفیت احتراق را کاهش می‌دهد که منجر به خام‌سوزی و بالا رفتن مصرف سوخت می‌شود. این شمع‌ها همچنین طول عمر کمتری نسبت به شمع‌های سوزنی دارند و مقاومت حرارتی بالایی نیز ندارند.

شمع‌های سوزنی

این شمع‌ها به دلیل ساختار الکترود مثبت‌شان، جرقه‌زنی را دقیق و قوی انجام می‌دهند و شعله‌ انفجار حاصل از جرقه‌زنی آن‌ها بزرگتر است در نتیجه به کمک آن‌ها احتراق به صورت کامل در سیلندر انجام شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند می‌شود. مزیت این خصوصیت آن‌ها کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب، کاهش صدا و لرزش و در نهایت عملکرد بهتر موتور و پایین آمدن استهلاک قطعات آن است. این شمع‌ها خود از نظر متریال الکترود به دو دسته تقسیم می‌شوند.

شمع‌های پلاتینیوم

آلیاژ الکترود مثبت این شمع‌ها از پلاتینیوم است که مقاومت حرارتی بالایی دارد. این آلیاژ کمک می‌کند تا در دما و دور موتور بالا، افت ولتاژ و در نتیجه کاهش کیفیت جرقه رخ ندهد و احتراق در دورهای بالا نیز کامل صورت گیرد. این شمع‌ها از عمر مفید بیشتری نیز برخوردارند.

شمع‌های ایریدیوم

در این شمع‌ها که بهترین نوع شمع خودرو موجود در بازار هستند آلیاژ الکترود شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند مثبت ایریدیوم و الکترود منفی پلاتین است. این دو در کنار هم بهترین و دقیق‌ترین جرقه‌زنی را به همراه دارند. مقاومت حرارتی ایریدیوم نیز بالاترین مقاومت در بین شمع‌ها است. نتیجه اینکه کامل‌ترین احتراق با شمع سوزنی ایریدیوم تامین می‌شود. این شمع همچنین طول عمر بیشتری نسبت به سایر شمع‌ها دارد.

تفاوت‌های عمده‌ شمع‌های سوزنی و معمولی در عمر، کد حرارتی و عملکرد آن‌ها است اما در نهایت باید دقت داشت که نوع شمع خودرو با موتور و نیاز آن متناسب باشد و به دلیل کیفیت بیشتر شمع‌های سوزنی، شمعی انتخاب نشود که برای موتور مناسب نیست، ایجاد مشکل و اختلال در عملکرد آن می‌کند و در نتیجه استهلاک موتور و قطعاتش را بالا می‌برد.

آنچه از شمع نمی دانستید

یک رایحه زیبا به راحتی می تواند حس نشاط و دل انگیزی را در منزل و یا محیط کار شما رقم بزند! این رایحه خوشبو خواه اسطوخودوس تازه باشد یا .

آموزش ساخت شمع کدوی معطر

آموزش ساخت شمع کدوی معطر

 • ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

امروز قصد داریم تا با آموزش ساخت شمع کدوی معطر در منزل شما رو آشنا کنیم. پس بدون معطل کردن وقت شما عزیزان این آموزش را شروع می کنیم. م.

ساخت شمع در منزل

آموزش ساخت شمع در منزل در ۸ مرحله!

 • ۰۱/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

اگر به طراحی خانه خود علاقه دارید، می دانید که پروژه های DIY (Do It Yourself) یک انتخاب محبوب برای ایجاد دکوراسیون خانه زیبا و منحصر به.

آموزش ساخت شمع رنگین کمان

آموزش ساخت شمع رنگین کمانی

 • ۰۱/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

شمع چند رنگ یا همان شمع رنگین کمان در واقع به شمع هایی گفته می شود که از چند رنگ تشکیل شده و به صورت لایه ای هستند. شمع های رنگین کمانی.

آموزش ساخت شمع قهوه و Oreo

 • ۰۱/۰۹/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. امروز قصد داریم نحوه ساخت شمع قهوه و شمع Oreo رو به شما عزیزان آموزش بدیم. شما عزیزا.

آموزش ساخت شمع یخی به صورت مرحله به مرحله

چگونه شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند شمع های یخی درست کنیم!

 • ۰۲/۰۸/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

قبل از اینکه به آموزش ساخت شمع یخی بپردازیم بد نیست تجربه ای که در این زمینه دارم رو براتون بازگو کنم پس با پرفکت کندل همراه باشید. هنگ.

ساخت شمع معطر

آموزش ساخت شمع معطر

 • ۰۶/۰۷/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۲ نظر

طرز تهیه شمع معطر رنگی ساخت شمع معطر در خانه روشی سرگرم کننده و آسان برای گذراندن یک روز تعطیل در منزل است. شمع های معطر می توانند گ.

کوتاه در مورد تاریخچه شمع ها

مروری کوتاه بر تاریخچه شمع

 • ۰۴/۰۶/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

مقاله کوتاه در مورد تاریخچه شمع شما را با تاریخ به وجود آمدن شمع و همچنین انواع آن آشنا می کند. شمع ها یکی از ابتدایی ترین منابع نور، ق.

آموزش ساخت شمع نسوز - ۳ روش موثر

آموزش ساخت شمع نسوز!

 • ۲۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

شمع به عنوان یکی از ابزارهای تزئین، نقش مهمی در زیباسازی منازل به خصوص رستوران ها و تالارهای عروسی دارد. شمع علاوه بر زیبایی ذاتی که دا.

خرید شمع وارمر

آموزش ساخت شمع وارمر ساده

 • ۲۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

تغییر دکوراسیون و نمای داخلی از دیرباز مورد توجه خانواده ها بوده است. همه ساله در روزهای خاص همانند ایام نوروز همه در حال خانه تکانی هس.

خرید شمع وارمر

شمع وارمر

 • ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

استفاده از شمع وارمر از گذشته تا به امروز، برای مصارف گوناگونی مانند روشنایی و گرما، تزیین مجالس مختلف، اجرای مراسمات خاص رواج داشته اس.

کاربرد شمع ها در دکوراسیون جدید

کارایی شمع در ایجاد دکوراسیون جدید

 • ۲۷/۰۴/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

قطعا همه ما دوست داریم در خانه ای زندگی کنیم که علاوه بر پاکیزگی دارای زیبایی و دکوراسیون مناسب روحیه ما باشد. یکی از وسایلی که می توان.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی ها
جدیدترین آموزش ها
10 ایده شگفت انگیز تغییر دکوراسیون
شمع اضطراری
شمع های بدون شعله هالووین
آخرین نظرات
 • jahaad.akbar در پارافین کریستال سبک
 • Perfect_Candle در بسته شمع قلمی ۳۰ سانتی متر
 • Perfect_Candle در مشکلات شمع سازی

یک خرید اینترنتی مطمئن، نیازمند فروشگاهی است که بتواند کالاهایی متنوع، باکیفیت و دارای قیمت مناسب را در مدت زمانی کوتاه به دست مشتریان خود برساند! ویژگی‌هایی که فروشگاه اینترنتی پرفکت کندل هدف اصلی خود جلب رضایت مشتری قرار داده و تاکنون توانسته از این طریق مشتریان ثابت خود را داشته باشد.

با ما در ارتباط باشید

 • آدرس:شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند ‌ قزوین، ضیا آباد، خیابان امام، نرسیده به بانک تجارت
 • تلفن: ۰۹۱۰۴۶۳۳۲۷۰
 • ایمیل: [email protected]

دسته بندی های پرفروش

لینک های مفید

 • فروشگاه پرفکت کندل
 • لوازم دکوری
 • لوازم شمع سازی
 • همکاری در فروش
 • آموزش رایگان شمع سازی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پرفکت کندل، مرجع فروش شمع ایران می باشد. طراحی توسط لوکسی دیزایناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.