سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین


به گزارش Glassnode، حجم بازار آتی بیت کوین و شاخص Open interest در ماه اکتبر(مهر) افزایش یافته است‼

سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین

سرمایه‌گذاري در رمزارزهایی که داراي زیرساخت‌ها یا پلت فرم‌هاي مشابه بازارهاي مالی سنتی هستند، می‌تواند پایگاه داده غیرمتمرکز با قابلیت ساخت آدرس حساب و رمز عبور مبتنی بر رمزنگاري باشد و می‌توان استانداردها و قوانین لازم براي معاملات این نوع از رمزارزهارا براساس استانداردها و قوانین موجود در بازارهاي مالی سنتی تعیین کرده و امکان معاملات آنها را در یک محیط قانونی فراهم کرد.

اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارز

 1. اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارزها نیز از جمله ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها هستند.
 2. اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه بیت کوین به اسناد قابل معامله اي گفته می‌شود که مبتنی بر بیت کوین منتشر شده و قیمت بیت کوین را ردگیري می‌کند. بازده این اسناد براساس تغییرات قیمت بیت کوین در بازار نقد تعیین می‌شود.
 3. از جمله مزایاي راه اندازي معاملات اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه بیت کوین، دسترسی مستقیم به
 4. بزرگترین و نقدشونده ترین رمزارز یعنی بیت کوین بوده و از طرفی این اسناد با پشتوانه 100درصدي بیت کوین منتشر می‌شوند.

صندوق‌هاي قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارزها

 1. در نوع اول این صندوق‌ها، مدیر صندوق به طور مستقیم اقدام به خرید انواع رمزارزها می‌کند.
 2. نوع دوم این صندوق‌ها، با پشتوانه ابزارهاي مالی همچون ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها منتشر می‌شوند .
  هدف این صندوق‌ها، ردیابی قیمت رمزارزها از طریق سرمایه گذاري در ابزارهاي مالی همچون قراردادهاي آتی بیت کوین است .

مزایاي معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها

 1. راه اندازي معاملات آتی بیت کوین و اتریوم گام بزرگی در زمینه توسعه بازارمشتقات می‌باشد. به طوري که در برخی از برهه‌هاي زمانی اخیر، ارزش معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارز از معاملات خود رمزارزها در بازار نقد پیشی گرفته است.
 2. ابزارهاي مشتقه نقش مهمی در بازار رمزارزها بازي کرده و باعث تسهیل فرایند کشف قیمت، افزایش شفافیت و افزایش نقدشوندگی در این بازارها شده است؛
 3. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها، باعث شده است تا فعالان بازار بتوانند به پوشش ریسک معاملات خود در بازار نقد نیز بپردازند؛
 4. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها این امکان را براي سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا بدون این که به خرید نقدي رمزارزها و نگهداري آن در کیف پول دیجیتال مبادرت ورزد، اقدام به خرید و فروش ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارز کرده و در معرض نوسانات ناشی از قیمت رمزارزها قرار بگیرند.
 5. از دیگر مزایاي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارز، انجام معاملات در بازارها و بورس‌هاي رسمی است که این امر باعث می‌شود تا نظارت کامل و شفافی بر معاملات این ابزارها حاکم باشد و سرمایه‌گذاران با خیال راحت تري اقدام به معاملات در این زمینه کنند و نگران مسائلی همچون دست کاري قیمت نباشند.
 6. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها در بورس‌هاي رسمی همچون CME می‌تواند باعث توسعه یافتگی بازارهاي سرمایه بالاخص بازار مشتقات شده و در نتیجه منجر به جذب سرمایه‌گذاران با سلیقه‌هاي مختلف از جمله سرمایه‌گذاران می‌شود.
 7. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها منجر به افزایش اطلاعات در رابطه با قیمت‌هاي آتی رمزارزها شده و این امر می‌تواند به فعالان اقتصادي کمک کند تا برنامه ریزي بهتري داشته باشند؛

مزایای انجام معاملات ثانویه واحدهاي سرمایه‌گذاري صندوق‌هاي ETF با پشتوانه رمزارزها در بورس‌هاي

 1. خرید و فروش واحدهاي سرمایه‌گذاري این صندوق‌ها به راحتی امکانپذیر بوده است.
 2. معاملات نقد رمزارزها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است.
 3. نقد رمزارزها از پیچیدگی کمتري برخوردار است.
 4. از امنیت بالاتري برخوردار است.
 5. یکی از مهمترین مزایاي خرید صندوق‌هاي ETF با پشتوانه رمزارزها در مقایسه با خرید نقدي رمزارزها، استفاده از حساب‌هاي معاملاتی ثبت شده و معافیت‌هاي مالیاتی است.
 6. معاملات صندوق‌هاي ETF با پشتوانه رمزارزها در بورس‌هاي اوراق بهادار انجام می‌شود که باعث می‌شود تا نظارت کاملی بر انجام معاملات این صندوق‌ها صورت گیرد.
ریسک معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها

ریسک بازار :
از آنجایی که رمزارزها توسط هیچ دولت و شرکتی کنترل نمی‌شوند و هیچگونه اساس اقتصادي و بنیادي براي ارزشگذاري رمزارزها وجود ندارد، بنابراین نوسانات شدید و نامطلوب قیمت رمزارزها در بازار نقد می‌تواند سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین منجر به نوسانات شدید در قیمت ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها شده و در نتیجه باعث از بین رفتن کل سرمایه شخص شود .
ریسک اهرم مالی:
وجود اهرم مالی در معاملات این ابزارها به این معنی است که یک سرمایه‌گذار براي خرید و فروش ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها می‌تواند پول کمتري نسبت به ارزش کل قرارداد بپردازد. در نتیجه، سودهاي بدست آمده از معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها می‌تواند بسیار بیشتر از سودهاي بدست آمده از معاملات نقد رمزارز پایه این ابزارها باشدکه در صورت تغییرات مطلوب قیمت رمزارز پایه، باعث ایجاد سودهاي بزرگ براي دارنده این ابزارها می‌شود، تغییرات نامطلوب قیمت رمزارز پایه نیز می‌تواند زیان‌هاي هنگفتی براي دارنده ابزارهاي مشتقه به بار آورد.
ریسک نظارت:
معاملات نقد رمزارزها در بازارهاي غیررسمی انجام شده و هیچ نهاد رسمی بر انجام این معاملات نظارت نمی‌کند، در نتیجه امکان دستکاري قیمت و تقلب در معاملات نقد رمزارزها وجود دارد که این امر ممکن است منجر به ایجاد نوسانات شدید و نامطلوب در قیمت رمزارزها و متعاقباً معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها در بورس‌هاي رسمی شود.

جمع‌بندي و نتیجه‌گیري

1-ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها شامل ابزارهاي مشتقه (از جمله قراردادهاي آتی و اختیار معامله) و صندوق‌هاي قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارزها از جمله ابزارهاي نوین مالی هستند.
2-معاملات این ابزارها در بورس‌هاي اوراق بهادار، تحت نظارت بورس‌ها و نهاد ناظر بورس‌ها انجام می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیال راحتتر اقدام به سرمایه‌گذاري در حوزه رمزارزها کنند.
3-راه اندازي معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها در بورس‌هاي اوراق بهادار این امکان را براي سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا بتوانند با اتخاذ موقعیت معاملاتی سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین در این ابزارها، ریسک موقعیت معاملاتی خود در بازار نقد رمزارزها را پوشش دهند، یا اینکه به جاي سرمایه‌گذاري در بازارنقد رمزارزها، اقدام به خرید و فروش ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها کنند و از این طریق در معرض کسب بازدهی ناشی از نوسان قیمت رمزارزها قرار گیرند.
4- سرمایه‌گذاري در ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها همچون ابزارهاي مشتقه، با توجه به اهرمی بودن آنها، می‌تواند سرمایه‌گذار را در معرض سود و زیان بیشتري قرار دهد .
5- در حال حاضر فقط از رمزارزهایی همچون بیت کوین و اتریوم به عنوان دارایی پایه ابزارهاي مالی در بورس‌هاي اوراق بهادار استفاده می‌شود. انتخاب این رمزارزها براساس برخی از معیارها انجام می‌شود که می‌توان
به مواردي همچون تکنولوژي پایه رمزارزها، زیرساختهاي بازاري، عملکرد اقتصادي رمزارزها و وضعیت قانونی رمزارزها اشاره کرد.

ای تی اف بیت کوین چیست؟ صفر تا صد ETF بیت کوین

قبل از پرداختن به مسئله ETF بیت‌کوین، لازم است که پیش از آن یک مرحله به عقب برگردیم و ماهیت ETFها را بررسی کنیم. مطمئن باشید در صورتی که با مفهوم و کارایی ای تی اف‌های سنتی بیشتر آشنا شوید می‌توانید به خوبی کارایی ای تی اف‌های بیت کوین را درک کنید. در این مقاله از آکادمی مزدکس تمام آنچه که باید از ETF بیت‌کوین را بدانید به شما می‌گوییم.

تعریف ETF سنتی

ETF نماد اختصاری کلمه Exchange-traded fund بوده و به معنای صندوق قابل‌معامله در بورس است.

این صندوق‌ها ریشه در بازار سرمایه دارند و به هدف‌های متعددی تا کنون ایجاد شده‌اند. از اصلی‌ترین هدف‌‌‌های قابل ذکر ETFها، کاهش ریسک‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری در آن‌هاست. اقلامی مانند طلا و نفت، نخستین صندوق‌هایی بودند که در بازارهای سرمایه شروع به فعالیت کردند. در واقع سرمایه‌گذاران با خرید سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس، یک دارایی فیزیکی را مستقیما نمی‌خرند. صرفا سهام صندوقی را خریداری می‌کنند که توسط آن دارایی پشتیبانی می‌شود.

طبیعی است که سهام‌های قابل معامله در این صندوق‌ها، مطابق با قوانین معاملاتی بازار سرمایه در همان کشور بوده و از ضوابط جاری کشور مبدا پیروی می‌کند. در این مطلب از بلاگ مزدکس به صورت کامل شما را با ای تی اف بیت کوین آشما می‌کنیم.

تاریخچه سهام بیت کوین ETF

راه‌اندازی ETF بیت‌کوین مسئله‌ای نوظهور نیست و از نخستین روندهای صعودی رمزارز بیت‌کوین، این مسئله مطرح شد‌ه بود. نخستین زمزمه‌های طراحی و پیاده‌سازی این صندوق در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۱۳ مطرح شد. در طی این سال‌ها موسسات و نهادهای مالی گوناگونی پیشنهاد تاسیس این ETF را مطرح کردند. با این وجود مخالفت‌های زیادی در این مسیر همواره وجود داشت و بسیاری از این طرح‌ها با ممانعت مواجه شدند. سرانجام در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱، نخستین طرح ETF بیت‌کوین توسط گروه سرمایه‌گذاری ProShares راه‌اندازی شد و فعالیت خود را در بازار سرمایه آمریکا آغاز کرد.

ETF بیت کوین چیست؟

به کمک توضیحاتی که پیش‌تر در این مقاله مطرح کردیم، اکنون تا حدودی ماهیت ETF بیت‌کوین را شناخته‌ایم. شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که رمزارزها متفاوت‌ترین کلاس دارایی سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین به وجود آمده در بازارهای مالی است. همچنین از نظر قانون‌گذاری و حسابرسی، با چالش‌های متعددی روبرو هستند. همین مسئله عاملی موثر در تاخیرهای ایجاد‌شده در روند صدور مجوز برای آغاز فعالیت این صندوق‌ها بوده است. این مسئله حدس و گمان‌های زیادی را در طول این زمان به‌وجد آوردند. در حالت کلی، ETFها سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین می‌توانند توسط همان دارایی به صورت مستقیم پشتیبانی شود که در این صورت به این گونه از صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، ETF فیزیکی می‌گویند. در ETFهای فیزیکی، به میزان سهام منتشرشده در صندوق، دارایی پشتوانه وجود دارد.

انواع ETF بیت‌ کوین چیست؟

به‌طور کل ETFها را می‌توان به دو دسته فیزیکی و آتی (فیوچرز) تقسیم‌بندی کرد. همان‌طور که گفتیم در صندوق‌های قابل معامله فیزیکی، به نسبت اوراق بهادار منتشرشده توسط صندوق، به همان مقدار نیز، پشتوانه ارزیابی‌شده از آن دارایی وجود دارد. در سمت مقابل، ETFهای آتی قرار دارند که برخلاف صندوق‌های فیزیکی، دارایی مشهودی در پشتوانه آن‌ها قرار ندارد. با توجه به تحلیل‌های بازار و اخبار سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین منتشرشده، قیمت سهامشان نوسان می‌کند. صندوق ETF بیت کوینی که در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نیز در بورس آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت، از جنس ETFهای فیوچرز بوده و بیت‌کوین فیزیکی در پشتوانه آن قرار ندارد.

تفاوت ETF فیزیکی و ETF آتی بیت‌ کوین چیست؟

همان‌طور که در قسمت بالا به تفاوت اصلی این دو دسته از صندوق‌ها پرداختیم، اصلی‌ترین تفاوت آن‌ها در پشتیبانی ETFها توسط دارایی‌هاست. صندوق‌های قابل معامله در بورس که توسط بیت‌کوین پشتیبانی می‌شوند، به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات بازار این رمزارز قرار دارند. در سوی دیگر ETF آتی بیت‌کوین، توسط قراردادهای آتی و ابزارهای مالی مشتقه بیت‌کوین پشتیبانی شد‌ه و مستقیما از قیمت لحظه‌ای بیت کوین تابعیت نمی‌کنند.

ارزش سهام ETF بیت‌ کوین چطور محاسبه می‌‌شود؟

تا کنون ETF فیزیکی بیت کوین در هیچ بازار مالی‌ای پذیرفته نشد‌‌‌ه است. از آن‌جا که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک این اتفاق رخ دهد، قیمت سهام این صندوق نیز مطابق با نوسانات این ارز دیجیتال متغیر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با گسترش این نوع از خدمات و ابزار مالی، آینده روشنی پیش روی بیت کوین باشد.

آینده سهام بیت‌ کوین ETF به چه شکل خواهد بود؟

با گسترش مقبولیت رمزارزها در میان کشورها و سازمان‌های مختلف، ETF را می‌توان یک راه ارتباطی مناسب میان سرمایه‌گذاری‌های سنتی و سرمایه‌گذاری‌های نوین در حوزه رمزارزها دانست. پذیرش صندوق‌های قابل معامله از سوی دولت‌ها امری مرسوم و جا افتاده است. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، ETF سایر رمزارزها نیز آماده عرضه به متقاضیان شود.

ویژگی‌‌های سهام صندوق قابل معامله بیت‌‌ کوین (ETF Bitcoin)

سرمایه‌گذاری در یک دارایی زوایای متعدد و جنبه‌های مختلفی دارد. میزان دارایی سپرده گذاری شد‌ه در یک بازار و مدیریت ریسک آن، ارتباط مستقیمی با تصمیم‌ها و چینش سبدهای سرمایه‌گذاری دارد. هنگامی که یک شخص حقیقی اقدام به خرید بیت کوین در مقدارهای کوچک می‌کند، شاید تفاوت چندانی برای او نداشته باشد که رمزارز بیت کوین را خریداری می‌کند یا سهام صندوق ETF بیت کوین را می‌خرد؛ اما هنگامی که صحبت از مدیریت سرمایه شرکت‌ها و صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، مدیریت ریسک جنبه‌های متفاوتی پیدا می‌کند. در بخش بعد به مزیت‌ها و معایب ETF ارز دیجیتال بیت کوین می‌پردازیم.

ETF بیت کوین چه مزایایی دارد؟

مسائل حقوقی

همان‌طور که از چالش‌های سرمایه‌گذاری‌های کلان توسط نهادهای مالی صحبت کردیم، بدیهی است که مسائل حقوقی و قانونی، بالاترین درجه اهمیت را برای این نهادها برخوردار است.

باتوجه به این مسئله که تا کنون نهادهای نظارتی در سراسر دنیا، اجماع و توافقی بر سر پذیرش رمزارزها به طور مستقیم و علنی را نپذیرفته‌اند، خرید سهام ETF بیت کوین راه‌حلی مناسب برای حاصل کردن اطمینان از مسائل حقوقی است. علاوه‌براین از دیگر چالش‌هایی که تا کنون رمزارزها با آن دسته‌وپنجه نرم کر‌‌د‌ه‌اند، حوزه وراثت و به ارث بردن آن‌ها بوده که اکنون صندوق‌های قابل معامله در بورس، راه‌حل مناسبی برای این نگرانی نیز ارا‌‌ئه می‌دهند.

نگهداری آسان

شاید گذر زمان و تغییر نسل افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، این ویژگی را به مرور کم‌رنگ‌تر کند؛ اما اکنون این مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا عده زیادی از سرمایه‌گذاران فعلی، آشنایی مناسب و آگاهی لازم برای معامله و نگهداری رمزارزها را ندارند و ممکن است این پروتکل‌ها برایشان سخت و پیچید‌ه به‌نظر بیاید. در سمت مقابل، این افراد تجربه معامله سهام در بازارهای سرمایه را از گذشته داشته‌اند و به همین علت، خرید سهام ETF راهکار مناسب‌تری برای این دسته از افراد است.

مالیات بر دارایی

در زمان نگارش این مقاله، هنوز قانون شفاف و مشخصی برای وضع قانون مالیات بر رمزارزها در اکثر کشورهای جهان ابلاغ نشده است و گمانه‌زنی‌های متعددی در این خصوص مطرح می‌شود. با این وجود بسیاری از سرمایه‌گذاران جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و خرید سهام ETF را به دلیل وجود قوانین شفاف، ترجیح می‌دهند. لازم به ذکر است که در بسیاری از کشورها به منظور حمایت از صندوق‌های قابل معامله در بورس، دارایی‌هایی از این جنس را معاف از مالیات یا شامل تخفیف در مالیات کرده‌اند.

مدیریت سرمایه

این صندوق‌ها سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین می‌توانند تنها از بیت کوین به عنوان دارایی پشتوانه استفاده نکنند و ترکیب چند دارایی یا چند رمزارز را شامل شوند. به طور طبیعی، تنوع در دارایی‌ها در یک سبد سرمایه‌گذاری، راه‌حلی منطقی و عاقلانه است و این مسئله مورد پذیرش و مقبولیت درصد بالایی از سرمایه‌گذاران است.

ETF بیت کوین چه معایبی دارد؟

تمرکزگرایی

در ابتدا بیت کوین به عنوان یک پول خصوصی مطرح شد که هیچ کشوری از آن پشتیبانی نمی‌کند و دولت‌ها نقشی در توزیع آن ندارند. این مسئله دلیل محکمی برای توزیع عادلانه و عدم تمرکزگرایی در این دارایی بود. تمرکز و انحصارگرایی نهادها و دولت‌های قدرتمند، از اصلی‌ترین دلایل محبوبیت بیت کوین‌ بوده است. پس از گسترش طرح‌هایی نظیر ETF بیت کوین، زمینه‌ای برای پیدایش انحصارهای پیشین را فراهم می‌کنند و به دنبال این پدیده، نگرانی‌های به جایی را در میان فعالین این حوزه به وجود آور‌ده است.

مالکیت غیر حقیقی

فلسفه مالکیت بیت کوین، داشتن کلید خصوصی و عبارات بازیابی است. می‌توان گفت شما تا زمانی مالک رمزارز بیت کوین هستید که آن‌ها را در اختیار د‌اشته و حتی هنگامی که این اطلاعات با دیگران به اشتراک گذا‌شته می‌شود، شما دیگر تنها مالک آن دارایی نیستید.

در صندوق‌های ETF شما تنها دارنده بخشی از سهام این صندوق هستید و مالک بیت کوین‌هایی که ممکن است در پشتوانه این صندوق باشند نیستید و این عمل بر خلاف معیارهای طرفداران این ارز دیجیتال است.

هارد فورک‌ها

ارزهای دیجیتال که بلاکچین اختصاصی خود را دارند، به دلیل فرایند اجماع ممکن است در طول زمان، پروتکل‌ها و ساختارهایشان تغییر کنند؛ از مهم‌ترین هاردفورک‌هایی که تا کنون رقم خورد‌ه است می‌توان به بیت کوین کش اشا‌ره کرد.

به سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین هنگام ایجاد یک هاردفوردک، نحوه پیاده‌سازی و توزیع این رمزارز جدید، بر عهده مدیران صندوق‌هاست و سرمایه‌گذاران در این فرایند تصمیم‌گیری، دارای حق رای نیستند‌.

نقض حریم خصوصی

از اصلی‌ترین و پررنگ ترین مسائلی که طرفداران رمزارزها به آن اعتقاد دارند، عدم نفوذ و دخالت دولت‌ها در سازوکارها و فرآیندهای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. با این وجود با پدید آمدن ETF بیت کوین و پیروی این صندوق از قوانین بازارهای سرمایه، فعالیت‌هایی مانند احراز هویت و ردیابی افراد، مسائلی هستند که پیش از این در بازار رمزارزها معنایی نداشته و این صندوق می‌تواند زنگ خطری برای طرفداران بیت کوین باشد.

تأثیر پذیرش ETF بیت کوین بر قیمت چیست؟

نخستین ETF بیت‌کوین در اکتبر سال ۲۰۲۱ پذیرفته شد؛ تاثیراتی که این اتفاق بر قیمت بازار رمزارزها داشت، فراتر از حد تصور بود و میانگین قیمتی ماهانه بیت‌کوین در اکتبر ۲۰۲۱ بالاترین میانگین تاریخی این رمزارز است. در ماه پیش از این پذیرش، میانگین قیمتی ۴۱۰۰۰ دلار به ثبت رسیده سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین بود که با به رسمیت شناختن صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین، این رقم به بیش از ۶۱۰۰۰ دلار رسید.

کاربردهای سهام بیت‌ کوین چه هستند؟

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، عمده ویژگی این صندوق، کارایی و مزیت آن برای نهادها و سازمان‌ها باشد. شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری کمتری را به نسبت اشخاص حقیقی دارند و وجهه قانونی ETF بیت‌کوین، تضمین قابل قبولی برای آن‌هاست.

تفاوت سرمایه‌‌گذاری در ETF بیت‌ کوین و خرید بیت‌ کوین چیست؟

خرید بیت‌کوین به طور مستقیم از بازار رمزارزها، شما را مالک مقدار مشخصی از این ارز دیجیتال خواهد کرد. علاوه‌ بر این مسئله، به دلیل ویژگی ذاتی این بازار، محدودیت زمانی و جغرافیایی برای انجام معامله در این بازار معنا ندارد. در سمت مقابل، با خرید سهام صندوق ETF، شما مالک حقیقی یک مقدار واحد معین از بیت‌کوین نیستید و تنها سهامدار صندوق ETF آن هستید. این صندوق‌ها شامل محدودیت‌های مختص به خود نیز می‌شوند و از قوانین معاملاتی کشور صادرکننده خود پیروی خواهند کرد.

چطور می‌‌توانیم ETF بیت‌ کوین بخریم؟

در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ شرکت ProShares، نخستین ETF بیت‌کوین را با نماد BITO به پلتفرم خود اضافه کرد. شما می‌توانید با داشتن حساب کاربری در کارگزاری‌های آنلاینی که از صندوق‌های این شرکت پشتیبانی می‌کنند، اقدام به خرید سهام BITO کنید؛ چناچه در یک کارگزاری آنلاین حساب کاربری ندارید می‌توانید از طریق پلتفرم‌هایی نظیر Robinhood و Fidelity، اقدام به افتتاح حساب کنید.

جمع‌بندی

در آکادمی مزدکس در تلاش هستیم تا شما را با اشکال مختلفی از مدل‌های سرمایه‌گذاری آشنا کنیم تا شما بتوانید سبد متنوعی از دارایی‌های مختلف را بشناسید و آگاهانه آن‌ها را انتخاب کنید. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین یکی از این روش‌های به نسبت نوپا در بازار ارزهای دیجیتال بود که در این مقاله به آن پرداختیم.

ETF بیت کوین چیست؟ آیا گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران است؟

به وجود آمدن ETF بیت کوین یا صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین، یکی از دلایل اصلی رشد قیمت بیت کوین در سال گذشته بود. با کمک ETF ها می‌توانید بدون آنکه واقعاً بیت .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط

سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

به وجود آمدن ETF بیت کوین یا صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین، یکی از دلایل اصلی رشد قیمت بیت کوین در سال گذشته بود. با کمک ETF ها می‌توانید بدون آنکه واقعاً بیت کوین بخرید و ریسک خرید آن را بر عهده بگیرید، در بیت کوین سرمایه گذاری کنید. این اتفاق، برای سرمایه گذاران جدید که هنوز نگرانی‌هایی در مورد استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال دارند یا نگران از دست رفتن سرمایه خود هستند، یک نقطه امن برای ورود به بازار ایجاد می‌کند. با این حال، آیا این گزینه برای سرمایه گذاری مناسب است؟ اگر نمی‌دانید ETF بیت کوین چیست و چه اهمیتی دارد، در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با جزئیات صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین بیشتر آشنا شویم.

ETF چیست؟ تعریف صندوق‌های سرمایه گذاری سنتی

پیش از آنکه ETF بیت کوین را بررسی کنیم، ابتدا باید با مفهوم ETF در بازارهای مالی آشنا شویم. صندوق قابل معامله در بورس (Exchange-traded fund) یا ETF در واقع صندوقی از یک یا چند دارایی مشخص است. سرمایه گذاران در بورس می‌توانند با خرید سهام ETF در دارایی‌های مدنظر خود که در آن صندوق قابل معامله وجود دارند سرمایه گذاری کنند.

نکته اصلی در مورد این صندوق‌ها این است که خریداران سهام آن‌ها، بدون داشتن یک دارایی واقعی و وارد شدن به فرآینده های پیچیده نگهداری از یک دارایی، در آن سرمایه گذاری کنند. برای مثال با کمک ETF نفت و طلا بدون داشتن طلا و نفت واقعی می‌توانید در آن‌ها سرمایه گذاری کنید. حالا با وجود ETF بیت کوین، این امکان نیز فراهم شده است تا بدون نیاز به خرید بیت کوین و نگهداری از بیت کوین واقعی، در بهترین ارز دیجیتال بازار سرمایه گذاری کنید.

ETF بیت کوین چیست؟ صندوق قابل معامله بیت کوین در بورس

ETF بیت کوین یا صندوق قابل معامله بیت کوین در بورس، در واقع صندوقی است که در آن مقدار قابل توجهی بیت کوین وجود دارد. نکته مهم در اینجا این است که شما می‌توانید ETF بیت کوین را مانند ETF طلا یا نفت در بورس معامله کنید. همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند سهم این صندوق‌ها را مانند سهام معمولی دیگر در بورس معامله کنند.

به همین دلیل ETF بیت کوین از قوانین بورس‌ها و بازارهای مالی رسمی دولتی پیروی می‌کند. برای مثال در صرافی‌ها که شما می‌توانید به صورت لحظه‌ای در همه ساعات شبانه روز بر اساس قیمت بیت کوین کش یا هر ارز دیگری معاملات خود را انجام دهید. اما خرید و فروش ETF بیت کوین یا سایر انواع ETF های ارزهای دیجیتال فقط در ساعاتی که بورس یک کشور باز است امکان پذیر است.

انواع ETF بیت کوین؛ ETF فیزیکی و فیوچرز

صندوق‌های قابل معامله بیت کوین در بورس، بر اساس اینکه بیت کوین‌های موجود در آن‌ها فیزیکی یا فیوچرز باشند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • ETF فیزیکی: بیت کوین‌های واقعی در صندوق نگهداری می‌شود.
 • ETF فیوچرز: به بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز متصل است و بیت کوین واقعی در آن‌ها نگهداری نمی‌شود

ETF بیت کوین پذیرفته شده در بازار آمریکا از نوع ETF فیوچرز هستند. یعنی قیمت سهام آن‌ها بر اساس قیمت بیت کوین در بازارهای آتی تغییر نمی‌کند. این موضوع خود باعث شده نقدهای زیادی به صندوق‌های ETF بیت کوین وارد شود.

مزایای ETF بیت کوین برای سرمایه گذارها

حالا که با ماهیت ETF بیت کوین آشنا شدیم، بیایید بررسی کنیم که اصلاً چه نیازی به این صندوق‌ها وجود دارد؟ چرا باید به جای خرید بیت کوین واقعی، سهام آن را بخریم؟ در واقع این موضوع بیش از آنکه بری سرمایه گذاران معمولی اهمیت داشته باشد، موضوع مهمی برای شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاران ثروتمندی است که می‌خواهند کاملاً تحت نظر قانون و دولت فعالیت کنند. در اینجا 4 دلیل برای استفاده از ETF بیت کوین را نام می‌بریم:

 • قانونی بودن ETF بیت کوین: این صندوق‌ها در بورس‌های قانونی تحت نظارت دولت‌ها ارائه می‌شوند
 • کمتر بودن ریسک سرمایه گذاری و نگهداری: با خرید سهام شما دیگر ریسک نگهداری از بیت کوین واقعی را نخواهید داشت
 • استفاده از تخفیف مالیاتی: ETF ها معمولاً شامل معافیت یا تخفیف مالیاتی می‌شوند و برای ETF بیت کوین نیز این چنین است
 • افزایش تنوع در سبدهای بورسی: برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری در بورس و سود کردن از بازار ارزهای دیجیتال به صورت همزمان، استفاده از ETF انتخاب خوبی به نظر می‌رسد.

با توجه به این مزایا، مشخصاً اشخاص حقیقی و حقوقی که عمده فعالیت آن‌ها در بورس است و قبلاً وارد بازارهای ارزهای دیجیتال نشده‌اند، علاقه زیادی به سرمایه گذاری در ETF بیت کوین خواهند داشت. اما آیا تریدرها و سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین افراد معمولی نیز باید در ETF بیت کوین سرمایه گذرای کنند؟ این سؤال مهمی است که در ادامه پاسخ می‌دهیم.

معایب ETF بیت کوین؛ چرا تریدرها ETF بیت کوین را دوست ندارند؟

از همان زمان معرفی اولین ETF بیت کوین، با اینکه ورود سرمایه گذاران بزرگ باعث جهش در بازار شد؛ اما تریدرها و اعضای جامعه بیت کوین در مقابل آن جبهه گرفتند. 3 مسئله اصلی باعث شده تا تریدرها و سرمایه گذاران معمولی بیت کوین علاقه‌ای به ETF نداشته باشند:

 • واقعی نبودن بیت کوین‌ها: در صندوق بورسی شما به جای خرید بیت کوین واقعی، سهام صندوق را خریداری می‌کنید. بنابراین مالک حقیقی آن‌ها نیستید چون به کلید خصوصی و کیف پول آن دسترسی ندارید.
 • احراز هویت: برای سرمایه گذاری در بورس و ETF ها باید احراز هویت شوید. این مسئله حریم خصوصی در بیت کوین را به خطر می‌اندازد
 • تمرگزگرایی و کنترل دولت‌ها: ETF بیت کوین، این دارایی را به سمت کنترل دولتی پیش می‌برد و مانع تمرکززدایی واقعی که مهم‌ترین ویژگی ارزهای دیجیتال است می‌شود.

تریدرها ترجیح می‌دهند قیمت بیت کوین را مانند سایر ارزهای دیجیتال همچون قیمت ایاس به صورت لحظه‌ای یا طولانی مدت بررسی کنند و با خرید بیت کوین‌های واقعی از ترید های خود سود کسب کنند تا اینکه سهام دار یک صندوق تحت کنترل سایر افراد، آن هم از نوع بیت کوین‌های فیوچرز و غیر واقعی باشند.

خرید مستقیم بیت کوین از صرافی نوبیتکس، یک روش عالی برای سرمایه گذاری

در این مقاله با ETF بیت کوین آشنا شدیم و سعی کردیم معایب و مزایای آن برای تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم. ETF بیت کوین تأثیر مثبتی بر بازار گذاشت و شاید یکی از دلایل اصلی پامپ بیت کوین در سال گذشته بود. خصوصاً اینکه سرمایه گذاران بزرگ استقبال زیادی از آن کردند. اما به نظر می‌رسد دولت‌ها قصد دارند با استفاده از قیمت بیت کوین را کنترل کنند. از طرفی با توجه به مشکلاتی که برای احراز هویت و عدم مالکیت حقیقی بیت کوین‌ها دارد، گزینه مناسبی برای تریدرها و سرمایه گذران معمولی نیست.

به همین دلیل ما پیشنهاد می‌کنیم به جای سرمایه گذاری در صندوق ETF، بیت کوین واقعی بخرید! شما می‌توانید همین حالا به جمع میلیون‌ها کاربر نوبیتکس، بزرگ‌ترین و معتبرترین صرافی ایرانی بپیوندید و در یک محیط ایمن با فضای کاربرپسند از ترید ارزهای دیجیتال لذت ببرید. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا به سایت Nobitex مراجعه کنید تا با نحوه خرید بیت کوین و سرمایه گذاری در آن آشنا شوید.

بیت کوین (Bitcoin)

📌

به گزارش Glassnode، حجم بازار آتی بیت کوین و شاخص Open interest در ماه اکتبر(مهر) افزایش یافته است‼

🔸

️شاخص Open interest نسبت به پایین‌ترین سطوح در ماه سپتامبر(شهریور، مهر) به میزان باورنکردنی 6.3 میلیارد دلار(107%+) رسیده است.

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۷ اکتبر از سال ۲۰۱۱ تاکنون

amir1768

عضو شناخته شده

amir1768

عضو شناخته شده

گری‌اسکیل برنامه خود برای تبدیل GBTC به صندوق قابل معامله سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین بورسی را تایید کرد​

مدیر ارشد گری‌اسکیل (Grayscale) برنامه این صندوق برای ثبت درخواست تبدیل گری اسکیل بیت کوین تراست (GBTC) به صندوق قابل معامله بورسی (ETF) نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را تایید کرد. جنیفر روزنتال، مدیر ارتباطات این شرکت می‌گوید گری‌اسکیل آماده تا به محض وجود یک نشانه واضح و رسمی، درخواست تاییدیه صندوق خود را به این کمیسیون ارائه می‌دهد.

amir1768

عضو شناخته شده

شرکت گری اسکیل (Grayscale)، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران بیت کوین، قصد دارد تا چند روز دیگر درخواست خود را برای عرضه صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین به کمیسیون بورس آمریکا ارائه کند. ظاهراً این شرکت می‌خواهد صندوق سرمایه‌گذاری در بیت کوین خود را به یک ETF آنی تبدیل کند. در ETFهای آنی سهام صندوق به‌طور مستقیم با بیت کوین‌های واقعی پشتیبانی می‌شود و اگر گری اسکیل بتواند تأییدیه کمیسیون بورس را بگیرد، اولین عرضه‌کننده این شکل از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین خواهد بود.

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، شرکت سرمایه‌گذاری گری اسکیل که بیشتر به واسطه صندوق سرمایه‌گذاری در بیت کوین‌اش شناخته می‌شود، قصد دارد در چند روز آینده درخواست خود را برای عرضه یک ETF بیت کوین به کمیسیون بورس آمریکا ارسال کند. ظاهراً قرار است این شرکت صندوق سرمایه‌گذاری در بیت کوین خود را که جی‌بی‌تی‌سی (GBTC) نام دارد، به یک ETF آنی بیت کوین تبدیل کند. گری اسکیل که یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است، با توجه به رقابتی‌تر شدن فضای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، قصد دارد رویکرد صندوق‌های خود را تغییر دهد.

کمیسیون بورس آمریکا هفته گذشته مجوز عرضه اولین ETF آتی بیت کوین را تأیید کرد و قرار است سهام این صندوق معاملاتی امروز در بازار بورس نیویورک عرضه شود. به عقیده بسیاری این تصمیم کمیسیون بورس بسیار ویژه است، چراکه بیت کوین در نهایت به‌عنوان یک کلاس دارایی قانونی شناخته شده و در دسترس وال استریت و سرمایه‌گذاران عمده قرار گرفته است.

کارمزد مدیریت سرمایه ETF آتی شرکت پروشیرز (ProShares) که اخیراً تأییدیه کمیسیون بورس را دریافت کرده است، ۰.۹۵ درصد و تقریباً نصف کارمزد ۲ درصدی گری اسکیل است. یکی دیگر از مزایا ETFهای آتی نبود دوره‌های بازخرید است؛ مسئله‌ای که سرمایه‌گذاران صندوق بیت کوین گری اسکیل از همان ابتدا با آن درگیر بودند.

چرا صندوق گری اسکیل می‌تواند از ETFهای آتی بهتر باشد؟​

عرضه ETFهای آتی بیت کوین در بازار بورس آمریکا، گامی در جهت افزایش سطح دسترسی سرمایه‌گذاران عادی به این ارز دیجیتال است. با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال معتقدند که بهره‌وری ETFهای مبتنی بر قراردادهای آتی، مانند بازار قراردادهای آتی بیت کوین در بورس سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین کالای شیکاگو (CME)، در مقایسه با ETFهای آنی که با بیت کوین واقعی پشتیبانی می‌شوند، بسیار کمتر است.

با توجه به پدیده کانتانگو (Contango) یا همان بالاتربودن قیمت بازار آتی در مقایسه با بازار آنی، اگر قراردادهای آتی بیت کوین با قیمتی بالاتر از قیمت آنی منقضی شوند، سرمایه‌گذاران سود‌های احتمالی خود را از دست خواهند داد.

جو اورسینی (Joe Orsini)، مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایگل بروک ادوایزرز (Eagle Brook Advisors)، اخیراً با انتشار رشته‌توییتی به معایب ETFهای آتی بیت کوین اشاره کرده و گفته است که ETFهای مبتنی بر قراردادهای آتی بیشتر برای معاملات روزانه هستند، نه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.

ETF گری اسکیل اگر بتواند مجوز کمیسیون بورس را بگیرد، با بیت کوین‌های واقعی خریداری‌شده توسط این شرکت پشتیبانی می‌شود و مانند ETFهای آتی درگیر معاملات ابزارهای مشتقه وابسته به قیمت نمی‌شود. گفتنی است که گری اسکیل در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از حجم در گردش بیت کوین را هم در اختیار دارد.

نمودار ارزش دارایی تحت مدیریت گری اسکیل
بری سیلبرتس (Barry Silberts)، بنیان‌گذاری دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group) و همین‌طور شرکت گری اسکیل، در توییتر خود به تغییرات پیش روی صندوق سرمایه‌گذرای در بیت کوین گری اسکیل اشاره کرده و به شوخی گفته است «اگر کسی را دوست داشته باشید به او اجازه نمی‌دهید سهام ETF آتی خرید و نگهداری کند» و شاید حقیقتی پشت این شوخی بنیان‌گذار گری اسکیل نهفته باشد.

آیا افزایش قیمت بیت کوین هم یک حباب است؟

بیشتر تلاشهای تحقیقی به موضوعات پژوهشی مرتبط با جنبه های فنی، کارکردی، سازمانی، فرهنگی و ساختاری اقتصاد شبکه‌ای دیجیتال اختصاص یافته است. اما این دیدگاهها به قدری از همدیگر متفاوتند که یک دید کلی و هماهنگ بر اقتصاد دیجیتال و موضوعات کسب وکار مدیریت وجود ندارد.

آیا افزایش قیمت بیت کوین هم یک حباب است؟

در حال حاضر کل سرمایه‌گذاری جهانی روی ارزهای رمزپایه چیزی در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که حدود دو سوم آن مربوط به بیت کوین است. از آنجا که ارزهای رمزپایه جهانی هستند، مقررات ملی مانند ممنوعیت عرضه اولیه سکه‌ها هرگز استفاده از بیت کوین را مختل نخواهد کرد. بنابراین بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال دارای مقداری ارزش پایدار هستند و ارزش آن‌ها حباب خالص نیست.

ترکیدن حباب تکنولوژی در سال ۲۰۰۰ و حباب قیمت ساختمان در آمریکا در سال ۲۰۰۸، به تنهایی باعث از بین رفتن حدود ۶ تریلیون دلار ثروت شد. در نتیجه سقوط ارزش ارزهای رمزپایه هم ممکن است اثرات نامطلوب اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ پس ارزشش را دارد که زمانی را به تفکر روی پیامدهای سرمایه‌گذاری روی بیت کوین اختصاص دهیم.

منتظر چه اتفاقاتی برای ارزهای رمزپایه در سال ۲۰۱۸ هستیم؟

چندین موسسه مالی در حال انطباق دادن خود برای پشتیبانی از بیت کوین هستند؛ همزمان با آن، گلدمن ساکس خبر از راه‌اندازی پیشخوان معامله بیت کوین در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد. دو بازار بزرگ معاملات قرارداد آتی بیت کوین، گروه CME و Cboe هم درهای خود را به روی بیت کوین گشودند و تاثیر خوبی بر بازار بیت کوین و دیگر ارزهای رمزپایه گذاشتند.

در سال ۲۰۱۸ منتظر این اتفاقات هستیم: معاملات قرارداد آتی بیت کوین در بازار نزدک (Nasdaq)،‌ بازگشایی صندوق قابل معامله در بورس برای بیت کوین در بورس نیویورک (NYSE)، کاهش کارمزد و مقیاس‌پذیری بهتر بیت کوین، انطباق بیشتر موسسات و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری کلان از سوی نهادهای مالی خصوصی. آنچه به صورت فهرست گفته شد آرزو برای بیت کوین نیست بلکه اتفاقاتی است که با توجه به اخبار منتشر شده به احتمال قوی رخ خواهد داد.

بورس نیویورک که بزرگ‌ترین بازار بورس در جهان از نظر حجم معامله روزانه است، قرار است دو صندوق سرمایه‌گذاری (ETF) برای معاملات بیت کوین راه‌اندازی کند و Cboe تصمیم دارد شش صندوق ETF تاسیس کند. مزیت قراردادهای آتی بیت کوین این است که بسیار قانونمند هستند و این مزیت باعث می‌شود نهادهای سرمایه‌گذار یا افراد، با ترس کمتر و راحت‌تر به بازار بیت کوین وارد شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.