هزینه های استفاده از بیت کوین


هزینه های استفاده از بیت کوین

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

3. طرح مسئله و روش شناسی

3.2 مهندسی و ارزیابی ویژگی ها

4.2. الگوریتم های یادگیری ماشین

4.3.تنظیم پارامترها و ترکیب بندی

6. نتیجه گیری و بحث

After the boom and bust of cryptocurrencies’ prices in recent years, Bitcoin has been increasingly regarded as an investment asset. Because of its highly volatile nature, there is a need for good predictions on which to base investment decisions. Although existing studies have leveraged machine learning for more accurate Bitcoin price prediction, few have focused on the feasibility of applying different modeling techniques to samples with different data structures and dimensional features. To predict Bitcoin price at different frequencies using machine learning techniques, we first classify Bitcoin price by daily price and high-frequency price. A set of high-dimension features including property and network, trading and market, attention and gold spot price are used for Bitcoin daily price prediction, while the basic trading features acquired from a cryptocurrency exchange are used for 5-minute interval price prediction. Statistical methods including Logistic Regression and Linear Discriminant Analysis for Bitcoin daily price prediction with high-dimensional features achieve an accuracy of 66%, outperforming more complicated machine learning algorithms. Compared with benchmark results for daily price prediction, we achieve a better performance, with the highest accuracies of the statistical methods and machine learning algorithms of 66% and 65.3%, respectively. Machine learning models including Random Forest, XGBoost, Quadratic Discriminant Analysis, Support Vector Machine and Long Short-term Memory for Bitcoin 5-minute interval price prediction are superior to statistical methods, with accuracy reaching 67.2%. Our investigation of Bitcoin price prediction can be considered a pilot study of the importance of the sample dimension in machine learning techniques.

Bitcoin, invented in 2008 to solve the inherent weakness of the trust-based model of transactions and initially defined as a purely peer-to-peer electronic cash system [1], has become an asset or commodity-like product traded in more than 16,000 markets around the world.1 Although proponents hold that one of Bitcoin’s important application is to take the place of fiat currency, the true nature of Bitcoin remains a vexing problem. Investors do not treat Bitcoin as a currency according to the criteria used by economists; instead, they regard Bitcoin as a speculative investment similar to the Internet stocks of the last century [2]. Before Bitcoin disrupted existing payment and monetary systems, its several-year trading and increasing popularity attracted attention from across society, including from policymakers, and the peak of Bitcoin’s market capitalization in 2017 reached 300 billion US dollars, almost equal to that of Amazon in 2016.

6. Conclusion and discussion

In this study, we investigated machine learning techniques based upon sample characteristics of sample and dimension to predict Bitcoin price. While most previous works simply leverage machine learning algorithms in Bitcoin price prediction, we show that the sample’s granularity and feature dimensions should be considered. The Bitcoin aggregated daily price, acquired from CoinMarketCap, facilitates the inclusion of high-dimensional features, including property and network, trading and market, attention and gold spot price. The Bitcoin 5-minute interval trading price is facilitated by features from the Binance exchange. Based on the Occam’s razor principle and the paradigms applied in practical prediction problems using machine learning algorithms, we adopted statistical methods for Bitcoin daily price prediction and machine learning models for Bitcoin 5-minute interval price prediction. The results show that the statistical methods perform better for low-frequency data with high-dimensional features, while the machine learning models outperform statistical methods for high-frequency data. Most of our results also outperform the benchmark results of other machine learning algorithms. We envision that our approach to sampling dimension engineering using machine learning models for the prediction can be applied to other areas that have similar characteristics to Bitcoin.

پس از فراز و فرودهای قیمت های ارزهای رمزنگاری شده در سال های اخیر، بیت کوین به صورت فزاینده ای به عنوان یک دارایی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. به خاطر ماهیت بسیار بی ثبات آن، لازم است تا پیش بینی های مناسبی صورت گیرد تا، بر اساس آن، بتوان در مورد سرمایه گذاری تصمیم گیری نمود. با وجودی که تحقیقات فعلی برای پیش بینی دقیق تر بهای بیت کوین از یادگیری ماشین بهره برداری کرده اند، تعداد اندکی از آنها به امکان استفاده از تکنیک های مختلف مدل سازی برای نمونه هایی با ساختار داده ای و ویژگی های بعدی مختلف توجه کرده اند. به منظور پیش بینی بهای بیت کوین در فرکانس های مختلف با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، ابتدا قیمت بیت کوین را بر اساس قیمت روزانه و قیمت فرکانس بالا طبقه بندی می کنیم. مجموعه ای از ویژگی های با ابعاد بالا از جمله دارایی و شبکه، معاملات و بازار، توجه و قیمت لحظه ای طلا برای پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین استفاده می شود، در حالی که ویژگی های اصلی تجارت که از تبادل ارز رمزنگاری شده حاصل شده اند، برای پیش بینی قیمت در فواصل 5 دقیقه ای استفاده می شوند. روشهای آماری شامل رگرسیون لجستیک و آنالیز افتراقی خطی برای پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین با ویژگی های ابعاد بالا، به دقت 66٪ رسیده و از الگوریتم های یادگیری پیچیده هزینه های استفاده از بیت کوین تر ماشین پیشی می گیرند. در مقایسه با نتایج مبنا برای پیش بینی قیمت روزانه، با بالاترین دقت در روش های آماری و الگوریتم های یادگیری ماشینی، به ترتیب 66٪ و 3/65٪، به عملکرد بهتری دست پیدا می کنیم. مدلهای یادگیری ماشینی، شامل جنگل تصادفی ،XGBoost، آنالیز افتراقی درجه دو، ماشین بردار پشتیبان و حافظه کوتاه مدت بلند برای پیش بینی قیمت 5 دقیقه ای بیت کوین که دقت آنها به 67.2% رسیده است، از روشهای آماری بهتر هستند. بررسی ما در مورد پیش بینی قیمت بیت کوین را می توان مطالعه ای مقدماتی در مورد اهمیت ابعاد نمونه در تکنیک های یادگیری ماشین در نظر گرفت.

بیت کوین که در سال 2008 برای حل ضعف ذاتی مدل مبتنی بر اعتماد معاملات ابداع و در ابتدا به عنوان یک سیستم نقدی الکترونیکی کاملاً همتا تعریف شد، به یک دارایی یا محصولی مانند کالا تبدیل شده است که در بیش از 16000 بازار در سراسر جهان مبادله تجارت می شود. اگرچه طرفداران آن معتقدند که یکی از مهمترین کاربردهای بیت کوین قرار گرفتن در جایگاه ارز بی پشتوانه است، ماهیت واقعی بیت کوین همچنان مسئله ای آزار دهنده است. با توجه به معیارهای استفاده شده توسط اقتصاددانان، سرمایه گذاران بیت کوین را به عنوان ارز در نظر نمی گیرند؛ در عوض، آنها بیت کوین را یک سرمایه گذاری نامطمئن شبیه به سهام اینترنت در قرن گذشته می دانند. قبل از اینکه بیت کوین سیستم های پرداخت و پولی موجود را مختل کند، تجارت چندین ساله و افزایش محبوبیت آن ، مورد توجه جامعه از جمله سیاست گذاران قرار گرفت و اوج سرمایه گذاری بازار بیت کوین، در سال 2017، به 300 میلیارد دلار آمریکا رسید که تقریبا برابر با آمازون در سال 2016 بود.

6. نتیجه گیری و بحث

در این مطالعه، تکنیک های یادگیری ماشینی بر اساس ویژگی ها و ابعاد نمونه برای پیش بینی قیمت بیت کوین بررسی شده است. در حالی که بیشتر آثار قبلی تنها از الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی قیمت بیت کوین بهره می گیرند ، ما نشان می دهیم که دانه بندی و ابعاد ویژگی نمونه باید در نظر گرفته شود. قیمت روزانه جمع شده بیت کوین، که از CoinMarketCap به دست آمده، گنجاندن ویژگی های با ابعاد بالا از جمله دارایی و شبکه، تجارت و بازار، توجه و قیمت لحظه ای طلا را تسهیل می کند. قیمت معاملات 5 دقیقه ای بیت کوین با ویژگی های موجود در بورس Binance تسهیل می شود. با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، و بر اساس اصل تیغ اوکام و الگوریتم های اعمال شده در مشکلات پیش بینی عملی، روش های آماری را برای پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین و مدلهای یادگیری ماشین برای پیش بینی قیمت بیت کوین در فواصل 5 دقیقه ای اتخاذ کردیم. نتایج نشان می دهد که روش های آماری برای داده های با فرکانس پایین و دارای ویژگی های بعدی بسیار بهتر عمل می کنند، در حالی که مدل های یادگیری ماشین نسبت به روش های آماری برای داده های با فرکانس بالا بهتر هستند. بیشتر نتایج ما از نتایج معیار سایر الگوریتم های یادگیری ماشین نیز فراتر است. ما پیش بینی می کنیم که رویکرد ما در مهندسی ابعاد نمونه برداری با استفاده از مدلهای یادگیری ماشینی برای پیش بینی می تواند برای سایر حوزه هایی که دارای خصوصیات مشابه بیت کوین هستند، اعمال شود.

چطور می‌توانیم از ارز مجازی یا بیت کوین خود استفاده کنیم!

خرید با بیت کوین

بیت کوین ارزی مجازی و شبکه‌ای غیر متمرکز که به کابران خود این اجازه هزینه های استفاده از بیت کوین را می‌دهد تا مستقیما و بدون دخالت هیچ نهاد و سازمانی با هم معامله کنند، به طوری که هیچ کسی در این میان مبادله آنها را مدیریت نکند و این کار تنها از طریق سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های اینترنتی انجام شود.

طریقه استفاده از بیت کوین نیز همانند بسیاری از ارزهای مجازی و پول کاغذی در ازای خرید کالا و خدمات است و که البته امروزه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما چنان جا نیفتاده و مکان‌هایی برای استفاده از آن وجود ندارد. اما در خیلی از کشورها مثل چین امروزه میلیون‌ها دلار معامله از طریق بیت کوین صورت می‌گیرد و برخی کشورها نیز فروشگاه‌ها و حتی پمپ بنزین‌هایی وجود دارد که برای خرید از آنها تنها باید از بیت کوین استفاده کنید.

دلیل اینکه این ارز مجازی به شدت در حال محبوب شدن در میان افراد است این است که ارائه خدمات مالی به وسیله آن در کمترین زمان ممکن و با حذف هزینه‌هایی برای خدمات مالی و غیره انجام می‌شود و به کاربران قدرت و آزادی عمل بیشتری می‌بخشد.

طبق پیش بینی‌هایی که متخصصان انجام داده‌اند احتمالا از ۵ تا ۱۰ سال آینده کشورهای بیشتری به استفاده از بیت کوین روی می‌آورند و از طرفی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ بیشتری برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های هزینه های استفاده از بیت کوین خود از این ارز دیجیتالی استفاده خواهند کرد و این نشان دهنده آینده‌ای متفاوت در دنیای ارزها و معاملات خواهد بود که احتمالا بر روی روش زندگی مردم نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

اما ممکن است این سوال در ذهن خیلی از افراد که آشنایی کمتری با بیت کوین دارند، به وجود بیاید که استفاده از بیت کوین به چه صورت است و اصلا مقدار پول مجازی که داریم را باید چگونه و از چه طریقی نگهداری کنیم و در چه جاهایی می‌توانیم از آن استفاده کنیم. بهتر است در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در مورد این مبحث به دست آورید و با طرز استفاده از بیت کوین و همچنین نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین به خوبی آشنا شوید.

چرا باید از بیت کوین استفاده کنیم!

دلایل زیادی برای استفاده از بیت کوین وجود دارد و مهم‌ترین آنها عبارتند از اینکه این ارز به عنوان ارز برتر در ۵ سال گذشته عملکرد و بازدهی فوق‌العاده‌ای را نسبت به سایر ارزهای مجازی تجربه کرده و و یک واحد پول جهانی است که از طریق آن می‌توانید بدون نگرانی در مورد هزینه‌های نقل و انتقال، بیت کوین را به هر نقطه از دنیا آن هم تنها در کمتر از چند دقیقه ارسال کنید و دیگر نیاز به صبر کردن چند روز و طی کردن روال قانونی تراکنش‌ها نیز نخواهید داشت. ایمنی استفاده از این ارز مجازی بسیار بالاست و برای محافظت از آن شما تنها باید با نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین آشنا باشید و دیگی نیاز نیست نگران این باشید که پولتان مورد سرقت و دزدی افراد قرار بگیرد. به طور کلی مزیت‌های آن به طور خلاصه عبارتند از:

 • پرداخت سریع در سطح جهان انجام می‌شود
 • هزینه تراکنش مالی بسیار پایینی دارد
 • سیستم مالی مطمئن با کمک ریاضیات و رمزنگاری‌های امن انجام می‌شود
 • نیازی به اعتماد به شخص و سازمانی به عنوان واسطه ندارد
 • هیچکس قادر به دستکاری و کنترل آن نیست
 • با ذخیره بیت کوین می‌توان از پول خود محافظت کرد.

طریقه استفاده از بیت کوین چگونه است!

تا به این جای مقاله متوجه شدید که بیت کوین چیست و چرا باید به عنوان یک ارز در حال رشد و فراگیر شدن از آن استفاده کرد. حال زمان ان رسیده تا با دستورالعمل‌های گام به گام استفاده از بیت کوین آشنا شوید.

قبل از هر کاری برای استفاده از بیت کوین و ورود به دنیای ارز دیجیتال شما باید با نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین آشنا باشید و سپس اقدام به خرید بین کوین کنید و بتوانید ارزهای مجازی خود را در این کیف پول محافظت و ذخیره کنید.

در واقع روال کار به این صورت است که در مرحله اول باید کیف پول خود را ایجاد کنید و نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین خود را یاد بگیرید. در مرحله دوم اولین بیت کوین خود را دریافت می‌کنید و سپس بیت‌ کوین‌های خود را ایمن می‌کنید. در واقع شروع کار با بیت کوین روال نسبتا ساده‌ای دارد ولی آنچیزی که اهمیت دارد جزئیات مربوط به نگهداری و توصیه‌هایی در مورد طریقه استفاده از بیت کوین است که باید با آن آشنا باشید.

چطور کیف پول بیت کوین خود را دریافت کنیم!

شما برای استفاده از بیت کوین باید یک کیف پول مخصوص داشته باشید و نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین را هم به خوبی یاد بگیرید تا نگهداری از ارزهای شما از امنیت بالایی برخورد باشند. بهتر است بدانید که کیف پول‌های بیت کوین انواع متفاوتی دارند و معمولا میزان امنیت آنها نیز با هم متفاوت است. شما برای دسترسی به کیف پولتان یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی دارید که در واقع کلید عمومی شما آدرس ایمیل و کلید خصوصیان گذر واژه‌ای است که انتخاب می‌کنید بنابراین این موضوع اهمیت زیادی دارد که گذر واژه یا پسورد انتخابی شما حتما امنیت بالایی داشته باشد و از ان به درستی نیز محافظت شود.

کمترین هزینه برای خرید کیف پول بیت کوین این است که آن را به صورت آنلاین خریداری کنید و این کار را با باز کردن یک حساب کاربری در بیت کوین ایجاد کنید اما این موضوع را فراموش نکنید که اگر قرار است شما از بیت کوین به عنوان یک کار منظم استفاده کنید و می‌خواهید مبالغ زیادی از آن خریداری کنید، حتما باید یک کیف پول سخت افزاری خریداری کنید زیرا نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین به صورت سخت افزاری هم امن‌تر است و هم راحت‌تر.

اگر در ابتدای مسیر هستید و قرار نیست هزینه خیلی زیادی به بیت کوین اختصاص دهید، یک کیف پول نرم افزاری برای خود ایجاد کنید و حتما از گذرواژه خود یک نسخه پشتیبان نیز تیهیه کنید و آن را به صورت آفلاین نگه دارید. لازم نیست حتما به کیف پول هزینه های استفاده از بیت کوین سخت افزاری فکر کنید، زیرا کیف پول آنلاین و نرم افزاری هم امنیت بالایی دارد و می‌تواند به خوبی از بیت کوین شما محافظت کند.

چطور بیت کوین تهیه کنیم!

مهم‌ترین قسمت استفاده از بیت کوین همین آشنایی با نحوه استفاده از کیف پول بیت کوین بود که تا اینجای کار تا حدودی با آن آشنا شدید. در مورد خرید و طرز استفاده از بیت کوین نیز باید بدانید که از آنجایی که کشور ما در تحریم است دسترسی به سایت‌های اصلی امکان پذیر نیست و از طرفی با وارد کردن نام ایران در منوی کشورها امکان دسترسی به خرید و فروش و مبادلات به طور کلی برای ما غیر قابل دسترس می‌شود.

از طرف دیگر وب سایت‌های غیر مطمئن و خطرزا نیز در این زمینه به وفور ایجاد شده که قبل از هر چیزی برای ورود به دنیای بیت کوین باید مراقب این خطرات باشید و سامانه و یا افراد مطمئنی را برای خرید بیت کوین به عنوان واسطه برای خود پیدا کنید.

تا چند سال پیش که بیت کوین هنوز آنقدرها برای مردم و شرکت‌ها شناخته شده نبود و هر کسی با طرز استفاده از بیت کوین آشنا نبود، هر کسی می‌توانست در خانه خود و تنها با داشتن یک رایانه شخصی بیت کوین به دست آورد. اما امروزه با فراگیر شدن این ارز دیجیتالی و ورود سازمان‌های بزرگ به دنیای بیت کوین استخراج آن کاری سخت و مشکل شده است. علاوه بر خرید بیت کوین با ارزهای رایج دنیا می‌توانید از طریق دیگری نیز بیت کوین دریافت کنید.

برای این کار می‌توانید در کمپانی‌هایی که در ازای حقوق به شما بیت کوین می‌دهند مشغول به کار شوید و یا حتی می‌توانید یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنید و در ازای خدمات و محصولاتی که به مشتریان خود می‌دهید از آنها بجای پول، بیت کوین دریافت کنید. اما در این مسیر همیشه باید مراقب افراد سود جو و سو استفاده‌گر نیز باشید!

چطور می‌توانیم از بیت کوین خود استفاده کنیم!

طرز استفاده از بیت کوین امروزه در بسیاری از کشورها به روشنی مشخص است و روال واقعا ساده‌ای دارد. فروشگاه‌ها و مراکز زیادی در سراسر دنیا هستند که تنها از سما به جای خدمات و محصولاتی که ارائه می‌دهند، بیت کوین دریافت می‌کنند و بسیاری از معاملات و مبادلاتی که امروزه با کشور چین نیز انجام می‌شود از طریق همین بیت کوین‌ها صورت می‌گیرد. ممکن است شما فرد یا افرادی را در خارج از کشور داشته باشید و می‌توانید با انتقال بیت کوین خود برای آنها، از آنها بخواهید کالایی که لازم دارید را برایتان بخرند و یا حتی بیت کوین خود را به افرادی که به راحتی قادر به استفاده از آن هستند بفروشید. می‌توانید خودتان با افزایش تورم و قیمت بیت کوین آن را گران‌تر بفروشید و سود کنید و یا در مواقعی که ارزان‌تر شد بخرید و بعد که گران شد بفروشید. در واقع استفاده از بیت کوین راه‌های متفاوتی دارد که شما باید از میان آنها بهترین روش را با توجه به شرایط خودتان انتخاب کنید.

دقت کنید:

برای اینکه بهتر با طریقه استفاده از بیت کوین آشنا شوید و در واقع روال کار را بهتر یاد بگیرید، باید حداقل یک معامله بیت کوینی انجام دهید و برای یاد گیری نحوه ارسال و دریافت بیت کوین بهتر است قبل از هر اقدامی این کار را بین دو کیف پول بیت کوین خودتان انجام دهید و یا مثلا زمانی که یک بیت کوین خریدید آن را سریع به کیف پول خصوصی خودتان انتقال دهید و این کار را آنقدر انجام دهید تا به خوبی آن را یاد بگیرید. تا به امروز تقریبا بیش از تاکنون بیش از ۱۹ میلیون واحد بیت کوین استخراج شده و پیش بینی می‌شود برای استخراج همه بیت کوین‌ها این موضوع تا سال ۲۱۴۰ طول خواهد کشید و این یعنی احتمالا تا زمانی که نسل فعلی همه آدم‌ها زنده هستند، بیت کوین‌ها هم وجود خواهند داشت!

بیت کوین در گردشگری و توریسم جهانی

بیت کوین در گردشگری

بیت کوین! اتریوم! ارز دیجیتال! امکان ندارد که شما با این سه عبارت و واژه آشنا نشده باشید. این روزها وارد هر محفلی که شویم سخن از سود های کلان بازار ارزهای دیجیتال می شود و همه به دنبال خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری هستند. بازار رمز ارزها همانقدر که می تواند برای افراد پرسود باشد، به همان اندازه نیز خطرناک است.

اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارید اولین کاری که نیاز است انجام دهید، تحقیق و اتمام آموزش های لازم برای این حوزه است؛ اما ویژگی های خرید بیت کوین صرفا به سرمایه گذاری و خرید و فروش آن محدود نمی شود. در این مقاله قصد داریم تا شما را با یکی از ویژگی های فوق العاده بیت کوین با عنوان “بیت کوین در گردشگری” آشنا سازیم.

بیت کوین یک ارز دیجیتال قدرتمند برای توریسم جهانی

بیت کوین در گردشگری

فرض کنید یک سفر توریستی به ترکیه یا هر کشور دیگر اروپایی دارید. یکی از دوستان و اقوام شما پیشنهاد می کند که در ایران ریال خود را به دلار تبدیل کرده و با خود ببرید. اما حمل سرمایه به شکل فیزیکی خطرات خود را دارد. اینجاست که بیت کوین به یاری شما می رسد. شما می توانید با مقدار زیادی از سرمایه خود بیت کوین خریده و برای سفر خود آن را در کیف پول دیجیتالی‌تان ذخیره کنید.

حتی تصور اینکه با یک چمدان پر از پول سفر رفت هم خطرناک و ترسناک است چرا که در حین سفر ممکن است دارایی خود را به دلایل مختلفی از دست دهید. اما زمانی که برای مسافرت و گردش خارج از کشور خود از بیت کوین استفاده کنید، تنها چیزی که لازم دارید یک کیف پول یا ولت است که با استفاده از آن دارایی های خود را حفظ و نگه داری کنید.

این کیف پول دیجیتال در تلفن همراه شما نصب می شود و برای امنیت سرمایه خود بهتر است که اطلاعات کیف پول خود را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار ندهید. اینکه با یک چمدان پر از پول سفر کنید کجا و اینکه دارایی خود را همانند کارت اعتباری در کیف پول دیجیتالی خود نگه دارید کجا.

در ادامه شما را با برخی مزیت های بیت کوین در گردشگری آشنا می کنیم که برتری آن را نسبت به ارز های فیات و سنتی نشان می دهد.

 • آزادی در پرداخت
 • سرعت تراکنش بالا
 • کارمزد کم نسبت به صرافی ها و بانک ها
 • قابل نقد شدن در هر ساعت از شبانه روز

موارد بالا صرفا قسمت کوچکی از مزایای بیت کوین برای مسافرت بودند. شما در طی سفر خود می توانید که به راحتی خدماتی که می خواهید را با پرداخت بیت کوین دریافت کنید. با پیشرفت فناوری و آگاهی روز افزون مردم سراسر دنیا نسبت به ارزهای دیجیتال، علاقه آنها به ارز های دیجیتال و مخصوصا بیت کوین بیشتر و بیشتر می شود.

حال برای اینکه بتوانید بهترین صرافی ارز دیجیتال را بیابید، نیاز دارید تا صرافیهای معتبر با ویژگی ها و امکانات مختلف را بررسی کرده و از بین امکانات آنها هرآنچه که برای شما مطلوب تر است را یافته و سپس معامله با صرافی مدنظر خود را انجام دهید.

مسافرت با پرداخت بیت کوین

در حال حاضر بیش تر از 600 خط پرواز هوایی از ارز دیجیتال بیت کوین برای خرید بلیط هواپیما استفاده و پشتیبانی می کنند. این بدان معناست که شما می توانید به راحتی علاوه بر خرید بلیط خود در خارج از کشور بدون نیاز به مراجعه به فرودگاه و درخواست کارت بانکی، حتی هتل مد نظر خود را با بیت کوین رزرو نمایید.

در حال حاضر اکثر کشور ها از جمله کشور هایی مانند گرانادا، قبرس، یونان، گرجستان و باهاما همگی نسبت به گردشگرانی که مایل به پرداخت با ارز دیجیتال و بیت کوین هستند رفتار دوستانه ای دارند و از این عمل بسیار استقبال می کنند. باهاما یکی از اولین کشورهایی بود که ارز دیجیتال خود را به نام sand dollar عرضه کرد.

کشورهای استفاده کننده از بیت کوین در گردشگری

استفاده از بیت کوین در گردشگری یک روش جدید را به مسافران ارائه می دهد تا هزینه مسافرت های خود را به جای استفاده از کارت های اعتباری، با بیت کوین پرداخت نمایند. برای کسانی که تازه وارد عرصه رمز ارزها شده ‌اند، مسافرت با استفاده از ارزهای دیجیتال بسیار مفید خواهد بود، همچنین بهتر است این افراد از یک صرافی معتبر مانند صرافی رمزینکس برای خرید رمزارزهای مدنظر خود بهره بجویند تا اطمینان خاطر و همچنین قیمت های مطلوبی برای انجام معاملات داشته باشند.

خرید شرکت های تور و مسافرت بهتر است که تور هایی را با عنوان کریپتو ایجاد کنند و طی آن نحوه وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتالی را به مسافرین خود یاد داده و استفاده از این تکنولوژی در مسافرت را به جهان عرضه نمایند. این تورها می توانند همراه با لیدر تور که راهنمای تور نیز به شمار می آید، یک کارشناس ارز دیجیتال نیز به عنوان همراه با تور ارسال کنند تا گردشگران فرصت ملاقات با متخصصان بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشند و طی سفر علاوه بر مسافرت، بر دانش هزینه های استفاده از بیت کوین آنها نیز افزوده شود.

با تغییر بازار های دنیا، خرید بلیط برای سفر با بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال اجتناب ناپذیر است. به زودی شاهد مسافرت با ارزهای دیجیتال خواهیم بود. صنعت توریسم از بسیاری جهات قدیمی بوده و نیاز به آپدیت و بروزرسانی دارد. این می تواند همان استفاده از بیت کوین در گردشگری یا هر ارز دیجیتال دیگری باشد. استقبال گردشگری از ارز های دیجیتال می تواند باعث این بروزرسانی شود. جمعیت جوان و نوآور همیشه به دنبال تکنولوژی های جدید بوده اند که مسافرت با بیت کوین یکی از آنهاست.

بیت کوین چطور از ۱ دلار به بیش از ۴۰ هزار دلار رسید؟

ارز دیجیتال بیت کوین یک پول دیجیتالی و غیر فیزیکی است که تحت تاثیر وضعیت یا ثبات مالی هیچ کشوری قرار ندارد. بیت کوین (Bitcoin) با نماد اختصاصی BTC، اولین رمز ارز یا پول رمزنگاری شده در دنیا است که به صورت کاملاً دیجیتالی استفاده و توزیع می‌شود.

بیت کوین چطور از 1 دلار به بیش از 40 هزار دلار رسید؟

ارز دیجیتال بیت کوین یک پول دیجیتالی و غیر فیزیکی است که تحت تاثیر وضعیت یا ثبات مالی هیچ کشوری قرار ندارد. بیت کوین (Bitcoin) با نماد اختصاصی BTC، اولین رمز ارز یا پول رمزنگاری شده در دنیا است که به صورت کاملاً دیجیتالی استفاده و توزیع می‌شود. از سال ۲۰۰۸ تاکنون، ارزش بیت کوین با طی کردن مسیری پی فراز و نشیب، توانست به قله ۴۰ هزار دلار نیز برسد. در ابتدای کار، هر بیت کوین ارزشی کمتر از ۱ دلار داشت؛ اما با گذشت زمان و افزایش محبوبیت این ارز دیجیتال، قیمت پادشاه رمز ارزها توانست حتی از ۴۰ هزار دلار نیز فراتر رود. در ادامه این مطلب، به بررسی دلایل رشد سرسام‌آور قیمت بیت کوین می‌پردازیم.

ساختار غیر قابل جعل بیت کوین بدون مدیریت هیچ حکومت یا نظام اقتصادی، در سراسر جهان قابل استفاده است. از آن جایی که تمام تراکنش‌های بیت کوین در بلاک چین انجام می‌شوند، می‌توان گفت که معاملات این رمز ارز در لایه‌های امنیتی پیچیده‌ای انجام گرفته و غیر قابل جعل هستند.

منابع محدود الگوریتم این ارز دیجیتال، طوری طراحی شده که فقط مقدار مشخصی بیت‌کوین وجود داشته باشد. محدود بودن تعداد بیت کوین‌ها به افراد این امکان را می‌دهد تا پیش‌بینی بهتری از عرضه آن داشته باشند. توسعه‌دهندگان بیت کوین در پروتکل این ارز تعیین کردند که تنها ۲۱ میلیون از بیت کوین ایجاد خواهد شد که در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون واحد از آن به وجود آمده است. از سوی دیگر، نرخ انتشار بیت کوین تقریباً هر چهار سال به نصف کاهش می‌یابد که به این روند، هاوینگ (Halving) می‌گویند.

امنیت همان هزینه های استفاده از بیت کوین طور که می‌دانید، اطلاعات تراکنش‌های بیت کوین با استفاده از فناوری بلاک‌ چین نگهداری می‌شوند. تراکنش‌های بیت کوین شفاف بوده به طوری که هر تراکنشی که در شبکه انجام شده باشد، برای همه قابل مشاهده‌ است. این بدان معنا است که تراکنش‌ها قابل پیگیری هستند، اما تنها می‌توان آدرس‌ها را به همراه هزینه های استفاده از بیت کوین دریافتی و ارسالی‌هایشان مشاهده کرد و اطلاعات هویتی افراد محفوظ است.

بخش‌پذیری و انتقال آسان هر واحد از بیت کوین قابلیت تقسیم تا ۸ رقم اعشار را دارد. کوچکترین واحد آن، برابر با ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین بوده که با نام مستعار خالق این ارز، ساتوشی، نامیده می‌شود. در نتیجه، اگر ارزش بیت کوین با گذر زمان به رشد خود ادامه دهد، کاربران همچنان قادر خواهند بود در مبادلات روزانه شرکت کنند. از سوی دیگر، شبکه غیر متمرکز بیت کوین تراکنش‌ها را در شفافیت کامل و سرعت بالا صورت می‌دهد. در نتیجه، افراد می‌توانند بدون پرداخت مالیات یا هزینه اضافی، در کمترین زمان معاملات خود را انجام دهند.

محبوبیت روزافزون سیستم غیرمتمرکز بیت کوین سبب شده روز به روز بر محبوبیت این ارز دیجیتال افزوده شود تا جایی که اخیراً شرکت‌های بزرگی به خرید بیت کوین در مقیاس بزرگ روی آورده‌اند. در نتیجه، جریان ورود سرمایه‌گذاران سازمانی و نهادی برای خرید بیت کوین و تزریق بودجه، باعث شده همچنان تقاضا برای این رمز ارز بالا باشد.

نوسانات قیمت بیت کوین بحران‌ها و اتفاقاتی که در گوشه و کنار دنیا به وقوع می‌پیوندند، باعث ایجاد نوساناتی در قیمت بیت کوین می‌شوند. شاید این امر در نظر بسیاری، نقطه ضعف محسوب شود اما فراموش نکنید که بیت کوین از سال ۲۰۰۸ تاکنون از بحران‌های زیادی جان سالم به در برده و حتی موفق به طی کردن مسیری صعودی شده است. عملکرد خوب بیت کوین در زمان‌های بحرانی باعث شده که افراد بیشتری به سرمایه‌گذاری در این ارز روی بیاورند. در نتیجه، هر قدر افراد بیشتری از بیت کوین استفاده کنند، از میزان نوسانات قیمتی نیز کاسته خواهد شد.

چطور در ایران بیت کوین بخریم؟ بیت کوین به عنوان بزرگترین رمز ارز جهان، به تازگی توجه ایرانیان بسیاری را جلب کرده است. راحت‌ترین راه برای کسب بیت کوین، خرید این رمز ارز از طریق صرافی‌ها است. با توجه به تحریم‌های اعمال شده از سوی صرافی‌های خارجی، بهترین گزینه برای علاقه‌مندان ایرانی، ثبت‌نام در سایت‌های مطمئن داخلی است که در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، آن‌ها را در امر نگهداری از دارایی‌هایشان یاری می‌دهند.

یکی از سایت‌های داخلی که می‌توانید در آن، به خرید و فروش بیت کوین بپردازید، اکسکوینو است. اکسکوینو یک شرکت ثبت شده دانش بنیان بوده و تا امروز، گام‌های بزرگی در جهت تامین امنیت دارایی سرمایه‌گذاران ایرانی در حوزه رمز ارزها برداشته است. این سامانه، کیف پول‌های امن و اختصاصی هر ارز را با رابط کاربری آسان در اختیار کاربران قرار می‌دهد. دارندگان این کیف پول‌ها به راحتی می‌توانند رمز ارز مورد نظر خود را به بیت کوین و سایر ارزها تبدیل کرده و از معاملات خود سود کسب کنند.

 • رشد سرمایه‌گذاری جسورانه روی بلاک‎چین‎ها
 • تصمیم ۱۶ میلیاردی ترامپ و زیان کشاورزان!
 • پروژکتور خانگی شیائومی معرفی شد
 • تلگرام به‌دنبال دور دوم عرضه ارز دیجیتال
 • ادامه روند دلار زدایی روسیه

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

حدود ۹۰ درصد کل بیت کوین های موجود تاکنون استخراج شده است!

حدود ۹۰ درصد کل بیت کوین های موجود تاکنون استخراج شده است!

انتظار می رود آخرین بیت کوین در سال ۲۱۴۰ استخراج شود.

به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، تنها حدود ۱۰ درصد از کل ۲۱ میلیون بیت کوین قابل استخراج در جهان کماکان باقی مانده و حالا این سوال بیش از هر زمان دیگری ذهن فعالان بازار را مشغول کرده است که پس از پایان استخراج تمام بیت کوین های جهان، چه سرنوشتی در انتظار این رمزارز و سایر رمزارزها خواهد بود. برخلاف پول های فعلی که توسط بانک های مرکزی چاپ می شوند، خالق بیت کوین- ساتوشی ناکاموتو- تصمیم گرفته است استخراج این رمزارز را به ۲۱ میلیون واحد محدود کند و تاکنون ۱۸.۷ میلیون واحد بیت کوین استخراج شده است.

با توجه به افزایش ضریب استخراج بیت کوین همزمان با محدود شدن تعداد موجود، انتظار می رود آخرین بیت کوین جهان در سال ۲۱۴۰ استخراج شود اما هنوز مشخص نیست که تا آن سال بیت کوین کماکان قابل استفاده باشد یا خیر. تحلیلگران زیادی معتقدند اکوسیستم بیت کوین باید تغییر کند تا این ارز بتواند به حیات خود ادامه دهد. به عقیده گروهی از تحلیلگران، این امکان دور از ذهن نیست که استخراج کنندگان بزرگ بیت کوین با هم برای کسب سود بیشتر یک کارتل مخفی تشکیل دهند تا قیمت ها را تحت کنترل خود داشته باشند.

با توجه به ارزش بالای بیت کوین و احتمال افزایش بیشتر آن، گروهی از فعالان بازار معتقدند که بیت کوین به تدریج به یک وسیله حفظ ارزش تبدیل خواهد شد و بیشتر تراکنش های آن در آینده در اختیار موسسات بزرگ خواهد بود. تغییر پروتکل استخراج بیت کوین به دلیل نیاز به موافقت اکثریت و همچنین مخالفت احتمالی دارندگان با افزایش میزان بیت کوین های قابل استخراج، محقق نخواهد شد چرا که افزایش عرضه بیت کوین به ضرر دارندگان بزرگ خواهد بود.

کاهش تعداد بیتکوین های قابل استخراج رشد قیمت بیت کوین در ماه های اخیر، سرمایه گذاران زیادی را به بازار جذب کرده اما نداشتن یک پشتوانه و یا تاییدیه رسمی توسط بانک های مرکزی، کماکان بزرگ ترین ریسک قیمتی این رمزارز و سایر ارزهای دیجیتالی باقی مانده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.