چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟


بنچمارک داخلی یک روش معمول برای بهبود و بهینه‌سازی فرآیند‌ها و روال‌های داخل سازمان است.

بهینه کاوی BENCHMARKING

سازمان ها در قرن بیست و یکم با توجه به چالش جهانی شدن با خطرات گوناگونی در حیطه کسب و کار خود رو به رو می باشند، به طوریکه حتی موفق ترین سازمان ها نیز در حاشیه امن قرار ندارند.

سازمان ها مایل نیستند که در راه چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ تاریکی که انتهای آن مشخص نیست قدم بردارند و یا چرخ را دوباره اختراع کنند، به این منظور به دنبال استفاده از تجربیات موفق سازمان های پیشرو و آموختن درس از شکست های خود و آنها می باشند.

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) ابزاری فوق العلاده برای ارزیابی موفقیت سازمان ها، تعیین اهداف، تعریف پروژه های بهبود و برنامه های اجرایی می باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مفتخر است با اجرای چندین پروژه موفق مشاوره در زمینه بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) در سازمان های بزرگی مانند شرکت آلومینای ایران، کارخانه شمش آلومینیوم شرکت های مجموعه IMDRO ،جهاد نصر، شهرداری بیجار و …. توانسته گامی مثبت در زمینه بهبود در آن شرکت ها بردارد.

بطور کلی می توان گفت:

بنچ مارکینگ روشی نظامند برای بررسی و مقایسه است.

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) یک روش خوب برای تحول است.

BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) باعث آموختن شرکت از دیگران می گردد.

بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ روشی برای خلاقیت سازمانی است.

بنچ مارکینگ ابزاری برای بهبود مداوم است.

انجام بنچ مارکینگ باعث امکان ایجاد استاندارد برای شرکت و فرآیندهای آن می شود.

بهینه کاوی BENCHMARKING چیست؟

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) فرآیندی است ساخت یافته و مستمر برای الگوبرداری، ترازیابی و یا محک زنی با هدف شناسایی تجارب و دستاوردهای موفق کسب و کار جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

در بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) به این پرسش های مهم پاسخ داده می شود که وضعیت سازمان من چگونه است؟ آیا وضعیت سازمان من در حد قابل قبولی قرار دارد نقاط قوت و ضعف سازمان من چیست؟ من تا چه حد امکان بهبود دارم؟ فرصت ها و تهدیدهایی که سازمان من با آنها روبرو است کدام است؟

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره بنچ مارکینگ ( بهینه کاوی ) به شرکت ها و سازمان ها می باشد.

مزایای بهینه کاوی BENCHMARKING چیست؟

بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) برای شرکت ها بسیار سودمند می باشد که مهمترین آن عبارتند از :

 • بهینه کاوی BENCHMARKING اقدام بهایجاد یک استاندارد برای مقایسه عملکرد سازمان در زمان های مختلف می کند.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث پیشگیری از انجام دوباره کاری و آزمودن روش های نا موفق بیهوده (اختراع مجدد) می گردد.
 • از بین بردن اینرسی و مقاومت ها و ایجاد احساس ضرورت با قابل مشاهده شدن شکاف ها با اجرای بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ).
 • هدایت سازمان به خارج از چارچوبهای منجمد، با مشاهده راههای بهبود در سایر سازمان ها، صنایع و فن آوری ها. با اجرای بهینه کاوی BENCHMARKING
 • بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) باعث مجبور ساختن سازمان ها به آزمودن و بازنگری فرآیندهای کنونی، که معمولا منجر به بهبود خواهد شد.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث خارج شدن از روزمرگی و داشتن نگرش بلند مدت به امور می شود.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING سبب افزایش آگاهی نسبت به هزینه ها و عملکرد خود با سایر رقبا.
 • تسهیل توسعه استراتژی های موفق با در اختیار قرار دادن روش هایی منطقی و آزمون شده.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث کمک به فهم و توسعه نگرش منتقدانه نسبت به فرآیندهای کسب و کار خود می شود.
 • ارتقاء فرآیند یادگیری سازمانی و تسهیل تغییر و بهبود با اجرای بهینه کاوی BENCHMARKING.
 • یافتن زمینه های بهبود و راه های جدید انجام کارها از خارج از سازمان خود.
 • ارائه مرجعی برای اندازه گیری عملکرد سازمان با انجام بنچمارکینگ .
 • انجام بنچ مارکینگ باعث ایجاد شناخت بهتر نسبت به محیط کسب و کار می شود.
 • ایجاد احساس ضرورت بهبود و تغییر نیاز به بهبود به طور یکپارچه و مداوم با اجرای بنچ مارکینگ.

متدولوژی های بهینه کاوی BENCHMARKING

برای این منظور سازمان نیاز به معیاری برای مقایسه دارد که با توجه به این موضوع شرکت ها از روش های مختلفی برای بهینه کاوی استفاده می کنند. مهمترین آن عبارتند از:

مقایسه یا بنچ مارک با بهترین های کنسرسیوم (بهینه کاوی داخلی) (CONSORTIUM BENCHMARKING)
این روش عمدتاً در شرکتهای بزرگ و وسیع بویژه شرکت هایی که فعالیت های مشابه ای را محل های مختلف انجام می دهند استفاده می شود برای مثال شرکت بهنوش خطوط تولیدی را در تهران، شیروان؛ خرمشهر، گچساران، آبعلی دارد در این شرایط واحدهای مختلف نسبت به یکدیگر ارزیابی و مقایسه می شوند. اگر یک واحد دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر واحدها باشد ، عملیات و تجربیات آن واحد بطور داخلی برای اصلاح و بهبود واحدهای دیگر می توانند انتقال یابند.

مقایسه یا بنچ مارک با طرف های برون سازمانی یا بهینه کاوی رقابتی (Competitive Benchmarking)

مقایسه و بنچ مارک BENCHMARKING با طرف های بیرون سازمان نیز متدولوژی های مختلفی دارد

هزینه انجام بهینه کاوی BENCHMARKING چقدر است؟

هزینه انجام بنچ مارکینگ Benchmarking با توجه به اهداف بنچ مارکینگ، شرح خدمات بنچ مارکینگ و دامنه فعالیت بنچ مارکینگ مانند فرآیند های تولیدی، اداری، فروش، برنامه ریزی، مدیریتی، پرسنلی و غیره متفاوت می باشد.

و برای تعیین هزینه انجام بنچ مارکینگ Benchmarking یا بهینه کاوی لازم است که دامنه بهینه کاوی مشخص شود اما به طور کلی هزینه اجرای یک پروژه بهینه کاوی برای یک شرکت با 50 نفر پرسنل و 3 محصول از حدود 70 میلیون تومان بسته به شرح خدمات اهداف ، اقدامات و تعداد فرآیند و فعالیت برای بهینه کاوی شروع می شود.

هزینه های انجام بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) شامل:

هزینه مشاور برای بنچ مارکینگ BENCHMARKING

هزینه های اجرایی بنچ مارکینگ BENCHMARKING شامل:

هزینه خرید اطلاعات در مورد شرکت های الگو برای بنچ مارک

هزینه اعزام افراد برای بازدید از شرکت های الگوی بنچ مارکینگ

هزینه های تهیه گزارش بنچ مارکینگ BENCHMARKING

و بسته به نوع و متدولوژی بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) هزینه انجام آزمایش ها و غیره می باشد.

برای گرفتن شرح خدمات بهینه کاوی BENCHMARKING و چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ انجام بنچ مارکینگ با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تماس بگیرید.

شرکت مشاور بهینه کاوی BENCHMARKING ، روش انجام بهینه کاوی بنچ مارکینگ BENCHMARKING ، روش های انجام بنچ مارکینگ، شرح خدمات مشاوره بنچ مارکینگ ، چطور بنچ مارک انجام دهیم ، شرکت دارای رتبه برای بنچ مارکینگ ، بنچ مارک یا الگو برداری چیست؟ مقاله در مورد بنچ مارکینگ ، چگونه می توان الگو برداری بنچ مارک کرد ؟ هزینه بنچ مارکینگ BENCHMARKING چقدر است ؟ بنچ مارکینگ BENCHMARKING چه مدت طول می کشد شرکت اجرا کننده ( مجری ) بنچ مارکینگ، انجام بنچ مارکینگ برای شرکت های مجموعه ایمیدرو ، شرکت های موفق در مورد بنچ مارکینگ، تاریخچه بنچ مارکینگ ، بنچ مارکینگ در ایران ، استانداردهای بنچ مارکینگ و بهینه کاوی ، بنچ مارکینگ در صنایع معدنی ، مثال از بنچ مارکینگ، بنچ مارک در کارخانه های تولیدی ، بنچ مارک در نرم افزار شرکت مشاور برای بنچ مارکینگ ، ارایه خدمات آموزشی بنچ مارکینگ، پرسشنامه بنچ مارکینگ، بنچ مارکینگ PDF

چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟

سلام مال من snapdragon 450 هستش بعدش نوشته (64bit(32bit دلیلش چیه چرا از ۶۴ بیت دیوایس این گوشی ساپورت نمیکنه ؟؟
.
.
اینه منظورم (64bit(32bit mode زده!چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟

سلام
پردازنده دستگاه شما 32 بیتی است

من نموداری ندیدم فقط انیمیشن نشون داد چطوری باید نتیجه رو با گوشی مشابه مقایسه کنم؟

سلام اقا مجتبی.خداقوت.من هر دو فایل رو نصب کردم کنار هم اما وقتی میخوام تست سه بعدی رو انجام بدم میگه باید 3d benchmark رو نصب کنی و هدایتم میکنه به گوگل پلی که هیچی بالا نمیاره.چرا این نسخه که از اینجا نصب کردم شناسایی نمیشه به نظر؟!🤔

سلام
خوب 3d benchmark رو گذاشتم دیگه نسخه دیگه ای وجود نداره.

سلام اون فایل دوم که 700 مگه چی هست. باید چکار کنم.

سلام
اون 700 مگابایتی رو باید کنار نسخه اصلی نصب کنید.

سلام مجدد. اون نسخه رو هم نصب کردم بعد وقتی میرم داخل برنامه میزنم اینستال و تست میگه که باید نسخه 3D رو دانلود کنی. با اینکه من اون نسخه رو روی گوشیم نصب دارم. چکار کنم؟

سلام اون برای گرفتن بنچمارک اصلی هست بدون اون نمیتونید بنچمارک رو انجام بدید

میدونم. میگم من داخل گوشیم اون برنامه 3D نصب کردم برای چی برنامه میگه دوباره باید دانلود کنی؟

احتمالاً یه نسخه مخصوص از اون 3D رو لازم داره چون اون 3D هم یه نسخه 700 مگابایتی داره که باید نصبش کنید.

تو باید نسخه lite رو نصب کنی برای همین میگه دوباره دان کن

برترین بازی ها و برنامه ها

 • بازی های برتر
 • برنامه های برتر

online

Sniper Fury

online

Empires & Puzzles

Turboprop Flight Simulator 3D

Twitch

Mimo: Learn coding

Omnia Music Player

محبوترین سازنده های بازی های اندروید

بازی های Electroinic Arts

الکترونیک آرتز Electroinic Arts

بازی های Gameloft

بازی های Nekki

بازی های Supercell

تبلیغات در فارسروید

ریپورتاژ با ریپورتاژ ، اپلیکیشن خود را به دنیا معرفی کنید

راهنمای قالب جدید فارسروید

راهنمای قالب

برای راحتی شما امکاناتی در قالب نسخه جدید قرار دادیم . با گذاشتن وقت همه موارد مشخص خواهند بود اگر سوالی داشتید از طریق صفحه تماس با ما ارسال کنید .

نرم افزار ها

فارسروید با آرشیوی قدرتمند شامل 16.000+ اپلیکیشن و 10 سال فعالیت عاشقانه با افتخار در میان برترین و بروزترین رسانه های اینترنتی فارسی زبان قرار گرفته است. در این سال ها تلاش کرده ایم تا همچون یکی از اعضای خانواده ی شما در کنارتان باشیم. صد البته که در این مسیر تا حد زیادی موفق بوده ایم به گونه ای که هم اکنون پربازدیدترین، قابل اعتمادترین و بروزترین رسانه اندروید کشور هستیم. همانگونه که گفته شد، به روز بودن یکی از اهداف ویژه فارسروید است و تلاش کرده ایم تا با ایده های خاص همواره جلوتر از سایر رقبا باشیم و خرسندیم که در اکثر زمینه های رقابت پیشرو بوده ایم. در نهایت باید گفت نتیجه سال ها تلاش پرفراز و نشیب برای مخاطبین مان اعتبار این روزهای فارسروید است که آن را مدیون شما همراهان همیشگی مان هستیم!

چگونه قدرت و عملکرد کارت‌ گرافیک خود را بررسی کنیم

هنگامی که اسم بنچمارک و بررسی میزان عملکرد کارت گرافیک در شرایط مختلف به گوش می‌رسد، ذهن بسیاری از طرفداران پلتفرم رایانه‌های شخصی به سمت یک فرآیند پیچیده و تخصصی می‌رود که انجام آن کار هر کسی نیست.

شاید در بعضی موارد این قضیه صحت داشته باشد، اما در بسیاری از شرایط این کار به آن سختی که فکر می‌کنید نیست. حتی اگر به فرایند اورکلاک کردن علاقه ندارید، محک زدن قدرت کارت گرافیک می‌تواند به اطمینان شما از میزان عملکرد GPU رایانه‌تان کمک کند.

مطمئناً، محک زدن کارت گرافیک شما ممکن است به سختی علم موشکی به نظر برسد، اما آنقدرها هم که فکر می‌کنید دشوار نیست. اگر مدتی است که قصد بررسی عملکرد کارت گرافیک خود را دارید اما آن را سخت و ناممکن می‌بینید، ترس‌ها را کنار بگذارید و آستین ها را بالا بزنید، زیرا قصد داریم تا در این مقاله به شما نشان دهیم که چقدر ساده، لذت بخش و مهم است که بنچمارک‌های مربوط به پردازنده گرافیکی خود را تعیین کنید. اصلا قرار نیست که این توضیحات تنها مربوط به اورکلاک کردن باشد! ما بنچمارک‌های مربوط به ثبات و عملکرد سیستم را نیز پوشش خواهیم داد.

اصلا چرا باید کارت گرافیک خود را بررسی کنید؟

ابتدا، سعی کردیم تا علت بررسی کردن عملکرد کارت گرافیک را توضیح دهیم. حتی اگر هیچ علاقه‌ای ندارید تا کارت گرافیک خود را در صدر جدول‌های مربوط به اورکلاک رقابتی قرار دهید، باز هم دلایل زیادی برای این کار وجود دارد:

- اولین دلیل مهم و در واقع اصلی‌ترین دلیل این است که با بررسی قدرت پردازشی کارت گرافیک و سپس بررسی آن با نتایج درج شده در سایت‌های مطرح متوجه خواهید شد که آیا سخت افزار شما همانطور که باید عمل می‌کند یا خیر.

- برای بررسی این مورد که بتوانید عملکرد رایانه شخصی فعلی خود را با ارتقاء سخت افزاری آینده مقایسه کنید. در واقع پس از بررسی دقیق به این نکته که با خرید کارت گرافیک جدید چقدر کارایی بیشتری نسبت به گذشته خواهید داشت می‌رسید. نکته‌ای که با توجه به قیمت بالای سخت افزار در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد.

- نکته آخر اما انجام بنچمارک کارت گرافیک برای بررسی ثبات و سایر عوامل حیاتی مانند حرارت اعمال شده به GPU ، میزان کلاک پردازشی و . است.

ابتدا پایداری و دمای سخت افزار خود را کاملا بررسی و تست کنید

اکنون که می‌دانید چرا باید کارت گرافیک خود را محک بزنید و بنچمارک آن را مشخص کنید، وقت آن است که به بررسی چگونگی انجام آن بپردازید. بیایید با ثبات سیستم و عوامل حیاتی شروع کنیم. گرچه که این اتفاق به ندرت پیش می‌آید، اما گاهی اوقات یک کارت گرافیک می‌تواند از خود کارخانه و به دلیل مشکلات احتمالی پیش آمده در روند ساخت معیوب باشد.

این قضیه می‌تواند به معنای یک کارت گرافیک به اصطلاح مرده باشد، اما در بسیاری از موارد شما به آنچه که اصطلاحا آن را " Artifacts " می‌نامند می‌رسید. این موارد عمدتا شامل نقص در تصویر، سوسو زدن یا حتی رنگ‌های اشباع شده هستند که قطعا تجربه کاربر را خدشه‌دار می‌کنند.

اولین برنامه‌ای که قرار است برای شروع فرایند بررسی پایداری سیستم از آن استفاده کنیم، نرم افزار Unigine Heaven 4.0 است. خوشبختانه این نرم افزار برای استفاده شخصی رایگان است و یک حلقه از محیط گرافیکی که کارت گرافیک سیستم را درگیر می‌کند اجرا می‌کند.

اولین کار مورد نظر در اینجا این است که مطمئن شوید کارت گرافیک شما می‌تواند بدون خاموش شدن و یا نمایش هیچ گونه اشکال گرافیکی عجیب و غریب بر روی صفحه نمایش کار کند؛ بنابراین باید اجازه دهید تا به مدت حداقل 30 دقیقه نرم افزار Heaven را اجرا کند تا GPU بتواند به درجه حرارت مورد نظر برسد و تا آنجایی که ممکن است قدرت کارت گرافیک را بررسی کند.

اگر بررسی کردید و همه چیز خوب به نظر رسید، شما باید مراقب موارد حیاتی نیز باشید، این موارد در گوشه سمت راست و بالا به همراه اطلاعات GPU شما نمایش داده می‌شوند.

اولین نکته مهم در موارد حیاتی دما است، که می‌تواند مشکلات احتمالی مختلف در مورد سخت افزار و جریان هوای سیستم شما را نشان دهد. اگر پردازنده گرافیکی شما به سرعت به حداکثر دمای ممکن برسد، می‌تواند نشان دهنده یک مشکل نادر (اما امکان‌پذیر) در خمیر حرارتی آن یا (به احتمال زیاد) محدود شدن جریان هوا در فرایند خنک سازی سیستم باشد، خصوصا اگر فضای کافی برای فن‌ها برای دریافت هوای خنک وجود نداشته باشد.

یک مثال خوب از موارد ذکر شده در مورد دما مربوط به دمای حافظه GDDR6X در کارت گرافیک محبوب و پرچمدار شرکت انویدیا یعنی GeForce RTX 3090 Founders Edition Nvidia است.

هرگز نمی‌توانید بدون گرفتن یک تست سنگین ( که به تست استرس معروف است) GPU متوجه شوید که دمای ‌‌حافظه نیز می‌تواند به حد دمای VRAM بسیار نزدیک شود و در عمل، عملکرد رایانه‌ی شخصی یا لپتاپ شما را تحت تاثیر قرار دهد. (برخی از افراد توانسته‌اند با موفقیت پدهای حرارتی خود را به روز کرده و متوجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه شده‌اند.)

چگونه می‌توانید دمای معمولی کارت گرافیک خود را در هنگام عملکرد معمولی بدانید؟ باید بدانید که این مورد بسته به مدل کارت گرافیک متفاوت است ( برای بررسی بیشتر این قضیه نام GPU خود را در گوگل جستجو کنید) اما خنک کننده‌های اصلی اغلب می‌توانند تا 84 درجه سانتی‌گراد دمای سیستم شما را کاهش دهند.

این در حالی است که برخی از کارت گرافیک ‌ های بزرگتر با سیستم‌های حرارتی پیشرفته و فن‌های متعدد، مانند سری فوق‌العاده FTW3 از شرکت EVGA ، می‌توانند از دمای ذکر شده نیز کمتر بوده و در حدود دمایی 60 و 70 درجه باشند. اگر کارت گرافیک شما در دمایی بالاتر از 80 درجه باشد و فن‌های سیستم شما به شدت بچرخند، این نشانه‌ی خطر برای کارت گرافیک و تمام اجزای سیستم شما است. این موضوع اغلب گردش هوای ضعیف بین قطعات را نشان می‌دهد.

برای رفع این مشکل تعدادی فن به سیستم خود اضافه کنید یا برخی از پنل‌های کیس را باز کنید و دما باید بهبود یابد. این یک مزیت مستقیم از دانش بدست آمده در هنگام معیار‌سنجی و آزمایش GPU شما است.

همچنین می‌توانید کلاک هسته و کلاک حافظه GPU خود را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که در نزدیکی مشخصات مورد نظر (که از اینترنت پیدا کرده‌اید) کار می‌کند. یک راه ساده‌تر این است که گزینه اجرای بنچمارک را در Unigine Heaven کلیک کنید، و سپس می‌توانید امتیاز بدست آمده از سخت افزار خود را با دیگران به صورت آنلاین مقایسه کرده و مطمئن شوید که کارت گرافیک شما درست کار می‌کند یا خیر.

چگونه GPU خود را برای سنجش عملکرد پایه محک بزنید

پس از آزمایش پایداری و حرارتی سیستم خود، می‌توانید با آزمایش عملکرد، سطح بنچمارک خود را تا بالاترین درجه ممکن دریافت کنید. در اینجا ما از مجموعه‌ای از بنچمارک‌های محبوب 3Dmark استفاده چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ می‌کنیم که شامل برخی از حالت‌های رایگان است.

بنچمارک Time Spy (که عملکرد گرافیکی DirectX 12 را آزمایش می‌کند) و Port Royal (عملکرد بخش مربوط به رهگیری پرتو) برخی از بنچمارک‌های پرکاربرد هستند. 3DMark حتی دارای یک بخش مشهور آنلاین است که در آن می‌توانید امتیازات بدست آمده از سخت افزار خود را با دیگران مقایسه کنید!

به چه اعدادی باید توجه داشته باشید؟ ساده است. یک نمره کلی وجود دارد و سپس اگر از بنچمارک Time Spy استفاده می‌کنید، امتیازات جداگانه‌ای را برای CPU و GPU جدا کنید. بنچمارک Port Royal فقط دارای نمرات GPU و نمره کل است.

اگر در کامپیوتر خود تغییراتی ایجاد کنید و بخواهید تاثیر این تغییرات را در عملکرد کلی بدانید، نمرات مربوط به هر جز از سیستم شما تصور بهتری از تأثیر آن بر روی نمره کل می‌دهد. (این امر به ویژه اگر به دنبال اورکلاک هستید مفید است.)

بنچمارک 3DMark همچنین می‌تواند عملکرد تقریبی نرخ فریم را که در یک بازی و وضوح تصویر انتخابی به دست می‌آورید به شما نشان دهد، که اطلاعات بسیار مفیدی برای سنجش عملکرد سیستم شما و مقایسه آن با پیشرفت ‌ های جدیدی است که احتمالا بخواهید برای سیستم خود صورت دهید.

اگر در حال انجام اورکلاک هستید، اجرای 3DMark همچنین می‌تواند ناپایداری‌های صورت گرفته در سیستم شما به خاطر آن اورکلاک را مانند یک خرابی نشان دهد، بنابراین می‌توانید اعداد مربوطه را مجددا تنظیم کرده و دوباره امتحان کنید.

چگونه می‌توان GPU را در بازی‌ها محک زد

یکی دیگر از روش‌های بسیار سرگرم کننده و تاثیرگذار برای محک زدن GPU استفاده از بنچمارک‌های خودکار تعبیه شده در بسیاری از بازی‌ها است.

یکی از مثال‌های بارز در این زمینه عنوان Shadow of the Tomb Raider است. این عنوان مورد علاقه من است زیرا شما به راحتی می‌توانید فریم‌هایی را که در هر ثانیه از بازی دریافت می‌کنید در لحظه مشاهده کنید، و وجود این ویژگی به خوبی نشان می‌دهد که عملکرد کلی و جزئی بازی بر روی سیستم شما به چه شکلی است.

به عنوان یک ویژگی مثبت موجود در این چنین بنچمارک‌ها، اگر کارت گرافیک یا سایر سخت‌افزارهای رایانه خود را ارتقا دهید، می‌توانید بنچمارک را دوباره اجرا کنید و پس از آن دقیقاً متوجه خواهید شد که عملکرد کلی بازی چه تغییری کرده است و آیا به آن عملکرد مطلوب رسیده‌اید یا خیر.

حال که به انتهای مقاله رسیده‌ایم، شما همه چیز را در مورد بنچمارک کارت گرافیک یا سایر اجزای سیستم خود می‌دانید. نرم افزار مربوطه را نصب کنید، بنچمارک مورد نظر را اجرا کنید و به بررسی دقیق عملکرد اجزای سیستم خود بپردازید. شاید در ابتدا کمی سخت و وقت‌گیر به نظر برسد، اما پس از گذشت مدتی اندک خود را غرق شده در انواع بنچمارک‌ها و در حال مقایسه امتیاز به دست آمده با سایر سخت ‌افزار‌های هم‌رده خواهید یافت!

برچسب: تحقیقات بازاریابی

بنچ مارک(Benchmark)، یا معادل فارسی آن “معیار”، یا “محک”، به مفهوم نقطه ای مرجع برای اندازه گیری است. به زبان ساده تر بنچ مارک، یک معیار مشخص شده است که نتایج تحقیقاتی که در محدوده جغرافیایی(یا یک بازار)، مورد تحقیق بدست آمده، با آن مقایسه می شود. به عنوان مثال، ممکن است یک معیار با سایر بازارها، سلیر رقبا و شرکت ها یا سایر مناطق جغرافیایی مقاسیه شود.

بنچ مارک یک نمونه “شاهد”، یا مشخص شده است که همه چیز با آن سنجیده می شود. بنچ مارک را می‌توان برای تمام فرایندها، رویکردها، عملکردها، خدمات یا محصولات اعمال کرد.

این فرایند در درجه اول بر معیارهایی مانند کیفیت، زمان، هزینه، اثربخشی و رضایت مشتریان تمرکز می‌کند تا تشخیص دهد که تفاوتهای موجود با نمونه مشخص شده تا چه حد انحراف دارد. بنچ مارک می‌تواند معیار مفیدی برای کسب‌وکارهایی باشد که نمونه های موفقی در بازار برای مقایسه دارند.

بنچ مارک همیشه با یک نمونه فیزیکی موجود مقایسه نمیشود بلکه ممکن است یک فرضیه یا نمونه ایده آل نیز به عنوان “معیار” یا “محک” در نظر گرفته شود.

بنچ مارکینگ چیست؟

بنچ مارکینگ(Benchmarking)، یا “محک زنی”، تکنیک یا فرآیندی است که به وسیله آن یک سازمان به بررسی سایر سازمان ها می پردازد تا مشخص کند چگونه آنها به سطح معینی از عملکرد دست می یابند، سپس سعی می کند به آن سطوح برسد یا از آن فراتر رود تا عملکرد خود را بهبود بخشد.

فایده بنچ مارکینگ چیست؟

بنچ مارک ابزاری سریع برای نیل به موفقیت نیست. بنچ مارک این فرایندی مداوم است که می‌تواند به طور مستمر جهت شناسایی مشکلات عملکرد احتمالی استفاده شود. بنچ مارک نگاه مستمر به یک نمونه جهت بررسی چگونگی دستیابی رقبا یا سایرین به سطح بالایی از عملکرد و فرایندهایی است که برای حفظ موفقیت استفاده می‌کنند.

کارایی و اثربخشی

بنچ مارک جهت تنظیم و بهبود کارایی و اثربخشی کسب‌وکار، بسیار مفید است. با مقایسه با نمونه های موفق و برتر، می توان نگاهی دقیق به عملکرد کسب‌وکار داشت. اینگونه می‎توان برنامه بازاریابی، تاکتیک‌های تبلیغاتی و فروش را مورد بررسی دائمی قرار داد.

مقایسه با رقبا

یکی از رایج‌ترین دلایلی استفاده از بنچ مارک مقایسه با رقبا است. در هر بازاری، تعدادی رقبا و فعالان موفق و ناموفق وجود دارد. مقایسه دائم با رقبا، سبب خواهد شد تا همواره عیوب کار شناسایی شده و نقاط قوت و ضعف در مقابل رقبا مشخص شده و بهبود یابند.

با صرف زمان برای درک بهتر سایر مشاغل و نحوه عملکرد آنها، می‌توان کمبودها و توانایی هایی که نسبت به رقبا وجود دارد مورد بررسی قرار داد. دانستن دقیق عملکرد رقبا، این فرصت را خواهد داد که با دید باز بتوان از آنها پیشی گرفته و کسب‌وکار را پیش برد.

بنچ مارکینگ، اطلاعات و ابزارهایی را مشخص خواهد نمود که هر سازمانی برای کارآمدتر و مؤثرتر شدن در تمام زمینه‌ها، به آنها نیاز دارد. عمدتاً کسب و کارهایی که در بخش خدمات فعال هستند، بیشتر به این امر نیاز دارند.

ردیابی مسیر دستیابی به اهداف

بنچ مارکینگ، راه‌هایی را که یک سازمان برای اندازه‌گیری پیشرفت نیاز دارد را مشخص خواهد نمود. بنچ مارک صرفاً یک رتبه‌بندی نیست، بلکه نشان‌دهنده شکاف عملکردی است که بسیاری از مشاغل با آن مواجه هستند.

بنچ مارک درون سازمانی

محک‌زدن صرفا برای اهداف بازاریابی برون سازمانی نیست و برای مشتریان درون سازمانی(کارکنان)، نیز کاربر دارد. با گذشت زمان، کارمندان می‌توانند در موقعیت‌های خود بیش از حد راحت شوند که می‌تواند منجر به رکود شود.

بدون افزایش انگیزه، عملکرد آنها به‌تدریج کاهش خواهد یافت زیرا کارکنان خسته می‌شوند یا در نقش‌ها به چالش بر می خورند. بنچ مارکینگ می‌تواند به‌عنوان یک منبع انگیزه عمل کند. سنجش با نمونه های موفق کارکنان درون سازمان و ارائه انگیزه به سایرین برای رسیدن به این کارکنان، با بنچ مارکینگ درون سازمانی میسر خواهد شد.

انواع بنچ مارکینگ

یکی از انواع بنچ مارکینگ؛ “ارزیابی فرایندها”، است. این نوع بنچ مارکینگ کمک می‌کند تا درک بهتری از مقایسه فرایندهای یک سازمان با سایر فرایندهای موجود در صنعت بوجود آید. بررسی سایر شرکتها شرکت‌ها، می‌توانید فرایندها را بهبود بخشیده و آنها را کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.

نوع دیگری از بنچ مارکینگ، “بنچ مارک استراتژیک”، است. این نوع محک‌زنی، مشابه محک‌زدن فرایندی است و با مقایسه با سایر فعالان موجود در صنعت بدست می آید. با نگاهی به استراتژی و نحوه ایجاد استراتژی فعالان برتر صنعت، میتوان به استراتژی برتر نزدیک شد.

نوع دیگری از بنچ مارکینگ، “معیار عملکرد”، است. معیار عملکرد سخت‌ترین فرایند برای بهبود است، زیرا شامل یادگیری معیارها و رویه‌های عملکرد رقبا و همچنین ایجاد تغییرات در فرایندهای کسب‌وکار در سطوح پایین‌تر است.

نوشته: فرامرز عیب پوش

تحقیقات بازاریابی چیست؟

پیش از اینکه بخواهیم تعریفی از تحقیقات بازاریابی(Marketing research)، داشته باشیم باید تعریف بازاریابی یا چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ مارکتینگ را مورد بررسی قرار دهیم. تحقیقات بازاریابی، عملاً یکی از زیرمجموعه‌های بسیار مهم و اساسی در مارکتینگ است. تحقیقات بازاریابی، ممکن است در هر مرحله ای از بازاریابی انجام ‌شود.

بازاریابی یا مارکتینگ (Marketing)، به عنوان فرایندی مدیریتی-اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید ابتدا اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.

به عبارت دیگر بازاریابی عبارتست از معرفی محصول جدید یا قدیمی بصورت سیستماتیک یا غیرسیستماتیک به مشتری برای فروش محصول قدیمی یا جدید به مشتری. در بازاریابی دو هدف اصلی نهفته است. در حقیقت بازاریابی یا برای فروختن محصول انجام می‌گیرد و یا به جهت آشنایی مشتری با محصول انجام می‌شود.

بازاریابی امیال و نیازهای پاسخ داده نشده را شناسایی می‌کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر بازاریابی، بخش‌هایی از بازار را به عنوان مناسب‌ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می‌کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آن‌ها را دارد و همچنین مناسب‌ترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می‌کند. یکی از کارکردهای بازاریابی طی سال‌های اخیر، تجاری‌سازی است. حتی در برخی کتاب‌های جدید، تجاری‌سازی ترجمه مارکتینگ معرفی شده‌است.

تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازاریابی(Marketing research)، یکی از فعالیت‌های بازاریابی است که ارتباط لازم بین مصرف‌کنندگان، خریداران و برند یا خدمات را از طریق تبادل اطلاعات برقرار می‌کند. امکان دارد این تحقیقات برای ورودیک محصول یا خدمات جدید به بازار باشد و یا برای کشف مشکلات و کمبودهای شرکتها و سازمانها یا برندها در بازار و یا ورود به بازارهای جدید.

دربسیاری از اوقات مدیران کسب و کار فکر می‌کنند که تحقیقات بازاریابی، صرفا برای تولید محصول جدید بکار می‌رود. اما درواقع، هر کسب و کاری، همواره نیازمند انجام تحقیقات بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی به تحقیقات بازار نیز مشهور است است در حقیقت تعریف درست این موضوع؛ “تحقیقات بازاریابی”، است به این دلیل که این تحقیقات یکی از ارکان اساسی بازاریابی است.

امروزه اطلاعات، با ارزش‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین آیتم در بازاریابی است. اما اگر این اطلاعات غلط باشد، کاملاً نتیجه عکس داشته و روی این اطلاعات غلط تصمیمات غلط گرفته شده و در نهایت سازمان یا برند، دچار سردرگمی و انحراف از مسیر خواهد شد.

فرض کنیم به یک پزشک مراجعه کردیم که به پزشک مراجعه می‌کنیم تمام اطلاعات مربوط به مریضی مان را در اختیار پزشک قرار می‌دهیم زیرا می‌خواهیم از ویزیت این پزشک نتیجه بگیریم و در نهایت درمان شویم. بنابراین پنهان کردن اطلاعات از پزشک، امریست که هیچ انسان عاقلی، آن را انجام نخواهد داد. تحقیقات بازاریابی بر همین اساس عمل می‌کند.

تحقیقات بازاریابی، اطلاعات را از بازار و محیط جمع آوری کرده و آن را تجزیه تحلیل و در نهایت نسخه درمان برند یا سازمان را ارائه می کند تحقیقات بازاریابی شامل شامل سه مرحله “تشخیص”، “تجویز”، و “درمان” است. هر کالا یا خدمات جدید یا خدماتی که یا کالا یا خدماتی که در بازار حضور دارند برای انجام درست تحقیقات بازاریابی باید این سه فرآیند را طی کنند.

تحقیقات بازاریابی نشان می دهد که کالا یا خدمات ما چه جایگاهی در بازار دارد و چگونه می‌توان سهم بازار این کالا یا خدمات را افزایش داد. این مهم نشان می‌دهد که چگونه برای تولیدات یا خدمات جدید برنامه‌ریزی شود، تبلیغات مناسب برای کسب و کار مربوطه چیست و از همه مهمتر؛ افکار عمومی راجع به برند و خدمات چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ ما چه تفکری دارند و در مورد آن، چگونه می اندیشند.

اطلاعات، از یک بازار هدف یا “تارگت مارکت”، جمع‌آوری می‌شود. بدیهی است که هر بازار هدفی؛ ساز و کار مربوط به خود را دارد. تحقیقات بازاریابی روشی کارا و اثربخش برای جمع‌آوری اطلاعات از بازار هدف در راستای ساختن برند یا خدمات مناسب است. تحقیقات بازاریابی در نهایت منجر به ارائه یک درمان مناسب برای یکی از دردهای یک سازمان خواهد بود.

هدف بازاریابی در زمان پیدایش اولیه این دانش، پیدا کردن تکنیک‌هایی برای افزایش فروش بود و فهم و درک مشتریان هیچ جایگاهی در بازاریابی نداشت اما با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی تولید و پیشی گرفتن تولید کالاها و عرضه نسبت به تقاضا، صاحبان کسب و کار، به‌طور فزاینده‌ای اهمیت فهم و درک مشتریان پی بردند.چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟

امروزه، شعار برندها و خدمات، ” شناخت و درک خریداران به صورت انفرادی همراه با شناخت یک بخش بازاریابی تخصصی”، است. به همین دلیل است که تمامی شرکت‌های پیشرو در عرصه تولید و کسب و کار، جهت اثر بخشی بازاریابی از مجموعه‌ای از فنون تحقیقات بازاریابی بهره می‌گیرند و تحقیقات بازاریابی یکی از قوی‌ترین و مؤثرترین ابزارهای تصمیم سازی برای این سازمانها به‌شمار می‌رود.

از تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاست‌های بازاریابی استفاده می‌شود و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود. در واقع تحقیقات بازار کمکی برای کارخانه‌های تولیدی است تا خطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباه در آن‌ها کم شود، یا در کمپین‌های تبلیغاتی به این آگاهی برسند که مخاطب چه چیزی را دوست دارد، یا اینکه بعد از کمپین به تأثیر چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ تبلیغ خود پی ببرند.

امروزه بازاریابی به عنوان یک وظیفه خاص مدیریتی است که کلیه فعالیت‌های مرتبط با توسعه، تولید و توزیع محصولات به بازارهای خاص، یعنی جایی که باید رضایت مصرف‌کنندگان آن‌ها تأمین شود را در بر می‌گیرد؛ بنابراین تحقیقات بازاریابی، توسعه محصول، شناخت بازار، روش‌های مناسب فروش، توزیع، تبلیغ و تسهیلات خدمات/فروش را در بر می‌گیرد و در واقع، همه جنبه‌های فعالیت‌های کسب و کار از “مرحله ایده” تا “رضایت مشتری”، را پوشش می‌دهد.

تحقیقات بازاریابی با نمونه گیری و ایجاد پرسشنامه آغاز شده و پس از تعیین جامعه آماری، سوالات مربوطه طرح شده و تحقیقات انجام می‌شود. انواع نمونه‌گیری در تحقیقات بازاریابی به نمونه‌گیری تصادفی (احتمالی) و نمونه‌گیری غیر تصادفی (غیر احتمالی) تقسیم می‌شود.

تحقیق بازار اولیه جمع‌آوری داده‌های جدید است؛ داده‌هایی که پیش از این گرد‌آوری نشده‌اند. پرسشنامه کاغذی، نظرسنجی و پرسشنامه آنلاین و مصاحبه نمونه‌ شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات بازار اولیه هستند. تحقیق بازار ثانویه شامل جمع‌آوری و بررسی داده‌هایی است که در حال حاضر وجود دارند. در هر گام از فرآیند تحقیقات بازار که داده‌ها مستقیما از شیوه‌هایی مانند مصاحبه و پرسشنامه گرد‌آوری نمی‌شوند، تحقیق بازار ثانویه در حال انجام است.

پس از انجام پروسه جمع آوری و تحلیل و بررسی داده ها درباره حوزه فعالیت کسب و کار و رقبا، علاقه مندی و جنبه روانشناختی مخاطبان بازار هدف و … باید اقداماتی در این زمینه انجام گیرد که در این بین پیدا کردن نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و رقیبان برای بازتاب این عوامل به سود کسب و کار خود بسیار با اهمیت می باشد. می توان از چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ مدلهای تحلیلی مانند SWOT و یا ماتریس بوستون، ماتریس SEM استفاده نمود.

شناخت هرچه بهتر پتانسیل کسب و کار خود و رقیبان، این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد که بتوانیم زمینه هایی که بستر فعالیت های بازاریابی کسب و کار ماست را پیدا کنیم. پس از بررسی های لازم در این زمینه، باید با توجه به میزان اهمیت حوزه های فعالیتی، هزینه و و قت خود را به گونه ای صرف کنیم که بیشترین بازخورد را از این فعالیت ها بگیریم.

در صورتی که بخواهیم اطلاعات بیشتری در خصوص تحقیقات بازاریابی بدست آوریم، بهتر است کتاب اصول جامع تحقیقات بازاریابی نوشته “پائول هاگ”، را مطالعه کنیم. این کتاب به درستی و با شرح کامل توضیح داده است که چگونه “تحقیقات بازاریابی”، شکل گرفته انجام شده و موجب نجات سازمانها و برندها می‌شود.

چگونه در رقابت پیروز شویم؟

فرض کنید شما یک کارخانه یا کارگاه دارید و محصولی را تولید می‌کنید. شما یک رقیب هم دارید که او هم در تولیدی خود محصول مشابه شما را تولید می‌کند؛ اما این رقیب، کمی از شما جلوتر است. کیفیت محصولاتش بیشتر است. محصولات بادوام‌تری می‌سازد و از آن مهم‌تر هزینه تولیدش نیز از شما پایین‌تر است.

با توجه به قیمت فروش، او سود خالص بیشتری نسبت به شما نصیبش می‌شود و چون محصولات بهتری تولید می‌کند تولیدات او تقاضای بیشتری از محصولات شما در بازار دارند؛ یعنی هم سود بیشتری به ازای هر محصول می‌کند و هم تعداد محصولات بیشتری می‌فروشد.

برای اینکه شما بتوانید در این بازار جلو بروید و سهمتان را بیشتر کنید، باید چه‌کار کنید؟

با بنچمارک کردن، می‌فهمید کجا را باید تغییر دهید

روش‌های متعددی برای این کار وجود دارند. توسعه بازاریابی با استفاده از بازاریابی دیجیتال، استفاده از استراتژی اقیانوس آبی برای ورود به حوزه جدید، بهبود خدمات مشتریان برای رضایت مشتریان، استفاده از نظریه محدودیت‌ها و تولید ناب برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، دیجیتال کردن کسب‌وکار به‌منظور استفاده از داده‌های مشتریان و مدیریت بهینه این تغییرات و استفاده از روش مدیریت کیفیت با شش سیگما.

اما مسئله‌ای وجود دارد. از بین تمام این روش‌ها و ایده‌ها کدام را باید انتخاب و اجرا کنیم؟ راستش بهتر است از همه این روش‌ها استفاده کنیم اما استفاده از همه آن‌ها زمان و سرمایه می‌خواهد. در نتیجه ما باید یک اولویت‌بندی برای اساس تخمین فایده هرکدام انجام دهیم سپس تک‌به‌تک آن‌ها را اجرا کنیم.

بنچمارک کردن یعنی محک زدن محصول، فرآیند، عملکرد یا رهیافت‌‌های کسب‌وکار شما در قیاس با دیگر مجموعه‌ها یا کل بازار.

فرض کنید شما و رقیبتان در وضعیتی هستید که تقریبا همه این‌ها را انجام داده‌اید. برای برخی هم چندان جای اجرا نیست؛ یعنی شاید واقعا در فضای بازار شما استراتژی اقیانوس آبی اجرایی نباشد. اما با این‌همه رقیب شما حالش از شما بهتر است.

در این حالت بنچمارک کردن (Benchmarking) می‌تواند یک روش مناسب باشد. بنچمارک کردن یعنی محک زدن محصول، فرآیند، عملکرد یا رهیافت‌‌های کسب‌وکار شما در قیاس با دیگر مجموعه‌ها یا کل بازار.

چیزهایی که معمولا برای بنچمارک کردن روی آن‌ها تمرکز می‌شود عبارت‌اند از زمان، کیفیت، هزینه، کارایی و رضایت مشتریان.

هدف از بنچمارک کردن مقایسه عملیات شما با عملیات رقبا برای کسب ایده‌هایی برای بهبود فرآیند‌ها، رهیافت‌ها، تکنولوژی برای کاهش هزینه، افزایش سود و تقویت وفاداری و رضایت مشتریان است. بنچمارک کردن بخش مهمی از فرآیند‌ها و روش‌های متحول کردن کسب‌وکار و جزئی از مدیریت کیفیت با شش سیگما است.

چرا باید سازمان را بنچمارک کنیم؟

بنچمارک کردن با بهبود یک یا چندین فرآیند، به تقویت سازمان شما منجر می‌شود. برخی از سازمان‌ها از بنچمارک کردن برای بهبود بخش‌های مجزا و رصد تغییرات استراتژی و رهیافت‌های رقبا استفاده می‌کنند.

سه مفهوم اصلی در بنچمارک کردن وجود دارد.

۱- بنچمارک داخلی

بنچمارک داخلی معمول‌ترین عملیات بنچمارک کردن است و روی فرآیند‌های داخلی برای بهبود آن‌ها انجام می‌گیرد. برای این کار سازمان‌ها از نحوه عملکرد خود در حوزه‌ها، بازه‌های زمانی و شرایط گوناگون داده جمع می‌کنند تا بتوانند نواقص و حوزه‌هایی را که نیاز به تقویت و تغییر دارد، شناسایی کنند.

بنچمارک کردن

بنچمارک داخلی یک روش معمول برای بهبود و بهینه‌سازی چگونه بنچ مارک انجام دهیم؟ فرآیند‌ها و روال‌های داخل سازمان است.

بنچمارک کردن داخلی بسیار مفید و مهم است. اما اگر سازمان‌ها می‌خواهند با بنچمارک داخلی اوضاع خود را بهتر کنند، باید دقت بیشتری به خرج دهند. اگر سازمانی بیش‌ازحد مشغول امور داخلی خود باشد ممکن است به‌راحتی از مسیر رقابت، ابداعات جهانی و تغییرات دائمی بازار و تقاضای مشتریان منحرف شود.

۲- بنچمارک رقابتی

بسیاری از سازمان‌ها خود را با رقبا برای شناسایی و حذف اشکالات در ارائه خدمات و محصولات برای پیشتازی در رقابت بهره می‌برند. داده‌هایی که در بنچمارک رقابتی جمع می‌شوند می‌توانند بینشی از فرآیند‌ها و نحوه تفکر رقبا ارائه دهند.

۳- بنچمارک استراتژیک، مقایسه با اپل

بنچمارک استراتژیک برای توصیف حالتی استفاده می‌شود که در آن سازمان می‌خواهد عملکرد خود را با بهترین‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی و در حوزه‌های گوناگون مقایسه کند. این فرآیند معمولا همراه با نگاهی فراتر از حوزه کاری شرکت و بررسی بقیه فرآیند‌ها و عملکرد شرکت‌های موفق در حوزه‌های کاری متفاوت انجام می‌گیرد.

داشتن نگاهی گسترده و فراتر از حوزه کاری خود شما در فرآیند یا عملکردی خاص، یک روش عالی برای به چالش کشیدن سازمان خود و بررسی دوباره پیش‌فرض‌ها و فرآیند کارها است.

تیم تعویض لاستیک فراری فرمول ۱ بنچمارک کردن

شرکت هواپیمایی ساوث‌وست توانست با مقایسه عملکرد خود با تیم‌های تعویض لاستیک در مسابقات فرمول ۱ سرعت آماده‌سازی و تعداد پروازهای خود را افزایش دهد.

یکی از مشهورترین مثال‌ها در این مورد شرکت هواپیمایی ساوث‌وست است که با تحلیل سرعت، رهیافت و فرآیند‌ها کار تیم‌های تعویض لاستیک در مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک، توانست زمان انتظار و آماده‌سازی هواپیماها بین پروازها را بهبود بخشد. نتایج این بنچمارک باعث شد ساوث‌وست فرآیند تمیزکاری، آماده سازی و مسافرگیری را تغییر دهد و که در نهایت میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی کند.

چگونه شرکت خود را بنچمارک کنیم؟

ازآنجایی‌که هر فرآیند، عملکرد و محصول را می‌توان بنچمارک کرد، در نتیجه روش‌های گوناگونی را می‌توان برای بنچمارک کرد به کار برد. ولی به‌طورمعمول برای بنچمارک کردن این مسیرها طی می‌شوند:

 • تعیین موضوع یا موردی که قرار است بنچمارک شود
 • تعیین و تشریح جزئیات فرآیند یا رفتار موردنظر برای بنچمارک
 • انتخاب و تعریف معیارها برای مقایسه و ارزیابی
 • انتخاب مجموعه جزئیاتی که قرار است مقایسه شوند
 • جمع‌آوری داده درباره موضوع یا مسئله موردنظر برای بنچمارک و مجموعه مورد مقایسه
 • بررسی داده‌ها و تعیین تفاوت‌ها و اشکالات در محصول یا فرآیند مورد بنچمارک
 • تحلیل دلایل ریشه‌ای تفاوت‌ها و اشکالات
 • تعریف یک فرآیند بهبود برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده
 • تعامل و برقراری ارتباط با دیگران در مورد اهداف و دریافت بازخورد از داخل و خارج سازمان و مشتریان برای درک شرایط فعلی و تعیین اولویت اصلاحات
 • اجرا اصلاحات موردنیاز و اندازه‌گیری و ارزیابی نتایج آن
 • بررسی نتایج، تشخیص موارد بهبودیافته و تکرار دوباره فرآیند

یک مثال از بنچمارک کردن

برای اینکه بتوانیم تصویر بهتری از این سخنان کسب کنیم، بگذارید یک مثال بزنیم.

فرض کنید سازمانی می‌خواهد فقط خدمات مشتریان خود را بهبود بخشد. برای این کار آن سازمان خود را با موفق‌ترین رقیب خود مقایسه می‌کند. اگر متوجه نقاط متضاد و متناقض شود می‌تواند فرآیند‌های مشابه خود را از ابتدا تا انتها بررسی و عملکرد خود را بهبود بخشد.

سازمان می‌تواند عملیات رقیب را رصد و اندازه‌گیری کند. در برخی از موارد مثلا یکی از کارمندان را به‌عنوان مشتری به سازمان رقیب می‌فرستند تا تجربه نزدیک‌تری از نحوه عملکرد آن کسب کنند (بنچمارک رقابتی). سپس با بررسی فرآیند‌های موجود در بخش خدمات مشتریان نواقص آن را که منجر به تاثیرات منفی می‌شود را شناسایی و رفع می‌کند (بنچمارک داخلی).

رضایت مشتریان بنچمارک کردن

در بنچمارک استراتژیک سازمان‌ها خود را نه با رقبا بلکه با شرکت‌های مطرح در سطح جهانی مقایسه می‌کنند تا از آن‌ها یاد بگیرند.

اگر پس از انجام این کار متوجه شد که نمی‌توان با روش سازمان رقیب خود را در رقابت پیشتاز کند، به‌سراغ شرکت‌های بزرگتر و در حوزه‌های دیگر می‌کند. مثلا می‌تواند تحقیقاتی در مورد سیستم خدمات مشتریان سامسونگ یا اپل انجام دهد و وقتی داده‌های کافی جمع‌آوری کرد تلاش کند فرآیند‌های جاری در این دو شرکت را به نحو درستی در خود پیاده کند (بنچمارک استراتژیک).

در نهایت

بنچمارک کردن یک ابزار قدرتمند برای اصلاحات و بهبود دائمی در سازمان است. حتی سازمان‌هایی که در بازار رقابت عملکرد بسیار بالایی دارند نیز همواره در تلاش هستند فرآیند‌ها، کارها و محصولاتی را که برای کسب‌وکار آن‌ها مهم است، شناسایی کنند و بازدهی و تاثیر آن‌ها را با موارد مشابه رقبا ارزیابی کنند و خود را یک گام بالاتر بکشند.

زیرا ممکن است با اینکه سازمان دیگری توان رقابتی پایین‌تر نسبت به آن‌ها دارد، در برخی از حیطه‌ها از همه سازمان‌ها جلو باشد. شناسایی این بخش‌ها، یادگیری از رقبا و انجام اصلاحات می‌تواند این سازمان را همچنان در سال‌های آتی نیز پیشتاز نگاه دارد.

در ضمن برای بنچمارک کردن باید با دقت، آگاهانه و علمی عمل کنیم. چون در غیر این صورت بنچمارک کردن نه‌تنها اوضاع را بهبود نمی‌بخشد بلکه می‌تواند نتایج نیز گمراه‌کننده داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.