سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی


دانلود رایگان مقاله ISI : ایجاد ارزش سهامدار روی بخش حمل و نقل مقررات زدایی شده: تمرکز بر حمل و نقل راه آهنی آمریکای شمالی

تصویر1. درآمد و سود سه شرکت ریلی درجه 1 منتخب آمریکا و دو شرکت ریلی اصلی کانادایی در دورة زمانی 2012-2002 (همه به قیمت دلار آمریکا یا دلار کانادا).

تصویر 2. درآمدها و سودهای پنج شرکت منتخب در سایر بخشهای حمل و نقل طی دوره زمانی 2012-2002

3. روش تحقیقی و مدل شبیه سازی استفاده شده

شکل 3. مدل شبیهسازی استفاده شده در این پژوهش، در حالتی که سود تقسیمی دوباره سرمایه گذاری نمیشود.

شکل 4- مدل شبیهسازی استفاده شده در این پژوهش، حالتی که سود تقسیم شده دوباره به سرمایه گذاری اضافه شده تا سهام بیشتری بدست آید.

جدول1 ؛ شرکتهای ارزیابی سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی شده در این پژوهش و ویژگیهای مجموعه دادهها

جدول2. ده شرکت ارزیابی شده در این مطالعه و سود تقسیمی فراهم شده در هر دوره مورد مشاهده (قیمت سهم و ارزش سود تقسیمی در ارزهای متفاوت) و شاخص مرجع Dow Jones Industrial Average (سالهای شروع 1980 و 2000)

4. ارزشگذاری بازار شرکتهای باربری ریلی در مقابل شرکتهای منتخب حمل و نقل غیر آمریکایی

4.1. تحلیل بازدة ده سهام منتخب و دو استراتژی اعمال شده

جدول 3. پنج شرکت باربری ریلی آمریکای شمالی و پنج جایگزین از بخش دیگر حمل و نقلی تحلیل شدهاند با یک واحد ارزی سرمایهگذاری شده در ابتدای دوره (اولین تاریخ) و سود تقسیمی مجدد سرمایهگذاری نشده است. همچنین مقایسه نسبت به شرکت Dow Jones Industrial در دوره مشابهی است (سال آغازین 1980 و 2000) همه مقادیر ارزی در 000. واحد ارزی هستند.

چدول4. پنج شرکت باربری ریلی آمریکای شمالی. پنج جایگزین از بخش دیگر حمل و نقلی تحلیل شدهاند در صورت سرمایهگذاری یک واحد ارزی در ابتدای دوره و کل سود تقسیمی برای حصول سهام بیشتر مجددا سرمایهگذاری شده است. تمام مقدار ارزی در واحد ارزی 000. میباشد.

4.2. سرمایهگذاری مجدد سود تقسیم شده: چه زمانی باید سهام بیشتری خریداری کرد؟

4.3. بازده و ریسک – تحلیل نسبت شارپ

جدول6. بازده متوسط روزانه، انحراف معیار آن و نسبت شارپ ده شرکت مورد تجزیه و تحلیل و دو استراتژی مورد استفاده (قرار گرفته به ترتیب کاهشی در نسبت شارپ) در مقایسه با Dow Jones Industrial Average بدون سود تقسیمی.

تصویر 5. تحلیل بازده روزانه (محور y) و انحراف معیار آن (محور x) همچنین ترسیم مرز کارایی

تصویر6. بازده روزانه (خط آبی) و ارزشگذاری سرمایه گذاری (خط قرمز) در راهآهن ملی کانادا به عنوان مورد سرمایهگذاری مجدد سود تقسیم شده (برای تفسیر ارجاع به رنگ راهنمای این تصویر، خواننده را به نسخه وب این مقاله ارجاع میدهیم.

تصویر7. بازده روزانه (خط آبی) و ارزشگذاری سرمایه گذاری (خط قرمز) در Guangshen به عنوان مورد سرمایه گذاری مجدد سود سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی تقسیم شده (برای تفسیر ارجاع به رنگ راهنمای این تصویر، خواننده را به نسخه وب این مقاله ارجاع میدهیم.

در بخش حمل و نقل پروسه مقررات زدایی پیاده سازی شده همچنین رقابت آزاد افزایش یافته در مقیاس جهانی عوامل تغییر کلیدی در دهه های اخیر بوده اند. این کار تحقیقی، ارزش آفرینی سهامداران گذشته نگر در خطوط ریل آهن آمریکای شمالی و چهار گروه از همتایان اروپایی و یکی از آسیا را تحلیل کرده است. پژوهش نشان می دهد که در آمریکای شمالی، و بخصوص کانادایی ها، شرکت های حمل و نقل ریلی از توانایی استثنایی در افزایش ارزش سهامداران در گذر زمان برخوردارند. از گروه شرکت های همتا ، فرودگاه های رایان ایر و کپنهاگن عملکرد مشابهی نشان دادند. در مقام مقایسه، همة شرکت های سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی تحلیل شده شاخص داو جونز را که از سال 2000 شروع به کار کرده، شکست دادند. با این حال، این شاخص بهتر عمل می کند، اگر به قصد هدف طولانی مدتی در حد دهه ها توسعه داده شود. به عنوان یک هشدار ، برای شرکت های در عمل موفق تحلیل شده، گاهی اوقات بحران های اقتصادی روی می دهند، که پیشرفت مالکیت را با کاهش قابل ملاحظه و سریع به چالش می کشد.

ایجاد ارزش سهامدار روی بخش حمل و نقل مقررات زدایی شده: تمرکز بر حمل و نقل راه آهنی آمریکای شمالی

• Transportation sector deregulation started in the late 1970s from USA.
• In general North American railway freight has provided extremely good yields.
• Other companies, like Ryanair and Copenhagen airports, have similar performance.
• In analyzed companies it is vital to follow invest dividends back strategy.
• Research develops simulation model to analyze long-term investment success.

In transportation sector implemented deregulation processes as well as increased free competition in the global scale have been key change drivers in recent decades. This research work analyzes in retrospective shareholder value creation in North American railway freight and peer group of four transportation companies from Europe and one from Asia. Research shows that North American, and particularly Canadian, railway freight companies own exceptional ability to increase shareholder value over time. From peer group companies Ryanair and Copenhagen airports have shown similar performance. In comparison all analyzed companies beat Dow Jones index as its starting year is 2000. However, index performs better, if it is enlarged to take into account decades long time period. As a caveat for analyzed well performing companies are occasionally occurred economic crisis times, which challenge ownership advances as declines have been rapid and significant.

Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 42, Issue 1, January 2015, Pages 113–124

سرمایه‌گذاری فرمولی چیست؟

استراتژی‌های مختلفی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد. عده‌ای فرصت کافی برای تحلیل و ارزیابی زنده بازار را دارند و می‌توانند از نوسانات بازار سود خوبی به دست آورند. اما عده‌ای دیگر فرصت یا امکان انجام چنین کاری را ندارند. معمولاً افرادی که توانایی فعالیت حرفه‌ای در بازارهای مالی را ندارند، بهتر است که از سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند که این نقص را جبران کند. در این مقاله می‌خواهیم با سه روش ساده اما قدرتمند سرمایه‌گذاری آشنا شویم. این روش برای افرادی که می‌خواهند برنامه مشخصی برای پس‌اندازهای خود داشته باشند بسیار مفید است.
سرمایه‌گذاری فرمولی یک سبک از سرمایه‌گذاری است که در آن از تئوری و فرمول‌های به خصوصی برای سیاست‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاری فرمولی می‌تواند نحوه تخصیص پول به دارایی‌های مختلف را نشان دهد و مشخص کند که چقدر و کی باید سرمایه‌گذاری کرد؟
سرمایه‌گذاری فرمولی باعث می‌شود تا اکثر تصمیمات اختیاری و دلبخواهی از فرآیند سرمایه‌گذاری حذف شوند. این کار باعث می‌شود تا استرس سرمایه‌گذار کاهش یابد و همچنین به یک استراتژی خودکار دست یابد. در واقع سرمایه‌گذار تنها از قوانین یا فرمول‌های خاص برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. با این حال این سبک معایب خود را دارد. به طور مثال اگر بازار نوسانات شدیدی داشته باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند خود را با تغییرات بازار وفق دهد.
سرمایه‌گذار بایستی اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری فرمولی با میزان ریسک‌پذیری، بازه زمانی سرمایه‌گذاری و نقدینگی لازم همخوانی دارد. معمولاً سرمایه‌گذاران فرمولی از روش کم کردن میانگین قیمت خرید، سرمایه‌گذاری مجدد بازدهی و یا سرمایه‌گذاری پلکانی برای رسیدن به اهداف مالی استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی

کم کردن میانگین قیمت خرید

در این استراتژی سرمایه‌گذار در تاریخ‌های مشخص و با فواصل زمانی ثابت اقدام به خرید می‌کند. به طور مثال سرمایه‌گذار اول هر ماه میلادی ۱۰۰۰ دلار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سهام یک شرکت خاص سرمایه‌گذاری می‌کند. در پایان سال، این سرمایه ۱۲ هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده است. از آنجایی که تاریخ خریدهای سرمایه‌گذار متفاوت است، قیمت خرید هم در نهایت میانگین این ۱۲ خرید خواهد بود.

سرمایه‌گذاری مجدد بازدهی

در این استراتژی، شخص بازدهی به دست آمده از سرمایه‌گذاری را دوباره در بازار سرمایه‌گذاری می‌کند. به طور مثال فرض کنید شخصی ۱۰ هزار دلار از سهام شرکتی را خریداری کرده است. این شرکت هر سال ۵ درصد سود تقسیمی پرداخت می‌کند. بعد از یک سال سرمایه‌گذار ۵۰۰ دلار سود دریافت می‌کند و با همین ۵۰۰ دلار دوباره سهام شرکت مورد نظر یا هر شرکتی که بازدهی ۵ درصدی دارد را خریداری می‌کند. در پایان سال دوم، سرمایه‌گذار سود ۵۲۵ دلاری را دریافت می‌کند و ارزش کل خرید او هم ۱۱۰۲۵ دلار خواهد بود. سرمایه‌گذاری مجدد باعث کسب بازدهی مرکب می‌شود.

سرمایه‌گذاری پلکانی

در این استراتژی سرمایه‌گذار در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند، مثل اوراق قرضه. سرمایه‌گذار سبدی از اوراق قرضه را تشکیل می‌دهد که سررسیدهای متفاوتی دارد. به مرور زمان اوراق کوتاه‌مدت سررسید می‌شوند و نقدینگی لازم برای خرید مجدد اوراق قرضه فراهم می‌شود. این کار باعث می‌شود تا نوسانات اوراق قرضه بلندمدت هم پوشش داده شود.

پایان‌نامۀ آقای مسعود باغبانی با عنوان «اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم»سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی

مسعود باغبانی در شهریور ۱۴۰۰ از پایان­نامۀ کارشناسی ارشد اقتصاد مالیِ خود در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «اثر تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم» دفاع کرد. دکتر غلامرضا کشاورز حداد و دکتر حسین عبده تبریزی استادان راهنمای این تحقیق بودند. چکیده این پژوهش به شرح زیر است:

سود تقسیمی پرداخت بخشی از سود شرکت به سهامداران آن است؛ این یکی از راه­‌های انتقال بازده به سهامداران بنگاه می‌­باشد. مدیریت بنگاه باید درخصوص سرمایه­‌گذاری مجدد و یا توزیع همه یا بخشی از سود سهام بنگاه تصمیم بگیرد.

میزان و روش توزیع سود در ادبیات اقتصاد مالی تحت عنوان «سیاست تقسیم سود» مورد بحث قرار می­‌گیرد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود روی نوسانات قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می­‌گیرد. برای این منظور ۲۰۰ شرکت بورسی انتخاب و در بازۀ زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق تصریح‌های رگرسیونی پانل اثر ثابت و اثر تصادفی برای آزمون فرضیۀ اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی روی نوسانات قیمت سهم طراحی و معرفی شدند.

نتایج تجربی نشان می­‌دهد رابطۀ معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی به مدل وارد شد، ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل هم­خطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نبود. ولی با کنارگذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی، این متغیر نیز در سطح اطمینان ۱۰ درصد معنادار شد و وجود رابطه معکوس با نوسانات قیمت سهم به اثبات رسید.

با توجه به حساسیت نوسانات قیمت سهم نسبت به متغیرهای یادشده، سرمایه‌­گذاران باید در مدیریت نوسانات قیمتی سبد دارایی خود به این عوامل توجه کنند. مدیران نیز می­‌توانند با توجه به متغیر‌های مربوط به سیاست تقسیم سود، تصمیمات مربوط به اندازه و بدهی شرکت را آسان­‌تر اخذ کنند.

واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، بازده سود تقسیمی، درصد پرداخت سود تقسیمی، نوسانات قیمتی

سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی

  • 24.03.22

در شرایط جهانی شدن، اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصاد توسط همگان، اعم از سازمان های دولتی، غیردولتی و یا بخش خصوصی شناخته شده است. اهمیت اساسی آنها به طور کامل توسط کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به اشتراک گذاشته شده است. سرمایه گذاری خارجی کلید رشد اقتصادی است – همه موافق هستند .

ورود سرمایه خارجی به کشور میزبان سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی کسری مالی مورد نیاز برای توسعه و تحریک اقتصاد را پر می کند. سرمایه گذاری خارجی در بسیاری از زمینه ها تأثیر بسزایی دارد، اعم از رشد اشتغال، رشد درآمد، ایجاد/ سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی ارتقاء زیرساخت ها، گردش پول پویا که عامل مهمی برای نرخ ارز ملی است. به طور خلاصه، سرمایه گذاری خارجی مزایای اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد. به همین دلیل ایجاد فضای سیاسی-اقتصادی و سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاران جالب و جذاب باشد به نفع دولت است. تعدادی از کشورها توسعه بلندمدت اقتصاد را به افزایش سرمایه گذاری مرتبط می کنند. اگرچه سرمایه گذاری محلی (داخلی) وجود دارد، اما دولت ها همیشه توجه بیشتری به سرمایه گذاری خارجی دارند، زیرا سرمایه خارجی می تواند تأثیر مثبت و واقعی بر اقتصاد داشته باشد.

سرمایه گذاری خارجی دو شاخه دارد :

1. سرمایه گذاری پورتفولیو – این سرمایه گذاری برای خرید اوراق بهادار می باشد. این نوع سرمایه گذاری ها توسط افراد ذینفع و با کمک واسطه ها، سازمان های مالی انجام می شود. این سازمان می تواند یک بانک سرمایه گذاری تجاری، خصوصی یا دولتی، صندوق و … باشد.

2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که اغلب به عنوان “سرمایه گذاری واقعی” شناخته می شود. میزان سخاوت آنها بسیار بالا است. از آنجایی که این دارایی ها زیربنای سرمایه گذاری تشکیل سرمایه هستند. این نوع سرمایه گذاری تضمینی محکم برای توسعه بلندمدت اقتصاد کشور می باشد.

نسبت به ابزارهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از:

1. سرمایه گذاری سرمایه خود توسط شرکت ها در کشور دیگر: سرمایه شعب و نیز سهم در سهام شرکت های تابعه یا وابسته.

2. سرمایه گذاری مجدد سود: سهم سرمایه گذار مستقیم در سود شرکت که به صورت سود تقسیمی نمی شود و به حساب سرمایه گذار مستقیم واریز نمی شود.

3. انتقال سرمایه درون شرکتی: معمولاً از یک طرف مستقیماً بین سرمایه گذار و از طرف دیگر بین شرکت های تابعه یا وابسته و همچنین بین شعب انجام می شود.

سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی

چگونه یک استراتژی معاملاتی قابل اطمینان انتخاب کنیم؟

استراتژی تقاطع MACD برای کدام نمادها مناسب‌تر است؟

استراتژی تقاطع MACD چیه؟

این استراتژی در عین سادگی، یکی از استراتژیهای پرطرفدار سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی در بین فعالین بازار محسوب می‌شود.

شرط خرید
تقاطع خط MACD و خط سیگنال رو به بالا

شرط فروش
تقاطع خط MACD و خط سیگنال رو به پایین

شما هم می‌توانید نمادهای مناسب برای استراتژی معاملاتی خود را با پلتفرم آسان بورس شناسایی کنید.
امتحانش مجانیه
www.AsanBourse.ir

📌 استراتژی DRIP به چه معناست؟
DRIP
مخفف شده‌ی عبارت Dividend Reinvestment Plan به معنای برنامه سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی است. این استراتژی یکی از رایج‌ترین استراتژی ‌ها در بین سهامداران است، به نوعی که آنها با سودهای تقسیمی خود در همان سهم، ثروت زیادی برای خود ایجاد می‌کنند.

📌نحوه‌ی استفاده از استراتژی DRIP
در این استراتژی به افرادی که برای مدت طولانی در شرکتی سرمایه‌گذاری کردند و در روز برگزاری مجمع نیز سهام شرکت را داشتند، مبالغی تحت عنوان سودهای تقسیمی تعلق می‌گیرد که آنها از طریق همین سودها، اقدام به خرید مجدد سهام آن شرکت می‌کنند.

📌مزایای استفاده از استراتژی DRIP برای سرمایه‌گذار
1-خرید مجدد سهام یک شرکت توسط سرمایه‌گذاران، تعداد سهام آنها را افزایش می‌دهد و این مسئله باعث می‌شود تا در سال‌های آینده سودهای تقسیمی بیشتری به آنها تعلق بگیرد.
2-سرمایه‌گذارانی که از این روش استفاده می‌کنند، از پرداخت حق کمیسیون و کارمزد برای خرید مجدد سهام آن شرکت معاف می‌شوند و معمولاً سهام شرکت، با قیمت پایین‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

حفظ سود؛ یکی از کاربردی‌ترین استراتژی ‌های بازار سرمایه است و به معنی محافظت و در امان نگه داشتن سود حاصل از انجام معاملات می‌باشد. استراتژی حفظ سود علاوه بر کاهش ریسک معاملات، هزینه فرصت کمتر و بازدهی بیشتری را برای افراد به دنبال خواهد داشت.
📌چگونه حفظ سود کنیم؟
فرض کنید بر اساس پیش‌بینی خود به این نتیجه رسیدید که قیمت سهمی با شکست مقاومت، به قیمت 1000 تومان افزایش خواهد یافت. بر اساس این استراتژی شما باید پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، بخشی از سرمایه خود را خارج کنید و در صورتی که مقاومت شکسته شد، مجدد به خرید همان سهام بپردازید.
📌چه میزان از سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی سرمایه را خارج کنیم؟
به طور کلی می‌توان سه حالت را در نظر گرفت که تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس تفکر معاملاتی افراد متفاوت است:
1.کل سرمایه را خارج کنید.
2.اصل پول را نگه دارید و سود خود را خارج کنید.
3.اصل پول را خارج کنید و سود را نگه دارید.

📌معرفی استراتژی
این استراتژی در تشخیص روندهای صعودی یا نزولی کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند. اما در بورس تهران که صرفاً بازاری یک طرفه هست؛ این استراتژی فقط در تشخیص روند صعودی کارایی دارد.
📌شرایط ورود
در این استراتژی تنطیمات پارابولیک سار را تغییر می‌دهیم و از شتاب 0.05 استفاده می‌کنیم و همچنین مقدار ماکزیمم را 0.5 در نظر می‌گیریم.
شرط اول: قیمت از پایین به بالا پارابولیک سار را قطع کند.
شرط دوم: شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از 30 باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.
📌شرایط خروج
برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:
شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را قطع کند.
شرط دوم: اندیکاتور RSI پایین‌تر از سطح 60 قرار داشته باشد.
ادامه در لینک زیر:
https://www.instagram.com/p/CH-ryxNALlb/?igshid=13finrq453c3r

📌 استراتژی معاملاتی MPM چیست؟
این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و توانایی شناسایی روندهای صعودی را دارد. ابزارهایی که این استراتژی از آنها استفاده می‌کند عبارتند از:
🔹اندیکاتور میانگین متحرک ساده
🔹اندیکاتور پارابولیک سار
🔹اندیکاتور مکدی

این استراتژی که توسط تیم تحلیلگری آسان بورس و بر اساس متد تحلیلی تکنیکال طراحی شده‌است؛ عملکرد بسیار مناسبی در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بطوری که با بکارگیری اندیکاتورهای میانگین متحرک؛ RSI و استوکاستیک؛ در شناسایی نقاط ورود و خروج به سهم، شناسایی روند و معامله بر اساس آن به صورت دقیق عمل می‌کند.
ادامه پست در لینک زیر :

📌 استراتژی معاملاتی چیست؟
به بیان ساده استراتژی معاملاتی یعنی روش و برنامه‌ای که با استفاده از آن آمادگی هر شرایطی را در بازار داشته باشیم. لذا تصمیم داریم تا نتیجه تحقیقات خود و استراتژی ‌های معاملاتی مناسب هر سهم را به شما معرفی کنیم.

برای دیدن این پست به لینک زیر مراجعه کنید:

چه نوع معامله‌گری هستیم؟
انتخاب سبک معاملاتی یکی از ابتدایی‌ترین موضوعات در انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب است. عواملی مانند شخصیت معامله‌گری شما؛ تعیین بازه زمانی فعالیت و شرایط بازاری که در آن قرار دارید؛ تاثیر زیادی در تعیین سبک معاملاتی شما دارند.
چه مقدار از سرمایه خود را به آن اختصاص دهیم؟
میزان ریسک در هر معامله؛ مجوز تخصیص حجم سرمایه‌ را در سرمایه‌گذاری صادر می‌کند. به عبارت دیگر هرچقدر ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر باشد؛ باید سرمایه کمتری را به آن اختصاص داد.
نقاط ورود یا خروج
تعیین نقاط ورود یا خروج می‌تواند تاثیر زیادی در استراتژی معاملاتی شما داشته باشد؛ لذا تعیین نادرست نقاط ورود یا خروج می‌تواند بخش زیادی از سود شما را کاهش دهد یا جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین ببرد.
تعیین حد سود و ضرر
یکی از مهمترین اجزای یک استراتژی معاملاتی تعیین حد سود و ضرر است که می‌توان به صورت نقطه‌ای و یا شناور آنرا تعیین کرد. سطوح حمایتی یا مقاومتی؛ نواحی فیبوناچی (PRZ) و حد سود ثابت از متداول‌ترین روش‌های تعیین سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی حد سود و ضرر هستند.
پلتفرم آسان بورس این امکان را فراهم کرده‌است.

قدم اول: تعیین روند بازار
معامله در جهت روند یکی از مهمترین موضوعات در خرید و فروش سهم است و بارها تاکید شده‌است که خلاف جهت روند معامله نکنید. به همین دلیل توصیه می‌شود در طراحی استراتژی معاملاتی ابتدا روند بازار را تعیین کنید.
قدم دوم: بررسی مومنتوم بازار
با تجزیه و تحلیل مومنتوم و قدرت روند می‌توان ادامه حرکت قیمت در روندها را پیش‌بینی کرد؛ به همین دلیل در قدم دوم در طراحی استراتژی معاملاتی از ابزارهایی استفاده می‌کنیم که بتوانیم قدرت حرکت قیمت در روندها را بررسی کنیم.
با چه ابزاری مومنتوم بازار را بررسی کنیم؟
این موضوع بیشتر به طرز تفکر معاملاتی و استفاده شما از ابزارهای تکنیکالی بستگی دارد؛ اما عموماً از اسیلاتورهایی نظیر شاخص قدرت نسبی؛ مکدی و استوکاستیک برای تعیین مومنتوم بازار استفاده می‌شود.
قدم سوم: بررسی جریان نقدینگی در سهم
یکی از مهمترین فاکتورهایی که نقشی اساسی در طراحی استراتژی معاملاتی دارد؛ تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی در سهم است. بعنوان مثال باید فاکتورهایی نظیر قدرت خریدار به فروشنده؛ ورود یا خروج پول و رفتارهای حقیقی و حقوقی را مد نظر قرار داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.